Vở bài tập toán lớp 3 bài 87 trang 102

     

Câu hỏi: Tính chu vi hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 25cm, chiều rộng là 15cm. Một hình vuông vắn có cạnh là 21cm.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 87 trang 102

a) Chu vi hình chữ nhật với chu vi hình vuông

b) Chu vi hình nào lớn hơn và to hơn bao nhiêu xăng-ti-mét?

Đáp án:

a) Chu vi hình chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 = 80 (cm)

Chu vi hình vuông là:

21 x 4 = 84 (cm)

Vậy chu vi hình chữ nhật là 80cm; Chu vi hình vuông là: 84cm.

b) Chu vi hình vuông vắn lớn hơn chu vi hình chữ nhật là:

84 – 80 = 4 (cm)

Vậy chu vi hình vuông lớn rộng chu vi hình chữ nhật là 4cm.

Bài 3 trang 103:

Câu hỏi: Một cửa hàng có 8 xe đạp, đã cung cấp

*
số xe pháo đó. Hỏi siêu thị còn lại từng nào xe đạp?

Tóm tắt


*

Đáp án:

Cửa hàng bán được số xe đạp điện là:

87: 3 = 29 (xe đạp)

Cửa hàng còn lại số xe pháo là:

8 – 29 = 58 (xe đạp)

Đáp số: 58 xe cộ đạp

Bài 4 trang 103:

Câu hỏi: Tính cực hiếm của biểu thức:

a) 15 + 15 x 5 =....................

=....................

Xem thêm: Lập Bảng Hệ Thống Kiến Thức Về Các Nhà Văn Hóa Thời Cận Đại : Tác Giả, Năm Sinh

b) 60 + 60: 6 =....................

=....................

c) (60 + 60): 6 =....................

Xem thêm: Dụng Cụ Nào Dùng Để Bóc Vỏ Cách Điện, Người Ta Bóc Vỏ Cách Điện Của Dây Dẫn Bằng

=....................

Đáp án:

a) 15 + 15 x 5 = 15 + 75

= 90

b) 60 + 60: 6 = 60 + 10

= 70

c) (60 + 60): 6 = 120: 6

= 20

Bài trước:
Bài 86: luyện tập - trang 101 VBT Toán 3 Tập 1Bài tiếp: Tự chất vấn - trang 103 VBT Toán 3 Tập 1

