VAI TRÒ CỦA QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT

     

Quy luật lượng chất là 1 trong 3 quy luật cơ bản trong triết học ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình hình thành, chuyển hóa của các sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội. Vậy Quy luật lượng chất là gì? Nội dung, ý nghĩa và ví dụ ra sao? Hãy cùng Top Kinh Doanh phân tích chi tiết dưới đây?


Nội dung quy luật lượng chấtMối quan hệ biện chứng giữa lượng và chất theo quy luật lượng – chấtÝ nghĩa Quy luật lượng chất

Quy luật lượng và chất là gì?

Quy luật lượng chất là quy luật thể hiện sự chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng thành sự thay đổi về chất và ngược lại. Quy luật lượng chất cũng là một trong ba quy luật cơ bản trong phép biện chứng duy vật của triết học Mác – Lênin.

Bạn đang xem: Vai trò của quy luật lượng chất


*
*
*
*
*
*
*

2. Các hoạt động thực tiễn được tổ chức dựa trên hiểu biết đúng đắn về lượng và chất

Chúng ta cần kịp thời chuyển đổi từ sự thay đổi về lượng thành sự thay đổi về chất, từ những sự thay đổi mang tính tiến hóa sang sự thay đổi mang tính cách mạng.

Để xây dựng nên các chiến lượng cũng như sách lược cách mạng, chúng ta cần xem xét sự tiến hóa và cách mạng trong các mối quan hệ biện chứng của chúng. Khi hiểu đúng đắn về mối quan hệ này, chúng ta sẽ có cái nhìn nghiêm khắc, đúng với chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa cải lương và chủ nghĩa tả khuynh.

Tổ chức các hoạt động thực tiễn cần dựa trên sự hiểu biết đúng đắn về vị trí, vai trò cũng như ý nghĩa sự thay đổi về lượng và sự thay đổi về chất trong quá trình phát triển của xã hội.

Xem thêm: Bị Hành Kinh Ra Máu Đen Cảnh Báo Điều Gì, Lý Do Khiến Kinh Nguyệt Ra Ít, Có Màu Bất Thường

3. Kiên trì đổi mới trên từng lĩnh vực và tiến tới đổi mới toàn diện

Khi đã nắm rõ quy luật Lượng – Chất sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan, toàn diện cũng như xác định chính xác phương pháp và lộ trình thực hiện công cuộc đổi mới theo đúng định hướng Xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam hiện nay.

Theo tính chất, phạm vi và ý nghĩa bao quát của quy luật Lượng – Chất thì đổi mới là một quá trình mang tính cách mạng. Chúng ta cần thực hiện đổi mới thành công lần lượt trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội để tạo được bước nhảy về chất tại đó. Cùng sự thành công trên nhiều lĩnh vực, chúng ta sẽ có cơ sở thực thế để có thể đổi mới thành công và toàn diện đất nước Việt Nam. Thành công này đến khi ta tạo ra được bước nhảy về chất cho toàn bộ xã hội nói chung.

Các bước nhảy trong quá trình đổi mới ngày nay chính là kết quả của quá trình thay đổi về một lượng thích hợp. Do đó, bất kỳ sự nóng vội, ảo tưởng hay chủ quan nào đó đều có thể gây ra những tổn thất nhất định cho đất nước.

Xem thêm: Cách Tính Chu Kỳ Kinh Nguyệt Theo Lịch Âm Hay Dương, Cách Tính Chu Kỳ Kinh Nguyệt Có Đều Hay Không

Kết lại Quy luật lượng chất

Quy luật lượng chất là quy luật thể hiện sự chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng thành sự thay đổi về chất và ngược lại. Quy luật lượng chất cũng là một trong ba quy luật cơ bản trong phép biện chứng duy vật của triết học Mác – Lênin. Trong đó: Lượng là một phạm trù triết học được sử dụng để chỉ tính quy định có sẵn của sự vật hiện tượng về mặt số lượng, quy mô trình độ của sự vận động, phát triển và các thuộc tính khác cấu thành nên sự vật; Chất là một phạm trù triết học thể hiện tính quy định khách quan vốn có sẵn của sự vật hiện tượng. Chất được xem là sự thống nhất hữu cơ của các thuộc tính khiến cho sự vật là chính nó chứ không phải là sự vật nào khác.