Văn Bản Đề Nghị Và Văn Bản Báo Cáo

     

Kẻ bảng so sánh mục đích, nội dung, hiệ tượng trình bày của văn phiên bản đề nghị với văn bạn dạng báo cáo theo lưu ý sau:

Phương diện

Văn bản

Mục đích

Nội dung

Hình thức

Văn phiên bản đề nghị

Văn bạn dạng báo cáo
Bạn đang xem: Văn bản đề nghị và văn bản báo cáo

Phương diện

Văn bản

Mục đích

Nội dung

Hình thức

Văn bản đề nghị

Đề đạt một yêu thương cầu, một nguyện vọng, xin được cấp cho trên coi xét, giải quyết.

Phải có mục chủ yếu: ai đề nghị, đề xuất ai,

Trình bày ngắn gọn, trang trọng, lạc quan theo một vài mục đã mức sử dụng sẵn

Văn bản báo cáo

Trình bày những câu hỏi đã làm và không làm được của một cá thể hay một bằng hữu cho cung cấp trên biết.

Nêu đầy đủ sự kiện, vấn đề đã xảy ra, tất cả diễn biến, có tác dụng làm được hoặc chưa làm được cho cấp trên biết. Đó là số đông điều đang qua, xẩy ra trong vượt khứ.

Phải bao gồm mục nhà yếu: báo cáo của ai, báo cáo với ai, report về việc gì, tác dụng n


Xem toàn bộ: soạn văn 7 VNEN bài bác 30: Văn phiên bản báo cáo


Từ khóa kiếm tìm kiếm Google: iải bài 30 Văn bạn dạng báo cáo,Văn phiên bản báo cáo trang 99, bài Văn bạn dạng báo cáo ngữ văn vnen 7, giải ngữ văn 7 sách vnen cụ thể dễ gọi

Giải những bài bác tập khác


Bình luận


Giải bài bác tập phần đa môn khác


Giải sgk lớp 7 kết nối trí thức
Giải toán 7 kết nối tri thức
Giải toán 7 tập 1 kết nối tri thức
Giải toán 7 tập 2 liên kết tri thức
Soạn văn 7 kết nối tri thức
Soạn văn 7 tập 1 kết nối tri thức
Soạn văn 7 tập 2 liên kết tri thức
Văn chủng loại 7 kết nối tri thức
Giải khoa học tự nhiên 7 liên kết tri thức
Giải đồ vật lí 7 liên kết tri thức
Giải hóa học 7 kết nối tri thức
Giải sinh học tập 7 liên kết tri thức
Giải lịch sử vẻ vang và địa lí 7 liên kết tri thức
Giải lịch sử dân tộc 7 liên kết tri thức
Giải địa lí 7 kết nối tri thức
Giải hoạt động trải nghiệm 7 liên kết tri thức
Giải mĩ thuật 7 kết nối tri thức
Giải âm thanh 7 liên kết tri thức
Giải công dân 7 kết nối tri thức
Giải technology 7 kết nối tri thức
Giải tin học 7 kết nối tri thức
Giải giáo dục đào tạo thể chất 7 liên kết tri thức
Giải sgk lớp 7 chân trời trí tuệ sáng tạo
Giải toán 7 chân trời sáng tạo
Giải toán 7 tập một bàn chân trời sáng tạo
Giải toán 7 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 7 chân trời sáng tạo
Soạn văn 7 tập một bàn chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 7 tập 2 chân trời sáng tạo
Văn chủng loại 7 chân trời sáng tạo
Giải khoa học tự nhiên 7 chân trời sáng tạo
Giải đồ dùng lí 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải chất hóa học 7 chân trời sáng tạo
Giải sinh học tập 7 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử vẻ vang và địa lí 7 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải địa lí 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải hoạt động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo
Giải âm nhạc 7 chân trời sáng tạo
Giải mĩ thuật 7 chân trời sáng tạo
Giải công dân 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải tin học 7 chân trời sáng tạo
Giải technology 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục và đào tạo thể chất 7 chân trời sáng tạo
Giải sgk lớp 7 cánh diều
Giải toán 7 cánh diều
Giải toán 7 tập 1 cánh diều
Giải toán 7 tập 2 cánh diều
Soạn văn 7 cánh diều
Soạn văn 7 tập 1 cánh diều
Soạn văn 7 tập 2 cánh diều
Văn chủng loại 7 cánh diều
Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 7 cánh diều
Giải đồ lí 7 cánh diều
Giải chất hóa học 7 cánh diều
Giải sinh học 7 cánh diều
Giải lịch sử vẻ vang và địa lí 7 cánh diều
Giải lịch sử vẻ vang 7 cánh diều
Giải địa lí 7 cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm 7 cánh diều
Giải music 7 cánh diều
Giải mĩ thuật 7 cánh diều
Giải tin học tập 7 cánh diều
Giải công dân 7 cánh diều
Giải công nghệ 7 cánh diều
Giải giáo dục đào tạo thể hóa học 7 cánh diều
Giải SBT lớp 7 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 7 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 7 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 7 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT toán 7 liên kết tri thức
Giải SBT toán 7 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT toán 7 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT khoa học tự nhiên và thoải mái 7 kết nối tri thức
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 7 kết nối tri thức


