Unit 6 lớp 7 looking back

     

Looking back giúp đỡ bạn ôn tập lại từ bỏ vựng cùng ngữ pháp của unit 6: The first university in Viet Nam bao gồm cấu trúc lời nói bị rượu cồn ở cả thì bây giờ đơn với quá khứ đơn. Bài học cũng giúp rèn luyện khả năng làm bài toán nhóm liên quan đến chủ đề. Bài viết là lưu ý về bài xích tập trong sách giáo khoa.


*

Looking Back - Unit 6: The first university in Viet Nam

Vocabulary

1.Write the past participle of the following verbs(Viết bề ngoài quá khứ phân từ của không ít động từ bỏ sau đây)

Base form

(Dạng nguyên thể)

Past participle

(Quá khứ phân từ)

consider (xem xét)

considered

name (đặt tên)

named

visit (thăm)

visited

locate (đặt)

located

recognize (nhận ra, công nhận)

recognized

start (bắt đầu)

started

sell (bán)

sold

grow (trồng)

grown

speak (nói)

spoken

buy (mua)

bought

build (xây dựng)

built

see (nhìn, thấy)

seen

2.Complete the sentences with the past participles from1(Hoàn thành câu với hình thức quá khứ phân từ nghỉ ngơi mục 1)

Oxford University is considered one of the best universities in the UK. It was built in 1167.Lan’s school is named Chu Van An lower secondary school.English is spoken all oover the world.Thong Nhat Palace is located at 106 Nguyen Du street, District 1, Ho đưa ra Minh city.Ha Long bay was first recognized as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 7 looking back

Dịch:

Đại học Oxford được xem là một giữa những trường đại học tốt nhất ở Anh. Nó được xuất bản năm 1167.Trường của Lan được đặt tên là Trường trung học cơ sở Chu Văn An.Tiếng Anh được nói bên trên khắp ráng giới.Dinh Thống Nhất nằm ở số 106 đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phô HỒ Chí Minh.Vịnh Hạ Long lần trước tiên được thừa nhận là địa điểm Di sản quả đât bởi UNESCO vào thời điểm năm 1994.

Xem thêm: Khánh Bình X - Khánh Bình Người Bí Ẩn

Grammar

3. Change the sentences from the present simple active into the present simple passive.(Thay thay đổi câu trường đoản cú thì bây giờ đơn thể dữ thế chủ động sang thì bây giờ đơn sinh hoạt thể bị động)

They sell tickets at the gate of tourist site.(Họ cung cấp vé làm việc cổng khu du lịch.)People grow a lot of flowers in da Lat.(Người ta trồng những hoa làm việc Đà Lạt.)Thousands of people visit the Hung King’s temple every day.(Hàng ngàn người đến thăm thường Vua Hùng mỗi ngày.)Tourists can see many beautiful Cham Towers in Binh Dinh province.(Khách du lịch rất có thể thấy những tháp Chàm đẹp mắt ở tỉnh Bình Định.)Tourists can buy many kinds of goods in Ben Thanh market.(Khách du lịch có thể mua những loại hàng hóa ở chợ Bến Thành.)

Hướng dẫn:

Tickets are sold at the gate of tourist site.(Vé được bán ở cổng khu vực du lịch.)A lot of flowers are grown in domain authority Lat.(Nhiều hoa được trồng nghỉ ngơi Đà Lạt.)Hung King’s Temple is visited by thousands of people everyday.(Đền Vua Hùng được viếng thăm bởi hàng chục ngàn người từng ngày.)Many beautiful Cham Towers can be seen by tourists in Binh Dinh Province.(Nhiều tháp Chàm đẹp rất có thể được khách du ngoạn thấy sống tỉnh Bình Định.)Many kinds of goods can be bought in Ben Thanh Market.(Nhiều loại hàng hóa rất có thể được tải ở chợ Bến Thành.)

4. Change the sentences from the past simple passive into the past simple active.(Đổi câu từ bỏ thì vượt khứ đơn ở thể bị động sang thì thừa khứ đối chọi thể công ty động.)

