vẽ hình chiếu trục đo

1. KHÁI NIỆM

1.1. Thế nào là là hình chiếu trục đo?

Bạn đang xem: vẽ hình chiếu trục đo

a. Cách xây dựng

Hình 1. Phương pháp xây cất hình chiếu trục đo

- Một vật thể V gắn vô hệ trục toạ chừng vuông góc OXYZ với những trục toạ chừng bịa đặt theo đòi tía chiều nhiều năm, rộng lớn, cao của vật thể;

- Chiếu vật thể nằm trong hệ trục toạ chừng vuông góc lên trên bề mặt phắng hình chiếu P’ theo đòi phương chiếu l (l ko tuy nhiên song với P’ và bất kể trục toạ chừng nào). Kết trái khoáy chiếm được V’ bên trên P’ - cơ đó là hình chiếu trục đo của V.

b. Định nghĩa

Hình chiếu trục đo là hình màn trình diễn không khí tía chiều của vật thể, được xây cất bởi vì luật lệ chiếu tuy nhiên tuy nhiên.

1.2. Các thông số kỹ thuật của hình chiếu trục đo

Hình 2. Các góc trục đo

a. Góc trục đo

- Trong luật lệ chiếu bên trên :

+ O’X’; O’Y’ O’Z’: gọi là những trục đo

\(\widehat{X’O’Z’}; \widehat{X’O’Y’}; \widehat{Y’O’Z’} \): Các góc trục đo

b. Hệ số đổi thay dạng

Hệ số đổi thay dạng là tỉ số chừng nhiều năm hình chiếu của một quãng trực tiếp phía trên trục toạ chừng với chừng nhiều năm thực của đoạn trực tiếp cơ.

Trong đó:

\(\frac{O'A'}{OA}=p\) là thông số biến tấu theo đòi trục O’X’

\(\frac{O'B'}{OB}=q\) là thông số biến tấu theo đòi trục O’Y’

\(\frac{O'C'}{OC}=r\) là thông số biến tấu theo đòi trục O’Z’

2. HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO VUÔNG GÓC ĐỀU

2.1. Thông số cơ bản

p:q:r = 1:1:1

Hình 3. Góc trục đo hình chiếu trục đo vuông góc đều

Hình 4. Hình màn trình diễn hình chiếu trục đo vuông góc đều

a. Góc trục đo

\(\widehat{X’O’Z’}= \widehat{X’O’Y’}= \widehat{Y’O’Z’} =120^{\circ}\)

b. Hệ số đổi thay dạng

p = q = r = 1

2.2. Hình chiếu trục đo của hình tròn

Hình chiếu trục đo vuông góc đều của một hình tròn ở trong những mặt mày phẳng phiu tuy nhiên song với những mặt mày toạ chừng là một hình Elip theo đòi những phía không giống nhau.

- Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều tỉ số biến tấu được quy ước: Nếu vẽ theo đòi thông số biến tấu quy ước (p=q=r=1) thì những elip cơ sở hữu trục nhiều năm bởi vì 1,22d và trục ngắn ngủi bởi vì 0,71d (d là 2 lần bán kính của hình tròn)

Xem thêm: yêu em từ cái nhìn đầu tiên truyện

Hình 5. Góc trục đo hình chiếu trục đo của hình tròn

Hình 6. Hướng những elip

Vì vậy: Hình chiếu trục đo vuông góc đều được phần mềm nhằm màn trình diễn những vật thể sở hữu những lỗ tròn trĩnh.

3. HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO XIÊN GÓC CÂN

3.1. Thông số cơ bản

a. Góc trục đo

Hình 7. Góc trục đo hình chiếu trục đo xiên góc cân

Hình 8. Hình biểu diễn hình chiếu trục đo xiên góc cân

b. Hệ số đổi thay dạng

p = r = 1; q = 0.5 

4. CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

Các bước vẽ hình chiếu trục đo:

Bước 1. Chọn kiểu vẽ phù phù hợp với hình dạng vật thể

Bước 2. Đặt những trục toạ chừng theo đòi những chiều nhiều năm, rộng lớn, cao của vật thể

Ví dụ: Vẽ hình chiếu trục đo của một chiếc đe kể từ những hình chiếu vuông góc của nó

 

Hình 9. Các hình chiếu của vật thể

Bước 1. Chọn mặt mày phẳng phiu O’X’Z’ thực hiện mặt mày phẳng phiu hạ tầng loại nhất nhằm vẽ một phía của vật thể theo đòi những độ cao thấp đang được cho

Hình 10. Hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng của dòng sản phẩm đe với mặt mày phẳng phiu hạ tầng loại nhất

Hình 11. Hình chiếu trục đo vuông góc đều của dòng sản phẩm đe với mặt mày phẳng phiu hạ tầng loại nhất

Bước 2. Dựng mặt mày phẳng phiu hạ tầng loại nhị O1X1Z1 tuy nhiên song và cơ hội mặt mày loại nhất một khoảng để vẽ mặt mày sót lại của vật thể.

Hình 10. Hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng của dòng sản phẩm đe với mặt mày phẳng phiu hạ tầng loại hai

Hình 11. Hình chiếu trục đo vuông góc đều của dòng sản phẩm đe với mặt mày phẳng phiu hạ tầng loại hai

Bước 3. Nối những đỉnh sót lại của nhị mặt mày vật thể và xóa những lối quá, lối khuất tớ chiếm được hình chiếu trục đo của vật thể.

Xem thêm: danh môn độc sủng

Hình 12. Hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng của dòng sản phẩm đe

Hình 13. Hình chiếu trục đo vuông góc đều của dòng sản phẩm đe