Xem thêm: Một Kính Lúp Có Độ Tụ 50Dp, Một Kính Lúp Có Độ Tụ 50 Dp

Giải SBT technology 7 kết nối tri thức
Giải SBT tin học tập 7 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 7 liên kết tri thức
Giải SBT mĩ thuật 7 kết nối tri thức
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 7 kết nối tri thức
Giải SBT lớp 7 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 7 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 7 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT toán 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 7 tập 1 bàn chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 7 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT khoa học tự nhiên và thoải mái 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 7 chân trời sáng tạo
Giải SBT technology 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tin học 7 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 7 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 7 chân trời sáng tạo
Giải SBT âm thanh 7 chân trời sáng tạo
Giải SBT vận động trải nghiệm 7 chân trời sáng sủa tạo phiên bản 1
Giải SBT vận động trải nghiệm 7 chân trời sáng sủa tạo phiên bản 2
Giải SBT lớp 7 cánh diều
Giải SBT Ngữ văn 7 cánh diều
Giải SBT Ngữ văn 7 tập 1 cánh diều
Giải SBT Ngữ văn 7 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 7 cánh diều
Giải SBT Toán 7 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 7 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều
Giải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 7 cánh diều
Giải SBT Tin học 7 cánh diều
Giải SBT Công dân 7 cánh diều
Giải SBT công nghệ 7 cánh diều
Giải SBT âm thanh 7 cánh diều
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 7 cánh diều
Trắc nghiệm 7 Kết nối trí thức
Trắc nghiệm toán 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm khoa học thoải mái và tự nhiên 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm sinh học 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm đồ dùng lí 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm hóa học 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm địa lí 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm technology 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm tin học 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm âm thanh 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm 7 Chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm khoa học thoải mái và tự nhiên 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm thiết bị lí 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm chất hóa học 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm sinh học tập 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm địa lí 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm technology 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học tập 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm âm thanh 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm 7 Cánh diêu
Trắc nghiệm toán 7 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 7 cánh diều
Trắc nghiệm khoa học tự nhiên 7 cánh diều
Trắc nghiệm sinh học tập 7 cánh diều
Trắc nghiệm vật dụng lí 7 cánh diều
Trắc nghiệm hóa học 7 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 7 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 7 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 7 cánh diều
Trắc nghiệm technology 7 cánh diều
Trắc nghiệm tin học tập 7 cánh diều
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 7 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 7 cánh diều
Trắc nghiệm âm thanh 7 cánh diều
*Xem thêm: Những Bức Vẽ Tranh Về Đề Tài An Toàn Giao Thông Đẹp Nhất, Vẽ Về Đề Tài An Toàn Giao Thông

Kết nối: