Văn Bản Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên

     

Chuyện chức phán sự đền rồng Tản Viên (trích “Truyền kì mạn lục”) Tản Viên từ bỏ phán sự lục

Việt phái mạnh / Lớp 10 » Nguyễn DữNội dungNgô Tử Văn thương hiệu là Soạn, bạn huyện im Dũng, khu đất Lạng Giang. Nam giới vốn khảng khái<1>, rét nảy, thấy sự tà gian thì chẳng thể chịu được, vùng Bắc tín đồ ta vẫn khen là một người cương cứng trực. Trong buôn bản trước bao gồm một ngôi đền rồng linh ứng lắm. Cuối đời công ty Hồ, quân Ngô thanh lịch lấn cướp, vùng ấy thành một khu vực chiến trường. Cỗ tướng<2> của Mộc Thạnh tất cả viên Bách hộ<3> bọn họ Thôi, tử vong ở gần đền, trường đoản cú đấy làm cho yêu có tác dụng quái trong dân gian. Tử Văn siêu tức giận, một hôm tắm rửa gội không bẩn sẽ, khấn trời, rồi châm lửa đốt đền. Mọi fan đều phủ nhận lè lưỡi, lo sợ thay cho Tử Văn, nhưng cánh mày râu vẫn vung tay không đề nghị gì cả.Đốt đền xong, đàn ông về nhà, thấy trong mình cực nhọc chịu, đầu lảo đảo và bụng run run, rồi nổi lên một cơn sốt nóng nực rét. Trong lúc sốt, phái mạnh thấy một tín đồ khôi ngô, cao lớn, đầu nhóm mũ trụ đi đến, nói năng và xống áo rất giống bạn phương Bắc, từ xưng là cư sĩ<4>, mang lại đòi làm cho trả lại ngôi đền rồng như cũ cùng nói:- đơn vị ngươi vẫn theo nghiệp nho, đọc giấy tờ của thánh hiền, há đo đắn cái đức của quỷ thần sao, cớ gì lại dám coi thường nhờn huỷ tượng, đốt đền, khiến cho hương lửa không có chỗ tựa nương, oách linh không tồn tại nơi hiển hiện, vậy bảo làm thế nào bây giờ? Biết điều thì dựng trả ngôi thường như cũ. Nếu như không thì, vô cớ huỷ đền rồng Lư Sơn, vậy Thiệu<5> sẽ khó lòng tránh khỏi tai vạ.Tử Văn mặc kệ, vẫn cứ ngồi bất tỉnh ngưởng tự nhiên. Bạn kia tức giận nói:- Phong đô<6> ko xa xôi gì, ta tuy hèn, há lại không lấy nổi đơn vị ngươi đến đấy. Ko nghe lời ta thì rồi vẫn biết.Nói rồi phất áo đi.Chiều tối, lại sở hữu một ông già, áo vải nón đen, phong độ rảnh nhã, thủng thỉnh đi vào đến trước thềm, vái kính chào mà rằng:- Tôi là hậu thổ ở đây, nghe thấy việc làm vô cùng thú của nhà thầy, vậy xin mang lại để tỏ lời mừng.Tử Văn quá bất ngờ nói:- Thế bạn đội nón trụ cho đây ban nãy, chẳng cần là ông công đấy ư? Sao mà những thần vượt vậy?Ông già nói:
- Ô, đây là viên tướng chiến bại của Bắc triều, mẫu hồn cô đơn ở nam quốc, tranh chiếm phần miếu thường của tôi, hàng fake họ tên của tôi, quen sử dụng chước dối lừa, thích có tác dụng trò thảm ngược<7>, Thượng Đế bị nó bưng bít, hạ dân bị nó quấy rầy, phàm những vấn đề hưng yêu tác quái<8> hồ hết tự nó cả, chứ bao gồm phải tôi đâu. Xin kể tình đầu để công ty thầy nghe: “Tôi có tác dụng chức Ngự sử đại phu<9> trường đoản cú đời vua Lí phái mạnh Đế<10>, do chết về vấn đề cần vương cơ mà được phong làm việc đây, góp dân độ vật đã hơn một nghìn năm nay, bao giờ lại làm việc gieo tai rắc vạ để kiếm miếng nạp năng lượng như tên giặc giảo quyệt kia sẽ làm. Vừa mới đây vì tôi thiếu hụt sự đề phòng, bị nó đánh đuổi, bắt buộc phải đến nương tựa ở đền Tản Viên đang vài năm nay”.Tử Văn nói:- Việc xẩy ra đến như thê, sao ngài không kiện làm việc Diêm Vương với tâu lên Thượng Đế, lại đi khinh bỏ chức vị, làm cho một tín đồ áo vải bên quê?