Unit 9 lớp 7 - getting started

     

Hướng dẫn soạn, giải bài xích tập tiếng Anh lớp 7 Unit 9: Getting Started trang 26 - 27 cụ thể đầy đủ các phần giúp học viên làm bài bác tập giờ đồng hồ Anh 7 thí điểm thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 7 - getting started


Tiếng Anh 7 Unit 9: Getting Started trang 26 - 27

Video giải giờ Anh 7 Unit 9 Festivals around the world: Getting Started

1 (trang 26 giờ đồng hồ Anh lớp 7) Listen & read (Nghe với đọc)

Bài nghe:


Teacher: Which festival did you choose, Nick?

Nick: Actually, I chose a Vietnamese festival!

Teacher: Oh really? Which one did you choose?

Nick: I chose the Elephant Race Festival in Dak Lak. I think elephants are fascinating animals! It must be amazing lớn see them racing.

Teacher: OK, that’s interesting. How about you, Mai?

Mai: I chose Diwali. It’s an Indian festival.

Teacher: Why did you choose it?

Mai: Well, it’s called the ‘Festival of Lights’ and it’s a religious festival. I think candles are so romantic, và I love fireworks. There are lots of both during Diwali.

Teacher: That’s a great choice. And you, Phong?

Phong: I chose La Tomatina. It’s held in Spain, in a small town called Buñol. It’s a seasonal festival lớn celebrate the tomato harvest.

Teacher: What bởi you like about it?

Phong: For one hour, people get lớn throw tomatoes at each other!

Teacher: Wow!Thatdoessoundunusual.OK, finally, Mi.

Mi: I chose something a little different. It’s a music festival called Burning Man. It’s held every year at the over of August. People go khổng lồ the desert, make a camp, & have a party!

Teacher: Wow, that’s a new one on me! Sounds fascinating. OK, I’d lượt thích you lớn write up your reports và hand them in khổng lồ me by ...

Hướng dẫn dịch:

Giáo viên: Em chọn tiệc tùng nào, Nick?

Nick: thật ra thì em chọn tiệc tùng Việt Nam!

Giáo viên: thật không? Em chọn liên hoan tiệc tùng nào?

Nick: Em chọn lễ hội Đua voi sống Đắc Lắc. Em nghĩ về voi là loài động vật hoang dã tuyệt vời. Chắc chắn rằng sẽ rất thú vị lúc chứng kiến tận mắt chúng đua.

Giáo viên: Được. độc đáo đó. Còn em thế nào, Mai?

Mai: Em lựa chọn Diwali. Đó là một tiệc tùng Ấn Độ.

Giáo viên: lý do em chọn liên hoan tiệc tùng đó?

Mai: Dạ, nó được gọi là "Lễ hội Ánh sáng" và chính là một liên hoan tôn giáo. Em nghĩ phần lớn cây nến vô cùng lãng mạn cùng em say đắm pháo hoa. Có không ít nến cùng pháo hoa trong tiệc tùng Diwali.

Giáo viên: Đó là 1 lựa chọn tuyệt vời đấy. Bé em, Phong?

Phong: Em chọn liên hoan tiệc tùng La Tomatina. Nó được tổ chức ở Tây Ban Nha, trên một ngôi làng nhỏ tuổi tên là Bunol. Đó là một tiệc tùng, lễ hội mùa màng đê ăn mừng việc thu hoạch cà chua.

Giáo viên: Em say mê gì ngơi nghỉ nó?

Phong: fan ta ném rất nhiều quả quả cà chua vào nhau trong vòng 1 giờ đồng hồ liền.

Giáo viên: Ồ! Nghe có vè kì quặc nhỉ. Sau cùng là Mi.

Mi: Em chọn một thứ hơi khác biệt. Đó là tiệc tùng, lễ hội âm nhạc hotline là Burning Man.Nó được tổ chức hàng năm vào vào cuối tháng tám. Mọi người đi tới sa mạc, dựng lều trại và tổ chức tiệc.

Giáo viên: Chà, chính là một tiệc tùng, lễ hội mới cùng với cô đấy. Nghe có vẻ như thú vị đây. Được rồi, cô muốn những em viết bài report và nộp cho cô trước ...

a. Answer the following questions. (Trả lời câu hỏi)

1. Did the teacher expect Nick khổng lồ choose a Vietnamese festival? Why/Why not?

2. What bởi vì people vì to celebrate Diwali?

3. Which festival is held in a small town?

4. Why does mày think her festival is unusual?

5. What should the students bởi vì after this discussion with the teacher?

Đáp án:

1. No, she didn’t because she said “Oh really?” khổng lồ show her surprise.

2. People light candles and display/ let off fireworks.

3. It’s La Tomatina.

4. Because khổng lồ celebrate the festival people go khổng lồ the desert, make a camp, & have a party.

5. They should write up reports và hand them into the teacher.

Hướng dẫn dịch:

Câu hỏi

Câu trả lời

1. Thầy giáo có mong muốn Nick chọn tiệc tùng, lễ hội Việt nam giới không? trên sao/ vì sao không?

2. Các người làm những gì để ăn uống mừng Diwali?

3. Lễ hội nào được tổ chức ở một thị trấn nhỏ?

4. Nguyên nhân Mi nghĩ về lễ hội của chính bản thân mình là bất thường?

5. Học viên nên làm cái gi sau cuộc thảo luận này cùng với giáo viên?

1. Không, do cô ấy nói "Oh really?" để diễn tả sự ngạc nhiên.

2. Mọi người thắp nến và bắn pháo hoa.

3. Đó là La Tomatina.

Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Liệu Về " Vẽ Tranh Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 5 " 3 Kết Quả

4. Do để nạp năng lượng mừng liên hoan người ta đi sa mạc, dựng trại, mở tiệc.

5. Họ cần viết báo cáo và nộp cho giáo viên.

b. Tick (√) Truse (T) or False (F) (Tích vệt √ vào ô trống)

1. Nick chose the festival because he would like to see elephants racing.

2. The "Festival of Lights" is another name for Diwali.

3. People throw tomatoes at each other for one day at La Tomatina.

4. Burning Man is held in the desert.

Đáp án:

1. T

2. T

3. F (for one hour only)

4. T

Hướng dẫn dịch:

1. Nick chọn tiệc tùng này cũng chính vì anh ấy ao ước xem đua voi.

2. "LỄ HỘI ÁNH SÁNG" là một trong tên không giống của Diwali.

3. Người ta ném cà chua vào nhau trong một ngày sinh sống La Tomatina.

4. Liên hoan tiệc tùng Burning Man được tổ chức triển khai ở sa mạc.

2 (trang 27 giờ đồng hồ Anh lớp 7) Write the festivals in the box under the pictures. Then listen & repeat. (Viết các tiệc tùng, lễ hội trong bảng dưới các bức tranh.)

Bài nghe:


*

Đáp án:

1. Water festival (Lễ hội Nước)

2. Cannes Film Festival (Liên hoan phim Cannes)

3. Ghost Day (Lễ hội Ma quỷ)

4. Tet (Tết)

5. Rock in Rio (Lê hội Rock ỏ Rio)

6. Christmas (Lễ Giáng Sinh)

7. Halloween (Lễ hội Halloween)

8. Easter (Lễ Phục sinh)

3 (trang 27 giờ Anh lớp 7) Match the festivals below with the reasons they are held. (Nối các lễ hội dưới đây với các nguyên nhân chúng được tổ chức.)

religious

music/arts

seasonal

superstitious

*

Đáp án:

- religious: Halloween, Ghost Day

- music/arts: Rock in Rio, Cannes Film Festival

- seasonal: Tet, Water Festival

- religious: Christmas, Easter

Hướng dẫn dịch:

- tôn giáo: Halloween, Ngày ma

- music / nghệ thuật: Rock in Rio, tiệc tùng, lễ hội phim Cannes

- theo mùa: Tết, tiệc tùng, lễ hội té nước

- tôn giáo: Giáng sinh, Phục sinh

4 (trang 27 tiếng Anh lớp 7) Compare your answers with a partner (So sánh câu trả lời của khách hàng với các bạn cùng lớp.)

Gợi ý:

A: I think Rock in Rio & the Cannes Film Festival are music or arts festivals.

B: I agree.

A: Which vì chưng you think are seasonal festivals?

B: I think Christmas and Easter. How about you?

A: I think Halloween và Ghost Day.

Hướng dẫn dịch:

A: Tớ nghĩ là tiệc tùng Rock in Rio và liên hoan tiệc tùng phim Cannes là tiệc tùng, lễ hội âm nhạc hoặc tiệc tùng nghệ thuật.

B: Tớ đồng ý.

A: các bạn nghĩ tiệc tùng nào là liên hoan tiệc tùng theo mùa?

B: Tớ nghĩ là lễ Giáng sinh cùng lễ Phục sinh. Còn bạn?

A: Tớ nghĩ là tiệc tùng Halloween và tiệc tùng Ma quỷ.

5 (trang 27 tiếng Anh lớp 7) Can you địa chỉ any more festivals to the groups in 3? (Bạn hoàn toàn có thể thêm vào liên hoan tiệc tùng nào trong nhóm ở bài 3 nữa không.)

Gợi ý:

Religious: Thanksgiving, Diwali

Music/arts: Berlin Festival

Seasonal: Mid-autumn Festival

Hướng dẫn dịch:

Tôn giáo: Lễ tạ ơn, Diwali

Âm nhạc / nghệ thuật: liên hoan tiệc tùng Berlin

Theo mùa: đầu năm Trung thu

Bài giảng giờ Anh 7 Unit 9 Festivals around the world: Getting Started

Unit 9: từ vựng giờ đồng hồ Anh: Liệt kê các từ vựng yêu cầu học vào bài...

Unit 9: A closer look 1 (trang 28): Can you complete the table below with appropriate verbs...

Unit 9: A closer look 2 (trang 29 - 30): Look at the pictures below. What information would you like...

Unit 9: Communication (trang 31): Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner...

Unit 9: Skills 1 (trang 32 - 33): In pairs, look at the pictures below. They are all from the La Tomatina Festival in Spain...

Unit 9: Skills 2 (trang 33): Look at the pictures below. What kind of festivals do you think it is...

Xem thêm: Người Biết Tự Chủ Là Người Tự Chủ Là Người Biết Làm Chủ, Người Tự Chủ Là Người Biết Làm Chủ

Unit 9: Looking back (trang 34): Rearrange the letters to lớn make reasons for holding festivals...