vạn sự như ý

Từ điển banh Wiktionary

Bạn đang xem: vạn sự như ý

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới dò la kiếm

Cách phân phát âm[sửa]

IPA theo đuổi giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
va̰ːʔn˨˩ sɨ̰ʔ˨˩ ɲɨ˧˧ i˧˥ja̰ːŋ˨˨ ʂɨ̰˨˨ ɲɨ˧˥˩˧jaːŋ˨˩˨ ʂɨ˨˩˨ ɲɨ˧˧ i˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vaːn˨˨ ʂɨ˨˨ ɲɨ˧˥ i˩˩va̰ːn˨˨ ʂɨ̰˨˨ ɲɨ˧˥ i˩˩va̰ːn˨˨ ʂɨ̰˨˨ ɲɨ˧˥˧˩˧

Tính từ[sửa]

vạn sự như ý

  1. là điều chúc vô Tết tăng thêm ý nghĩa là ước gì được đấy.

Mục kể từ này được viết lách người sử dụng mẫu, và rất có thể còn nguyên sơ. Quý khách hàng rất có thể viết trượt sung.
(Xin coi phần trợ gom nhằm hiểu biết thêm về phong thái sửa thay đổi mục kể từ.)

Xem thêm: đặt điện áp xoay chiều u = u căn 2 cos

Lấy kể từ “https://emtc2.edu.vn/w/index.php?title=vạn_sự_như_ý&oldid=1945503”