X LÀ MỘT ANPHA AMINO AXIT

     

Cho dãy những chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2 và KNO3. Số hóa học trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là


Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 0,1 mol hỗn hợp Ba(OH)2 thì chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Chất hữu cơ X công dụng được với dung dịch HCl và khi X chức năng với dung dịch brom chế tác kết tủa. Tên thường gọi của X là


Este X mạch hở tất cả công thức phân tử là C5H10O2. Thủy phân trọn vẹn X trong hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, nhận được 5,76 gam muối cacboxylat với 2,76 gam ancol. Tên gọi của X là


Cho 4,6 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Mg và Fe vào dung dịch tất cả AgNO3 với Cu(NO3)2, thu được chất rắn Y (gồm b kim loại) với dung dịch Z. Kết hợp hết Y bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư, nhận được 3,192 lít khí SO2 (sản phẩm khử nhất của S+6, nghỉ ngơi đktc). đến dung dịch NaOH dư vào Z, thu được kết tủa T. Nung T trong bầu không khí đến cân nặng không đổi, thu được 4,2 gam hỗn hợp rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỷ lệ so mol của sắt trong X là


Cho dãy các dung dịch sau: metylamin, anilin, lysin, alanin. Số dung dịch trong dãy làm quỳ tím chuyển sang màu xanh da trời là


Tiến hành thể nghiệm theo quá trình sau:

Bước 1: cho vô ống nghiệm: 1 ml hỗn hợp lòng white trứng và 1 ml dung dịch NaOH 30%.

Bạn đang xem: X là một anpha amino axit

Bước 2: cho thêm tiếp vào ống nghiệm 1 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc vơi ống nghiệm, tiếp đến để yên khoảng 2-3 phút.

Số tuyên bố đúng trong số phát biểu sau đây là

(a) Sau bước 1, tất cả hổn hợp thu được tất cả màu hồng.

(b) Sau cách 2, láo lếu hợp xuất hiện thêm chất màu tím.

(c) phân tách trên chứng minh anbumin gồm phản ứng color biure.

(d) thử nghiệm trên chứng tỏ anbumin gồm phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm.

Xem thêm: Phương Pháp Tránh Thai Tốt Nhất Hiện Nay, Top 11 Biện Pháp Tránh Thai Phổ Biến Hiện Nay


Câu 9:


Thủy phân este nào tiếp sau đây trong dung dịch NaOH toàn diện thu được natri axetat cùng ancol?


Câu 10:


Hỗn đúng theo X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong kia nguyên tố oxi chỉ chiếm 41,2% về khối lượng). Mang đến m gam X chức năng với dung dịch NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là


Câu 11:


Chất nào tiếp sau đây không tạo ra kết tủa khi tính năng với hỗn hợp Na3PO4?


Câu 12:


Hòa tan không còn m gam bột nhôm trong dung dịch HCl dư, thu được 0,16 mol H2. Quý hiếm của m là


Câu 13:


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nung rét KNO3.

(b) đến Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.

(c) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

(d) mang đến dung dịch KHSO4 vào dung dịch FeCl2.

Xem thêm: Lập Niên Biểu Về Cách Mạng Tư Sản Anh Và Chiến Tranh Giành Độc Lập Của 13 Thuộc Địa Anh Ở Bắc Mĩ

(e) cho Si vào hỗn hợp NaOH.

Sau khi những phản ứng xảy ra, số thí nghiệm xẩy ra phản ứng lão hóa - khử là


Câu 14:


Phát biểu nào sau đây sai?


Câu 15:


Cho sơ đồ dùng điều chế chất hữu cơ giống như hình vẽ bên. Bội nghịch ứng nào sau đây có thể cân xứng với sơ đồ gia dụng điều chế chất Y?

*


Hỏi bài
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam