turnaround là gìCụm động kể từ Turn around sở hữu 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Turn around

Ý nghĩa của Turn around là:

Bạn đang xem: turnaround là gì

 • Làm rời khỏi cái gì cơ thành công xuất sắc

Ví dụ cụm động kể từ Turn around

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Turn around:

 
- They are hoping to tát TURN the company AROUND with the launch of the new products.
Họ đang được hy vọng doanh nghiệp thành công xuất sắc nhờ việc vận hành những thành phầm mới mẻ.

Nghĩa kể từ Turn around

Ý nghĩa của Turn around là:

 • Hoàn trở thành việc làm

Ví dụ cụm động kể từ Turn around

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Turn around:

 
- We hope to tát be able to tát TURN the job AROUND and deliver the product in a few weeks.
Chúng tôi hy vọng rất có thể hoàn thành xong việc làm và gửi thành phầm nhập vài ba tuần nữa.

Nghĩa kể từ Turn around

Ý nghĩa của Turn around là:

 • Phản ứng một cơ hội xấu đi

Ví dụ cụm động kể từ Turn around

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Turn around:

 
- You supported the idea, so sánh don't TURN AROUND and condemn it now.
Bạn cỗ vũ ý tưởng phát minh cơ nên chớ phản xạ xấu đi và lên án nó.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Turn around bên trên, động kể từ Turn còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Turn against

  Xem thêm: nước đổ đầy ly

 • Cụm động từ Turn around

 • Cụm động từ Turn away

 • Cụm động từ Turn down

 • Cụm động từ Turn in

 • Cụm động từ Turn into

 • Cụm động từ Turn off

 • Cụm động từ Turn on

 • Cụm động từ Turn out

 • Cụm động từ Turn over

  Xem thêm: xâm chiếm nguyệt quang

 • Cụm động từ Turn to

 • Cụm động từ Turn up


t-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp