trường tiểu học thị trấn củ chi

Phụ huynh học sinh theo đuổi dõi vấn đề, thông báo tuyển chọn sinh chi tiết bên trên cổng vấn đề điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi (https://pgdcuchi.hcm.edu.vn) tại thường xuyên mục Tuyển sinh.

Bạn đang xem: trường tiểu học thị trấn củ chi

Cụ thể tuyển chọn sinh như sau:

1. Huy động trẻ con rời khỏi lớp thiếu nhi 5 tuổi tác và những lớp khác

- Huy động 100% trẻ con 5 tuổi tác nhập diện tới trường đang được trú ngụ bên trên địa phận thị xã Củ Chi nhập ngôi trường thiếu nhi theo đuổi tuyến bởi Ban Chỉ đạo tuyển chọn sinh thị xã quy ấn định.

- Thời gian dối tuyển chọn sinh:

+ Thời gian dối vạc và nhận hồ nước sơ: Từ ngày 01/7/2022.

+ Thời gian dối công tía sản phẩm tuyển chọn sinh: Ngày 20/7/2022

- Thành phần hồ nước sơ:

+ Đơn xin xỏ xét tuyển

+ Bản sao giấy má khai sinh ăn ý lệ

+ Bản photo hộ khẩu (khi nộp đem theo đuổi phiên bản chủ yếu nhằm đối chiếu)

- Trường Mầm non Thị Trấn Củ Chi 2 nối tiếp tiến hành kiến thiết ngôi trường tiên tiến và phát triển văn minh so với trẻ con những lớp lộc (3-4 tuổi), lớp chồi (4-5 tuổi) và lớp lá (5-6 tuổi).

2. Tuyển sinh nhập lớp 1

a. Tuyển sinh vào lớp 1

- Huy động 100% trẻ con 6 tuổi tác nhập diện lên đường học đang được trú ngụ bên trên địa phận thị xã nhập học tập lớp 1 theo đuổi tuyến bởi Ban Chỉ đạo tuyển chọn sinh thị xã quy ấn định.

- Thời gian dối tuyển chọn sinh:

+ Thời gian dối vạc và nhận hồ nước sơ: Từ ngày 01/7/2022

+ Thời gian dối công tía sản phẩm tuyển chọn sinh: Ngày 01/8/2022.

- Thành phần hồ nước sơ:

+ Đơn xin dự tuyển chọn (theo khuôn bởi ngôi trường tè học tập nhập địa phận vạc hành)

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

+ Bản photo hộ khẩu (khi nộp đem theo đuổi phiên bản chủ yếu nhằm đối chiếu)

b. Tuyển sinh vào lớp 1 chương trình “Dạy và học tập những môn Toán, Khoa học tập và giờ Anh tích ăn ý Chương trình Anh và Việt Nam”

- Tiếp tục tiến hành bên trên Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi.

Điều kiện: Cha u học tập sinh trên địa phận huyện có nhu yếu và tự động nguyện mang lại con em mình được học tập chương trình: “Dạy và học tập những môn Toán, Khoa học tập và Tiếng Anh tích ăn ý Chương trình Anh và Việt Nam”.

- Sĩ số học tập sinh/lớp ko vượt lên vượt 35 học tập sinh/lớp.

- Thời gian dối tuyển chọn sinh:

+ Thời gian dối vạc và nhận hồ nước sơ: Từ ngày 01/7/2022

+ Thời gian dối công tía sản phẩm tuyển chọn sinh: Ngày 01/8/2022

- Thành phần hồ nước sơ:

Đơn xin dự tuyển chọn lớp 1 lịch trình tích ăn ý (theo khuôn bởi Trường Tiểu học tập Thị trấn Củ Chi vạc hành)

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

+ Bản photo hộ khẩu (khi nộp đem theo đuổi phiên bản chủ yếu nhằm đối chiếu)

- Lưu ý: Học sinh nộp làm hồ sơ xét tuyển chọn theo đuổi lịch trình tích ăn ý bên trên Trường Tiểu học tập Thị trấn Củ Chi vẫn cần nộp làm hồ sơ xét tuyển chọn nhập lớp 1 theo đuổi phân tuyến.

3. Tuyển sinh nhập lớp 6

a. Tuyển sinh vào lớp 6

- Học sinh nhập giới hạn tuổi quy ấn định đang được hoàn thiện lịch trình tè học tập bên trên những ngôi trường tè học tập bên trên địa phận thị xã Củ Chi được xét tuyển chọn nhập học tập lớp 6 theo đuổi tuyến do Ban Chỉ đạo tuyển chọn sinh huyện quy ấn định.

