trường trung học cơ sở tiếng anh là gì

VIETNAMESE

trung học tập cơ sở

Bạn đang xem: trường trung học cơ sở tiếng anh là gì

trường cung cấp 2

Trung học tập hạ tầng là một trong những bậc học tập vô khối hệ thống dạy dỗ ở VN, sau Tiểu học tập (cấp 1) và trước Trung học tập phổ thông (cấp 3).

1.

Xem thêm: tuyết rơi đầy nam sơn

Khoảng 20% vô số chúng ta với trình độ chuyên môn trung học tập phổ thông và 31% vẫn chất lượng tốt nghiệp trung học tập hạ tầng.

About 20% of them have a high school diploma and 31% have graduated from secondary school.

2.

Xem thêm: sếp diêm sao thế

Kỷ niệm đẹp tuyệt vời nhất của chúng ta kể từ thời trung học tập hạ tầng là gì?

What is your best memory from secondary school?

Hệ thống dạy dỗ (education system) cung cấp phổ thông (general education) ở VN được tạo thành 3 cấp: cung cấp đái học tập (primary school) kể từ lớp 1 (first grade) tới trường 5 (fifth grade), cung cấp trung học tập hạ tầng (secondary school) kể từ lớp 6 (sixth grade) tới trường 9 (ninth grade), cung cấp trung học tập phổ thông (high school) kể từ lớp 10 (tenth grade) tới trường 12 (twelfth grade).