One Pillar Pagoda was built under emperor Ly bầu Tong in 1049.(Chùa Một Cột được xây dừng dưới thời vua Lý Thái Tông vào năm 1049.)The Imperial Academy was constructed under Emperor Ly Nhan Tong in 1076.(Quốc Tử Giám được phát hành dưới thời Vua Lý Nhân Tông vào thời điểm năm 1076.)The erection of the first Doctor’s stone tablet was ordered by King Le Thanh Tong.(Việc cho chế tạo bia Tiến sĩ đầu tiên do Vua Lê Thánh Tông ra lệnh.)Tan Ky House in Hoi An was built two centuries ago.(Nhà Tân Kỳ nghỉ ngơi Hội An được xây dựng cách nay 2 rứa kỷ)The construction of Tu Duc Tomb was completed in 1876.(Việc thi công lăng Vua từ Đức được chấm dứt năm 1876.)

Hướng dẫn:

They built One Pillar Pagoda under Emperor Ly thai Tong in 1049.(Họ thành lập chùa Một Cột bên dưới thời vua Lý Thái Tông vào khoảng thời gian 1049)They built Imperial Academy under Emperor Ly Nhan Tong in 1076.(Họ xây dựng văn miếu dưới thời Vua Lý Nhân Tông vào năm 1076.)They orderd the erection of the first Doctor’s stone tablet under King Le Thanh Tong.(Họ gây ra bia ts đầu tiền dưới thời Vua Lý Nhân Tông vào khoảng thời gian 1076.)They built chảy Ky House in Hoi An two centuries ago.(Họ tạo nhà Tân Kỳ nghỉ ngơi Hội An cách nay 2 rứa kỷ.)They completed the construction of Tu Duc Tomb in 1876.(Họ tạo lăng vua tự Đức kết thúc vào năm 1876.)

Communication

5. Work in pairs. Ask & answer questions about the Temple of Literature - the Imperial Academy. Use the suggestions below to help you. (Làm theo cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về Văn Miếu- Quốc Tử Giám)

Suggestions (Gợi ý)

Questions (Câu hỏi)

Answers (Trả lời)

Location (Địa điểm)

Where is the Temple of Literature? (Văn Miếu sống đâu?)

It’s located in the centre of Ha Noi. (Nó Ở trung chổ chính giữa Hà Nội.)

Tickets(Vé)

How much does a ticket cost? (Một mẫu vé giá bao nhiêu?)

20000 nvđ.

Xem thêm: Ông Đinh Thế Huynh Bị Ung Thư, Vì Sao Ông Đinh Thế Huynh Ngã Ngựa

Things to lớn see (Xem những gì)

What can we see there? (Chúng ta có thể xem gì nghỉ ngơi đó?)

We can see The Doctor’s stone tablets. (Chúng ta hoàn toàn có thể xem gần như bia tiến sỹ ở đó.)

Things khổng lồ buy (Mua gì?)

What can we buy there? (Chúng ta có thể mua gì làm việc đó?)

We can buy souvenirs in front of the gate. (Cliúng ta có thể mua tiến thưởng lưu niệm trước cổng.)

Time of the day khổng lồ visit (Thời gian trong thời gian ngày để thăm)

What is the time of day lớn visit? (Thời gian nào trong thời gian ngày để vào thăm?)

08:00a.m - 5:00p.m from Monday to lớn Sunday. (Từ 8 tiếng sáng đến 5 giờ chiều từ sản phẩm công nghệ hai đến chủ nhật)

6.Work in groups. Report your discussions, using the information in 5.(Làm theo nhóm. Báo cáo bài thảo luận của bạn, thực hiện phần tin tức trong phần 5)

The Temple of Literature – Imperial Academy is one of the most famous places in Ha Noi khổng lồ visit. It is located in the center of Ha Noi. You only have lớn pay 20000 for one ticket khổng lồ visit the place. There are Doctor’s stone tablets to memorize the Doctors for you to lớn see. A ot of kinds of teaching and studying tools in the past are displayed so that visitors can know more about history và customs of Viet Nam. Souvenirs are sold at the Gates. You can come here every day from 8 a.m to 5 p.m.