Giải Vở bài tập Toán 3

Mục lục Giải VBT Toán 3 Tập 1

Chương 1: Ôn tập và bửa sungBài 1: Đọc, viết, so sánh các số có cha chữ số - trang 3 VBT Toán 3 Tập 1Bài 2: Cộng, trừ những số có cha chữ số (không nhớ) - trang 4 VBT Toán 3 Tập 1Bài 3: rèn luyện - trang 5 VBT Toán 3 Tập 1Bài 4: Cộng những số có tía chữ số (có ghi nhớ một lần) - trang 6 VBT Toán 3 Tập 1Bài 5: luyện tập - trang 7 VBT Toán 3 Tập 1Bài 6: Trừ các số có ba chữ số (có lưu giữ một lần) - trang 8 VBT Toán 3 Tập 1Bài 7: luyện tập - trang 9 VBT Toán 3 Tập 1Bài 8: Ôn tập các bảng nhân - trang 10 VBT Toán 3 Tập 1Bài 9: Ôn tập các bảng phân tách - trang 11 VBT Toán 3 Tập 1Bài 10: luyện tập - trang 12 VBT Toán 3 Tập 1Bài 11: Ôn tập về hình học - trang 13 VBT Toán 3 Tập 1Bài 12: Ôn tập về giải toán - trang 15 VBT Toán 3 Tập 1Bài 13: Xem đồng hồ đeo tay - trang 17 VBT Toán 3 Tập 1Bài 14: Xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) - trang 18 VBT Toán 3 Tập 1Bài 15: rèn luyện - trang đôi mươi VBT Toán 3 Tập 1Bài 16: luyện tập chung - trang 21 VBT Toán 3 Tập 1Tự chất vấn - trang 23 VBT Toán 3 Tập 1Chương 2: Phép nhân cùng phép chia trong phạm vi 1000Bài 17: Bảng nhân 6 - trang 24 VBT Toán 3 Tập 1Bài 18: rèn luyện - trang 25 VBT Toán 3 Tập 1Bài 19: Nhân số tất cả hai chữ số với số bao gồm một chữ số (không nhớ) - trang 26 VBT Toán 3 Tập 1Bài 20: Nhân số tất cả hai chữ số với số bao gồm một chữ số (có nhớ) - trang 27 VBT Toán 3 Tập 1Bài 21: rèn luyện - trang 28 VBT Toán 3 Tập 1Bài 22: Bảng phân chia 6 - trang 29 VBT Toán 3 Tập 1Bài 23: rèn luyện - trang 30 VBT Toán 3 Tập 1Bài 24: search một trong số phần cân nhau của một số trong những - trang 31 VBT Toán 3 Tập 1Bài 25: rèn luyện - trang 32 VBT Toán 3 Tập 1Bài 26: phân chia số bao gồm hai chữ số đến số có một chữ số - trang 34 VBT Toán 3 Tập 1Bài 27: luyện tập - trang 35 VBT Toán 3 Tập 1Bài 28: Phép chia hết và phép chia gồm dư - trang 36 VBT Toán 3 Tập 1Bài 29: rèn luyện - trang 38 VBT Toán 3 Tập 1Bài 30: Bảng nhân 7 - trang 39 VBT Toán 3 Tập 1Bài 31: luyện tập - trang 40 VBT Toán 3 Tập 1Bài 32: Gấp một số trong những lên những lần - trang 41 VBT Toán 3 Tập 1Bài 33: rèn luyện - trang 42 VBT Toán 3 Tập 1Bài 34: Bảng phân tách 7 - trang 43 VBT Toán 3 Tập 1Bài 35: rèn luyện trang 44 VBT Toán 3 Tập 1Bài 36: sút đi một trong những lần - trang 45 VBT Toán 3 Tập 1Bài 37: rèn luyện - trang 46 VBT Toán 3 Tập 1Bài 38: tra cứu số phân chia - trang 47 VBT Toán 3 Tập 1Bài 39: rèn luyện - trang 48 VBT Toán 3 Tập 1Bài 40: Góc vuông, góc ko vuông - trang 49 VBT Toán 3 Tập 1Bài 41: Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bởi ê ke - trang 50 VBT Toán 3 Tập 1Bài 42: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét - trang 51 VBT Toán 3 Tập 1Bài 43: Bảng đơn vị đo độ lâu năm - trang 52 VBT Toán 3 Tập 1Bài 44: luyện tập - trang 53 VBT Toán 3 Tập 1Bài 45: thực hành đo độ nhiều năm - trang 54 VBT Toán 3 Tập 1Bài 46: thực hành thực tế đo độ lâu năm (tiếp theo) - trang 55 VBT Toán 3 Tập 1Bài 47: rèn luyện chung - trang 56 VBT Toán 3 Tập 1Tự soát sổ - trang 57 VBT Toán 3 Tập 1Bài 48: việc giải bằng hai phép toán - trang 58 VBT Toán 3 Tập 1Bài 49: câu hỏi giải bởi hai phép toán (tiếp theo) - trang 59 VBT Toán 3 Tập 1Bài 50: luyện tập - trang 60 VBT Toán 3 Tập 1Bài 51: Bảng nhân 8 - trang 61 VBT Toán 3 Tập 1Bài 52: rèn luyện - trang 62 VBT Toán 3 Tập 1Bài 53: Nhân só có ba chữ số cùng với số tất cả một chữ số - trang 63 VBT Toán 3 Tập 1Bài 54: rèn luyện - trang 64 VBT Toán 3 Tập 1Bài 55: so sánh số phệ gấp mấy lần số bé bỏng - trang 65 VBT Toán 3 Tập 1Bài 56: luyện tập - trang 66 VBT Toán 3 Tập 1Bài 57: Bảng chia 8 - trang 67 VBT Toán 3 Tập 1Bài 58: luyện tập - trang 68 VBT Toán 3 Tập 1Bài 59: so sánh số bé bằng 1 phần mấy số phệ - trang 69 VBT Toán 3 Tập 1Bài 60: luyện tập - trang 70 VBT Toán 3 Tập 1Bài 61: Bảng nhân 9 - trang 71 VBT Toán 3 Tập 1Bài 62: luyện tập - trang 72 VBT Toán 3 Tập 1Bài 63: Gam - trang 73 VBT Toán 3 Tập 1Bài 64: rèn luyện - trang 74 VBT Toán 3 Tập 1Bài 65: Bảng phân chia 9 - trang 75 VBT Toán 3 Tập 1Bài 66: luyện tập - trang 76 VBT Toán 3 Tập 1Bài 67: phân chia số bao gồm hai chữ số cho số bao gồm một chữ số - trang 77 VBT Toán 3 Tập 1Bài 68: chia số bao gồm hai chữ số mang đến số tất cả một chữ số (tiếp theo) - trang 78 VBT Toán 3 Tập 1Bài 69: phân chia số có bố chữ số mang đến số bao gồm một chữ số - trang 79 VBT Toán 3 Tập 1Bài 70: phân tách số có tía chữ số cho số gồm một chữ số (tiếp theo) - trang 80 VBT Toán 3 Tập 1Bài 71: giới thiệu bảng nhân - trang 81 VBT Toán 3 Tập 1Bài 72: trình làng bảng phân chia - trang 82 VBT Toán 3 Tập 1Bài 73: rèn luyện - trang 83 VBT Toán 3 Tập 1Bài 74: luyện tập chung - trang 84 VBT Toán 3 Tập 1Bài 75: làm cho quen với biểu thức - trang 85 VBT Toán 3 Tập 1Bài 76: Tính quý giá của biểu thức - trang 86 VBT Toán 3 Tập 1Bài 77: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) - trang 87 VBT Toán 3 Tập 1Bài 78: rèn luyện trang 88 VBT Toán 3 Tập 1Bài 79: Tính cực hiếm của biểu thức (tiếp theo) - trang 89 VBT Toán 3 Tập 1Bài 80: luyện tập - trang 91 VBT Toán 3 Tập 1Bài 81: luyện tập chung - trang 92 VBT Toán 3 Tập 1Bài 82: Hình chữ nhật - trang 93 VBT Toán 3 Tập 1Bài 83: hình vuông vắn - trang 95 VBT Toán 3 Tập 1Bài 84: Chu vi hình chữ nhật - trang 97 VBT Toán 3 Tập 1Bài 85: Chu vi hình vuông - trang 99 VBT Toán 3 Tập 1Bài 86: luyện tập - trang 101 VBT Toán 3 Tập 1Bài 87: rèn luyện chung - trang 102 VBT Toán 3 Tập 1Tự kiểm soát - trang 103 VBT Toán 3 Tập 1

Mục lục Giải VBT Toán 3 Tập 2

Chương 3: các số cho 10 000Bài 88: các số có bốn chữ số - trang 3 VBT Toán 3 Tập 2Bài 89: luyện tập - trang 5 VBT Toán 3 Tập 2Bài 90: các số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) - trang 6 VBT Toán 3 Tập 2Bài 91: những số bao gồm bốn chữ số (tiếp theo) - trang 7 VBT Toán 3 Tập 2Bài 92: Số 10 000 - luyện tập - trang 8 VBT Toán 3 Tập 2Bài 93: Điểm trọng điểm - Trung điểm của đoạn thẳng - trang 9 VBT Toán 3 Tập 2Bài 94: luyện tập - trang 10 VBT Toán 3 Tập 2Bài 95: So sánh các số vào phạm vi 10 000 - trang 12 VBT Toán 3 Tập 2Bài 96: luyện tập - trang 13 VBT Toán 3 Tập 2Bài 97: Phép cộng những số trong phạm vi 10 000 - trang 14 VBT Toán 3 Tập 2Bài 98: rèn luyện - trang 15 VBT Toán 3 Tập 2Bài 99: Phép trừ những số trong phạm vi 10 000 - trang 16 VBT Toán 3 Tập 2Bài 100: rèn luyện - trang 17 VBT Toán 3 Tập 2Bài 101: rèn luyện chung - trang 18 VBT Toán 3 Tập 2Bài 102: mon - Năm - trang 19 VBT Toán 3 Tập 2Bài 103: rèn luyện - trang trăng tròn VBT Toán 3 Tập 2Bài 104: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính - trang 22 VBT Toán 3 Tập 2Bài 105: Vẽ trang trí hình trònBài 106: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - trang 25 VBT Toán 3 Tập 2Bài 107: luyện tập - trang 26 VBT Toán 3 Tập 2Bài 108: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) - trang 27 VBT Toán 3 Tập 2Bài 109: rèn luyện - trang 28 VBT Toán 3 Tập 2Bài 110: phân tách số tất cả bốn chữ số cùng với số tất cả một chữ số - trang 29 VBT Toán 3 Tập 2Bài 111: phân chia số tất cả bốn chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (tiếp theo) - trang 30 VBT Toán 3 Tập 2Bài 112: chia số bao gồm bốn chữ số với số gồm một chữ số (tiếp theo) - trang 31 VBT Toán 3 Tập 2Bài 113: luyện tập - trang 32 VBT Toán 3 Tập 2Bài 114: luyện tập chung - trang 33 VBT Toán 3 Tập 2Bài 115: làm quen với chữ số La Mã - trang 34 VBT Toán 3 Tập 2Bài 116: luyện tập - trang 35 VBT Toán 3 Tập 2Bài 117: thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang - trang 36 VBT Toán 3 Tập 2Bài 118: thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) - trang 38 VBT Toán 3 Tập 2Bài 119: bài xích toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng - trang 40 VBT Toán 3 Tập 2Bài 120: rèn luyện - trang 41 VBT Toán 3 Tập 2Bài 121: luyện tập - trang 42 VBT Toán 3 Tập 2Bài 122: Tiền vn - trang 43 VBT Toán 3 Tập 2Bài 123: luyện tập - trang 45 VBT Toán 3 Tập 2Bài 124: làm cho quen với những thống kê số liệu - trang 47 VBT Toán 3 Tập 2Bài 125: làm cho quen với thống kê số liệu (tiếp theo) - trang 48 VBT Toán 3 Tập 2Bài 126: rèn luyện - trang 49 VBT Toán 3 Tập 2Tự kiểm tra - trang 50 VBT Toán 3 Tập 2Chương 4: các số mang đến 100 000Bài 127: những số gồm năm chữ số - trang 51 VBT Toán 3 Tập 2Bài 128: luyện tập - trang 53 VBT Toán 3 Tập 2Bài 129: những số tất cả năm chữ số (tiếp theo) - trang 54 VBT Toán 3 Tập 2Bài 130: luyện tập - trang 55 VBT Toán 3 Tập 2Bài 131: Số 100 000- rèn luyện - trang 56 VBT Toán 3 Tập 2Bài 132: đối chiếu số các số vào phạm vi 100 000 - trang 57 VBT Toán 3 Tập 2Bài 133: rèn luyện - trang 58 VBT Toán 3 Tập 2Bài 134: rèn luyện - trang 59 VBT Toán 3 Tập 2Bài 135: diện tích s của một hình - trang 60 VBT Toán 3 Tập 2Bài 136: Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông - trang 61 VBT Toán 3 Tập 2Bài 137: diện tích s hình chữ nhật - trang 62 VBT Toán 3 Tập 2Bài 138: luyện tập - trang 63 VBT Toán 3 Tập 2Bài 139: Diện tích hình vuông vắn - trang 65 VBT Toán 3 Tập 2Bài 140: rèn luyện - trang 66 VBT Toán 3 Tập 2Bài 141: Phép cộng các số vào phạm vi 100 000 - trang 67 VBT Toán 3 Tập 2Bài 142: rèn luyện - trang 68 VBT Toán 3 Tập 2Bài 143: Phép trừ các số vào phạm vi 100 000 - trang 69 VBT Toán 3 Tập 2Bài 144: Tiền nước ta - trang 70 VBT Toán 3 Tập 2Bài 145: rèn luyện - trang 72 VBT Toán 3 Tập 2Bài 146: rèn luyện chung - trang 73 VBT Toán 3 Tập 2Bài 147: Nhân số tất cả năm chữ số với số gồm một chữ số - trang 74 VBT Toán 3 Tập 2Bài 148: luyện tập - trang 75 VBT Toán 3 Tập 2Bài 149: chia số có năm chữ số cùng với số tất cả một chữ số - trang 76 VBT Toán 3 Tập 2Bài 150: phân chia số gồm năm chữ số với số bao gồm một chữ số (tiếp theo) - trang 77 VBT Toán 3 Tập 2Bài 151: luyện tập - trang 78 VBT Toán 3 Tập 2Bài 152: rèn luyện chung - trang 79 VBT Toán 3 Tập 2Bài 153: bài bác toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) - trang 80 VBT Toán 3 Tập 2Bài 154: rèn luyện - trang 81 VBT Toán 3 Tập 2Bài 155: luyện tập - trang 82 VBT Toán 3 Tập 2Bài 156: rèn luyện chung - trang 83 VBT Toán 3 Tập 2Tự đánh giá - trang 84 VBT Toán 3 Tập 2Chương 5: Ôn tập cuối nămBài 157: Ôn tập những số đến 100 000 - trang 86 VBT Toán 3 Tập 2Bài 158: Ôn tập những số mang đến 100 000 (tiếp theo) - trang 87 VBT Toán 3 Tập 2Bài 159: Ôn tập bốn phép tính vào phạm vi 100 000 - trang 88 VBT Toán 3 Tập 2Bài 160: Ôn tập tư phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) - trang 89 VBT Toán 3 Tập 2Bài 161: Ôn tập bốn phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) - trang 90 VBT Toán 3 Tập 2Bài 162: Ôn tập về đại lượng - trang 91 VBT Toán 3 Tập 2Bài 163: Ôn tập về hình học - trang 92 VBT Toán 3 Tập 2Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo) - trang 93 VBT Toán 3 Tập 2Bài 165: Ôn tập về giải toán - trang 95 VBT Toán 3 Tập 2Bài 166: Ôn tập về giải toán (tiếp theo) - trang 96 VBT Toán 3 Tập 2Bài 167: luyện tập chung - trang 97 VBT Toán 3 Tập 2Bài 168: rèn luyện chung - trang 99 VBT Toán 3 Tập 2Bài 169: luyện tập chung - trang 101 VBT Toán 3 Tập 2Tự soát sổ - trang 103 VBT Toán 3 Tập 2