Ông già chau mặt đáp:- Rễ ác mọc lan, nặng nề lòng lay động. Tôi đang định thưa kiện, tuy nhiên mà có không ít nỗi chống trở: đông đảo đền miếu gần quanh, do tham của đút, gần như bênh vực mang đến nó cả. Tôi chỉ giữ lại được một chút ít lòng thành, mà lại không làm núm nào nhằm thông dành được lên, cho nên vì vậy đành tạm bợ ẩn nhẫn nhưng mà ngồi xó một nơi.Tử Văn nói:- Hắn bao gồm thực là tay hung hãn, có thể gieo vạ cho tôi không?- Hắn quyết chiến đấu với nhà thầy, hiện sẽ kiện thầy ngơi nghỉ Minh ti<11>. Tôi nhân thời gian hắn đi vắng vẻ lén mang lại đây báo đến nhà thầy biết để mà lại liệu kế, khỏi yêu cầu chết một phương pháp oan uổng.Ông già lại dặn Tử Văn:- Hễ ở Minh ti gồm tra hỏi, thầy cứ khai ra những tiếng nói của tôi. Giả dụ hắn chối, thầy kêu xin tư giấy đến đền Tản Viên, tôi vẫn khai rõ thì nó đề xuất đớ miệng. Nếu không phải như thế thì tôi mang lại vùi đậy trọn đời nhưng mà thầy cũng cực nhọc lòng bay nạn.Tử Văn vâng lời. Đến đêm, căn bệnh càng nặng trĩu thêm, rồi thấy hai tên quỷ sứ mang lại bắt đi khôn xiết gấp, kéo ra ngoài thành về phía đông. Đi độ nửa ngày đến một toà nhà hết sức lớn, xung quanh có thành fe cao vọi đến mấy chục trượng. Nhì tên quỷ cho nói với người canh cổng, fan canh cổng đi vào một lúc rồi ra truyền chỉ rằng:
- Tội sâu ác nặng, ko được gia nhập hàng khoan giảm<12>.Nói rồi xua tay bảo đi ra phía bắc. Ở đó có một con sông lớn, trên sông bắc một cái cầu dài ước hơn nghìn thước, gió tanh sóng xám, hơi lạnh thấu xương. Hai bên cầu gồm mấy vạn quỷ Dạ Xoa hầu như mắt xanh tóc đỏ, dáng vẻ nanh ác. Hai nhỏ quỷ dùng gông dài, thừng to gông trói Tử Văn nhưng mà giải đi khôn xiết nhanh. Tử Văn kêu to:- Ngô biên soạn này là 1 trong kẻ sĩ ngay thẳng ở è gian, tất cả tội lỗi gì xin bảo cho, không nên bắt phải chết một bí quyết oan uổng.Chợt nghe trên điện có lời quát:- thương hiệu này bướng bỉnh ngoan cố, còn nếu không phán đoán đến rõ, chưa kiên cố nó đã chịu đựng nhận tội.Bèn sai dẫn Tử Văn vào cửa điện. Tử Văn vào đến nơi, thấy người đội nón trụ vẫn kêu mong ở trước sân.Diêm vương vãi mắng Tử Văn rằng:- Kẻ kia là một người cư sĩ, trung thuần lẫm liệt<13>, gồm công với tiên triều, phải hoàng thiên cho được ngày tiết thực<14> ở 1 ngôi đền nhằm đền công nặng nề nhọc. Mày là 1 trong những kẻ hàn sĩ<15>, sao dám láo láo, tội lỗi tự mình làm ra, còn trốn đi đằng nào?Tử Văn bèn tâu trình ngành ngọn như lời Thổ công đã nói, lời siêu cứng cỏi, không chịu đựng nhún nhường chút nào. Người đội nón trụ nói:- Ấy là làm việc trước vương lấp mà hắn còn ghê gớm như thế, mồm năm miệng mười, đơm đặt bịa tạc. Huống hồ ở 1 nơi đền rồng miếu quạnh hiu hiu hắn sợ gì mà không dám cho một mồi lửa.Hai bên cãi vã nhau mãi vẫn chưa phân phải trái, chính vì như vậy Diêm vương vãi sinh nghi. Tử Văn nói:- Nếu bên vua không tin tưởng lời tôi, xin đem tư giấy mang lại đền Tản Viên nhằm hỏi. Không quả như thế, tôi xin chịu thêm mẫu tội nói càn.Bấy giờ fan kia mới có vẻ sợ, quỳ xuống tâu rằng:- Gã cơ là học trò, thật là ngu bướng, quả xứng đáng tội lắm. Tuy nhiên đã trách mắng như vậy, cũng đầy đủ răn nạt rồi. Xin bệ hạ khoan dung tha đến hắn nhằm tỏ loại đức rộng rãi. Chẳng cần yên cầu dây dưa. Giả dụ thẳng tay trị tội nó, sợ sợ đến loại đức hiếu sinh.Diêm vương vãi quát béo rằng:
