vo bai tap toan lop 3 bai 126

DOWNLOAD

Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2

Bạn đang xem: vo bai tap toan lop 3 bai 126

Vở Bài Tập Toán Lớp 3 bao hàm nhị tập luyện được cỗ dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy tạo ra,cung ứng cho tới học viên những kỹ năng và kiến thức và kĩ năng cơ phiên bản về tính chất toán và những bài bác tập luyện rèn luyện cho tới học viên về toán.

Mục lục của Vở Bài Tập Toán Lớp 3 như sau :

Xem thêm: chuc buoi sang

VỞ BÀI TẬP TOÁN 3 TẬP 2
3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000
Bài 88. Các số sở hữu tư chữ số
Bài 89. Luyện tập luyện – VBT Toán 3
Bài 90+91. Các số sở hữu tư chữ số (tiếp theo)
Bài 92. Số 10 000 – Luyện tập
Bài 93. Điểm ở thân thích. Trung điểm của đoạn thẳng
Bài 94. Luyện tập
Bài 95. So sánh những số nhập phạm vi 10 000
Bài 96. Luyện tập luyện – VBT Toán 3
Bài 97. Phép với mọi số nhập phạm vi 10 000
Bài 98. Luyện tập luyện – VBT Toán 3
Bài 99. Phép trừ những số nhập phạm vi 10 000
Bài 100. Luyện tập
Bài 101. Luyện tập luyện chung
Bài 102. Tháng – năm
Bài 103. Luyện tập
Bài 104. Hình tròn trặn, tâm, 2 lần bán kính, buôn bán kính
Bài 105*. Vẽ tô điểm hình tròn
Bài 106. Nhân số sở hữu tư chữ số với số sở hữu một chữ số
Bài 107. Luyện tập
Bài 108. Nhân số sở hữu tư chữ số với số sở hữu một chữ số (tiếp theo)
Bài 109. Luyện tập
Bài 110+111+112. Chia số sở hữu tư chữ số cho tới số sở hữu một chữ số
Bài 113. Luyện tập luyện – VBT Toán 3
Bài 114. Luyện tập luyện chung
Bài 115. Làm quen thuộc với chữ số La Mã
Bài 116. Luyện tập
Bài 117+118. Thực hành coi đồng hồ
Bài 119. Bài toán tương quan cho tới rút về đơn vị
Bài 120+121. Luyện tập
Bài 122. Tiền Việt Nam
Bài 123. Luyện tập
Bài 124+125. Làm quen thuộc với đo đếm số liệu
Bài 126. Luyện tập
Tự đánh giá – Phần 3 – VBT Toán 3
4. CÁC SỐ ĐẾN 100 000
Bài 127. Các số sở hữu năm chữ số
Bài 128. Luyện tập luyện – VBT Toán 3
Bài 129. Các số sở hữu năm chữ số (tiếp theo)
Bài 130. Luyện tập
Bài 131. Số 100 000 – Luyện tập
Bài 132. So sánh những số nhập phạm vi 100 000
Bài 133+134. Luyện tập
Bài 135. Diện tích của một hình
Bài 136. Đơn vị đo diện tích S. Xăng-ti-mét vuông
Bài 137. Diện tích hình chữ nhật
Bài 138. Luyện tập
Bài 139. Diện tích hình vuông
Bài 140. Luyện tập
Bài 141. Phép với mọi số nhập phạm vi 100 000
Bài 142. Luyện tập
Bài 143. Phép trừ những số nhập phạm vi 100 000
Bài 144. Tiền Việt Nam
Bài 145. Luyện tập
Bài 146. Luyện tập luyện chung
Bài 147. Nhân số sở hữu năm chữ số với số sở hữu một chữ số
Bài 148. Luyện tập
Bài 149+150. Chia số sở hữu năm chữ số cho tới số sở hữu một chữ số
Bài 151. Luyện tập
Bài 152. Luyện tập luyện chung
Bài 153. Bài toán tương quan cho tới rút về đơn vị chức năng (tiếp theo)
Bài 154+155. Luyện tập
Bài 156. Luyện tập luyện chung
Tự đánh giá – Phần 4 – VBT Toán 3
5. ÔN TẬP CUỐI NĂM
Bài 157+158. Ôn tập luyện những số cho tới 100 000
Bài 159+160+161. Ôn tập luyện tư quy tắc tính nhập phạm vi 100 000
Bài 162. Ôn tập luyện về đại lượng
Bài 163+164. Ôn tập luyện về hình học
Bài 165+166. Ôn tập luyện về giải toán
Bài 167+168+169. Luyện tập luyện chung
Tự đánh giá – Ôn tập luyện thời điểm cuối năm – VBT Toán 3

Xem thêm: máy bào gỗ

DOWNLOAD
Mua sách giấy
Tiki
Lazada
Shopee