vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 26

1. Viết tiếp vô điểm chấm mang đến phù hợp

1. Viết tiếp vô điểm chấm mang đến phù hợp :

a. Diện tích xung xung quanh của hình lập phương với cạnh 2,5m là: ……………………….

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 26

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương với cạnh 2,5m là : ………………………...

2. Viết số đo phù hợp vô dù rỗng :

Cạnh của hình lập phương

10cm

Diện tích một phía của hình lập phương

16cm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương

24cm2

3.

a. Hình lập phương loại nhất với cạnh 8cm, hình lập phương loại nhị với cạnh 4cm.Tính diện tích S xung xung quanh của từng hình lập phương.

b. Diện tích xung xung quanh của hình lập phương loại nhất cấp bao nhiêu thứ tự diện tích S xung xung quanh của hình lập phương loại nhị ?

Bài giải

1.

a. Diện tích xung xung quanh của hình lập phương với cạnh 2,5m là:

(2,5 ⨯ 2,5) ⨯ 4 = 25 (m2)

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương với cạnh 2,5m là :

(2,5 ⨯ 2,5) ⨯ 6 = 37,5 (m2)

2.

Cạnh của hình lập phương với diện tích S một phía 16cm2 là:

16 : 4 = 4cm

Diện tích toàn phần của hình lập phương với diện tích S một phía 16cm2 là :

16 ⨯ 6 = 96cm2

Diện tích một phía của hình lập phương với cạnh 10cm là :

10 ⨯ 10 = 100cm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương với diện tích S một phía 100cm2 là :

100 ⨯ 6 = 600cm2

Diện tích một phía của hình lập phương với diện tích S toàn phần 24cm2 là :

24 : 6 = 4cm2

Cạnh của hình lập phương với diện tích S một phía 4cm2 là : 2cm

Cạnh của hình lập phương

4cm

Xem thêm: tương tư thành bệnh

10cm

2cm

Diện tích một phía của hình lập phương

16cm2

100cm2

4cm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương

96cm2

600cm2

24cm2

3.

Bài giải

a.

Hình a)

Diện tích một phía của hình lập phương:

8 ⨯ 8 = 64 (cm2)

Diện tích xung xung quanh hình lập phương:

64 ⨯ 4 = 256 (cm2)

Đáp số : 256cm2

Hình b)

Diện tích một phía của hình lập phương:

4 ⨯ 4 = 16 (cm2)

Diện tích xung xung quanh hình lập phương:

16 ⨯ 4 = 64 (cm2)
Đáp số : 64cm2

b. Diện tích xung xung quanh của hình a) cấp số thứ tự hình b) là :

256 : 64 = 4 (lần)

Đáp số : 4 lần

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem thêm: tiểu khả ái cắn tôi

Xem điều giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.