- Cứ như lời hắn thì bên ngươi xứng đáng tội chết. Điều dụng cụ trị tội lừa dối đã chuẩn bị sẵn sàng đó. Cớ sao nhà ngươi dám làm sự lập lờ nhấn tội như vậy?Diêm Vương lập tức sai fan đến đền Tản Viên để mang chứng thực. Không đúng nhân về tâu, độc nhất vô nhị nhất đúng với lời Tử Văn. Vương cả giận, bào những phán quan liêu rằng:- Lũ các ngươi phân chia toà sở, duy trì chức sự, cầm cố lệnh chí công, chiếu lệ chí công, thưởng thì xứng danh mà không thiên vị, phạt thì đích xác nhưng mà không nghiệt ngã, vậy mà còn có sự dối trá càn bậy như thế; huống đưa ra về đời bên Hán, công ty Đường buôn quan bán ngục, thì các mối tệ còn nói sao hết được!Liền sai mang lồng sắt chụp vào đầu, khẩu mộc nhét vào miệng, bỏ fan ấy vào ngục Cửu U<16>.Vương suy nghĩ Tử Văn có công trừ hại, truyền cho vị thần đền kia, từ ni phần xôi lợn của dân bái tế, đề nghị chia mang lại Tử Văn một nửa và sai bộ đội đưa Tử Văn về.Chàng về cho nhà, xẻ ra mình bị tiêu diệt đã được nhì ngày rồi. Nhân lấy những bài toán đã qua kể cho mọi tín đồ nghe, người nào cũng kinh hãi và không tin tưởng là thực. Sau đó họ đón một bà đồng về phụ bóng<17>, đồng lên cũng nói đúng thật lời Tử Văn. Tín đồ làng bèn cài đặt gỗ, dựng lại một toà thường mới. Còn ngôi mộ của tên tướng giặc cơ thì tình cờ thấy bị bật tung lên, hài cốt tan tành ra như cám vậy.Sau kia một tháng, Tử Văn thấy Thổ công cho bảo:- Lão phu vẫn trở về miếu, công trong phòng thầy ngần ngừ lấy gì đền rồng đáp được. Ni thấy ở đền rồng Tản Viên khuyết một chân phán sự, lão đã vày nhà thầy rất là tiến cử, được đức Thánh Tản ngài đã bằng lòng, vây xin lấy vấn đề đó để đền ơn nghĩa. Bạn ta sống sinh sống đời, xưa ni ai chẳng buộc phải chết, miễn là bị tiêu diệt đi còn được giờ đồng hồ về sau. Nếu trùng trình độ chuyên môn nửa tháng, sợ sẽ về tay người không giống mất. Nên cố gắng đi, đừng xem như là việc thường.Tử Văn vui vẻ dìm lời, bèn thu xếp câu hỏi nhà, rồi không dịch mà mất.Năm tiếp giáp Ngọ, có tín đồ ở thành Đông Quan<18> vốn quen thuộc biết với Tử Văn, một trong những buổi sớm đi ra ngoài cửa tây vài dặm, trông thấy trong sương mù bao gồm xe ngựa chiến đi mang đến ầm ầm, lại nghe giờ đồng hồ quát:- bạn đi mặt đường tránh xa, xe quan tiền phán sự!Người ấy ngấc đầu trông thì thấy, bạn ngồi trên xe đó là Tử Văn. Tuy vậy Tử Văn chỉ chắp tay thi lễ chứ không hề nói một lời nào, rồi thoắt đã cưỡi gió mà đổi mới mất. Đến nay con cháu Tử Văn hãy còn, người ta truyền rằng chính là “nhà quan lại phán sự”!Than ôi<19>! tín đồ ta thường nói: “Cứng thừa thì gãy”. Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được, còn gãy hay là không là bài toán của trời. Sao lại dự báo là vẫn gãy mà chịu đổi cứng ra mềm?
Ngô Tử Văn là 1 trong chàng áo vải. Vì chưng cứng cỏi mà dám đốt cháy đền rồng tà, cản lại yêu ma, làm một việc hơn hết thần với người. Vì vậy được khét tiếng và được giữ chức vị ngơi nghỉ Minh ti, thật là xứng đáng. Vậy kẻ sĩ, tránh việc kiêng sợ hãi sự cứng cỏi.

Bạn đang xem: Văn bản chuyện chức phán sự đền tản viên


<1> Khảng khái: ngay thẳng và hào hiệp, ưa thao tác làm việc nghĩa.<2> cỗ tướng: tướng dưới quyền của một vị đại tướng.<3> Bách hộ: chức quan tiền võ vào thời Nguyên với thời Minh ở Trung Quốc.<4> Cư sĩ: bạn trí thức ngơi nghỉ ẩn.<5> cố kỉnh Thiệu: fan thời Tam Quốc, có tác dụng quan ở Dự Chương, nhà trương câu hỏi phá huỷ những đền bái dâm thần, trong số đó bao gồm đền Lư Sơn. Sau thần Lư Sơn cho xin dựng thường lại, cố kỉnh Thiệu chỉ cười mà lại không trả lời. Thần giận bảo: “Ba năm nữa ngươi sẽ chết”. Đến kì hạn đó, Thiệu bị ốm, mọi bạn đều khuyên nhủ Thiệu yêu cầu dựng lại đền, Thiệu nói: “Tà không thể thắng được chính”. Rồi sau Thiệu chết.<6> Phong đô: đậy của Diêm Vương ngơi nghỉ cõi âm.<7> Thảm ngược: tàn tệ quá mức.<8> Hưng yêu thương tác quái: dấy lên phần đa chuyện yêu thương ma, làm phần đông điều quỷ quái; ý nói gây hại mang đến người.<9> Ngự sử đại phu: chức quan phụ trách vấn đề can gián vua.

Xem thêm: Đột Biến Gen Thường Gây Hại Cho Cơ Thể Mang Đột Biến Vì

<10> Lí nam Đế: tức Lí Bôn, nói một cách khác là Lí Bí, khởi nghĩa đuổi quân đô hộ công ty Lương, đăng vương hoàng đế, xưng là nam giới Việt Đế, làm việc ngôi được 4 năm (544-548), để quốc hiệu là Vạn Xuân.<11> Minh ti: âm phủ.<12> Khoan giảm: rộng lượng giảm sút hình phạt.<13> Trung thuần: một lòng ngay lập tức thẳng; lẫm liệt: táo bạo mẽ, oai vệ phong.<14> Được ngày tiết thực: được thờ tự với hưởng phần nhiều vật phẩm cúng tế là động vật như bò, dê, lợn, gà,...<15> Hàn sĩ: học trò nghèo.<16> ngục Cửu U: ngục tối chín tầng sinh hoạt âm phủ, nơi giam cầm và trừng phạt đều kẻ khi sống gây các tội ác.<17> Phụ bóng: mời gọi hồn bạn chết hoặc thần thánh về. Theo sự mê tín dị đoan của dân gian, có thể gọi hồn fan chết hoặc thánh thần ở cõi âm binh về nhập vào người đang sinh sống và làm việc để trò chuyện. Người có nhiều cảm hứng với cõi âm, rất có thể cho mượn xác để người cõi âm nhập vào điện thoại tư vấn là “ông (bà) đồng” hay “ông (bà) bóng”.<18> Đông Quan: tức thành Thăng Long, ni là Hà Nội.

Xem thêm: Đau Bụng Đi Ngoài Nhiều Lần Ở Trẻ Sơ Sinh Bị Đau Bụng Đi Ngoài Lỏng

<19> tự đây đến khi hết là lời bình (cuối từng truyện gồm phần phản hồi ngắn của chính người sáng tác - nêu dìm xét về sự việc, nhân đồ gia dụng trong truyện và chuyển ra quan điểm hoặc lời khuyên nhủ của mình).
Truyền kì là 1 thể văn xuôi từ sự thời trung đại đề đạt hiện thực qua đông đảo yếu tố kì lạ, hoang đường. Vào truyện truyền kì, trái đất con người và nhân loại cõi âm với các thánh thần, ác quỷ có sự tương giao. Đó đó là yếu tố tạo cho sự lôi kéo đặc biệt của thể loại. Mặc dù nhiên, ẩn dưới những tình tiết phi hiện nay thực, tín đồ đọc rất có thể tìm thấy những sự việc cốt lõi của hiện nay thực tương tự như những quan niệm và cách biểu hiện của tác giả.Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ là thành phầm viết bằng chữ Hán, gồm 20 truyện, thành lập và hoạt động vào nửa đầu gắng kỉ XVI. Thành quả thực sự là 1 trong sáng tác văn học với sự gia công hư cấu, sáng tạo, trau chuốt, đẽo gọt của Nguyễn Dữ chứ chưa phải chỉ là 1 công trình ghi chép đối chọi thuần. Các truyện phần đông ở thời Lí, Trần, Hồ, Lê sơ, và đều phải có yếu tố hoang đường, nhưng đằng sau những yếu tố hoang mặt đường đó đó là hiện thực thôn hội phong kiến đương thời với đầy rẫy hầu hết tệ trạng mà tác giả muốn vạch trần, phê phán. Qua tác phẩm, người đọc phát hiện số phận bi ai của những nhỏ người bé dại bé trong thôn hội, những thảm kịch tình yêu nhưng thiệt thòi thường rơi vào người phụ nữ. Sản phẩm cũng thể hiện lòng tin dân tộc, thể hiện niềm từ bỏ hào về nhân tài, văn hoá nước Việt, đề cao đạo đức nhân hậu, thuỷ chung, đồng thời xác minh quan điểm sinh sống “lánh đục về trong” của lớp trí thức ẩn dật đương thời. Truyền kì mạn lục vừa có mức giá trị hiện nay thực với nhân đạo cao, vừa là 1 trong tuyệt tác của thể nhiều loại truyền kì, từng được Vũ Khâm lạm (thế kỉ XVII) khen khuyến mãi ngay là “thiên cổ kì bút”. Nhà cửa đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quốc tế và được reviews cao trong số các thành quả truyền kì ở các nước đồng văn.Theo phiên bản dịch của TRÚC KHÊ NGÔ VĂN TRIỆN(Truyền kì mạn lục, NXB Văn hoá, Hà Nội, 1957. Có tìm hiểu thêm một số bản dịch khác)