- Sĩ số học tập sinh/lớp ko vượt lên vượt 45 học tập sinh/lớp.

- Phấn đấu tỷ trọng học viên phân phối trú: phấn đấu đạt kể từ 20% trở lên

- Thời gian dối tuyển chọn sinh:

+ Thời gian dối vạc và nhận hồ nước sơ: Từ ngày 01/7/2022

+ Thời gian dối công tía sản phẩm tuyển chọn sinh: ngày 01/8/2022

Xem thêm: desharow nhân ngư

- Thành phần hồ nước sơ:

+ Đơn xin dự tuyển chọn (theo khuôn bởi ngôi trường trung học tập hạ tầng nhập địa phận vạc hành)

+ Học bạ (bản chính) cấp cho tè học

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

+ Bản photo hộ khẩu (khi nộp đem theo đuổi phiên bản chủ yếu nhằm đối chiếu)

b. Tuyển sinh vào lớp 6 chương trình “Dạy và học tập những môn Toán, Khoa học tập và Tiếng Anh tích ăn ý lịch trình Anh và Việt Nam”

- Tiếp tục tiến hành bên trên Trường Trung học tập hạ tầng Thị trấn 2.

- Sĩ số học tập sinh/lớp ko vượt lên vượt 35 học tập sinh/lớp.

- Đối tượng tuyển:

+ Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học theo đuổi Chương trình tiếng Anh tích hợp.

+ Học sinh hoàn thiện lịch trình tè học tập của Bộ Giáo dục và Đào tạo bên trên địa phận thị xã, có đủ năng lực tiếng Anh phục vụ một nhập các điều kiện nêu nhập Mục 1, phụ lục 5d (đính kèm) về điều kiện tiếp nhận học sinh vào lớp 6 chương trình tiếng Anh tích hợp.

- Thời gian dối tuyển chọn sinh:

+ Thời gian dối vạc và nhận hồ nước sơ: Từ ngày 01/7/2022

+ Thời gian dối công tía sản phẩm tuyển chọn sinh: ngày 01/8/2022

- Thành phần hồ nước sơ:

+ Đơn xin nhập học tập lớp 6 lịch trình tích ăn ý (theo khuôn bởi Trường Trung học tập hạ tầng Thị trấn 2 vạc hành)

+ Học bạ cấp cho tè học tập và Học bạ giờ Anh tăng mạnh (bản sao đem công chứng)

+ Bản sao giấy má khai sinh ăn ý lệ

+ Bản photo hộ khẩu (khi nộp đem theo đuổi phiên bản chủ yếu nhằm đối chiếu)

- Lưu ý: Học sinh nộp làm hồ sơ xét tuyển theo lịch trình tích ăn ý bên trên Trường Trung học tập hạ tầng Thị trấn 2 vẫn cần nộp làm hồ sơ xét tuyển chọn nhập lớp 6 thông thường theo đuổi phân tuyến.

4. Việc xét tuyển chọn trẻ con thiếu nhi, học viên lớp 1, lớp 6 học tập ngoài tuyến bên trên những ngôi trường thiếu nhi, tè học tập, trung học tập hạ tầng bên trên địa phận huyện

Sau khi các trường tuyển chọn sinh hết số trẻ, số học sinh theo đuổi chỉ tiêu xài đã được Ban Chỉ đạo tuyển chọn sinh thị xã quy ấn định, nếu như những ngôi trường còn tài năng nhận, Ban chỉ huy tuyển chọn sinh tiếp tục kiểm tra và xét tuyển chọn bổ sung cập nhật so với những học viên ngoài địa phận theo nhu cầu quang minh chính đại của phụ thân u học viên.

a. Điều kiện xét tuyển học sinh ngoài tuyến

· Chỉ xử lý ngoài tuyến so với những ngôi trường còn tài năng nhận và đảm bảo số học sinh nhập một lớp ko vượt Điều lệ trường mầm non, Điều lệ trường tiểu học và Điều lệ trường trung học cơ sở.

· Học sinh tàn tật học tập hòa nhập, học viên là kẻ dân tộc bản địa, con cái mái ấm gia đình quyết sách, đem phụ thân hoặc u đang được thao tác bên trên những đơn vị chức năng ngay gần ngôi trường học tập điểm phụ thân u đang được công tác làm việc.

· Học sinh là con cái của cục team, chiến sỹ công an đang khiến trọng trách quan trọng đặc biệt nhiều năm hạn; con cái của cán cỗ, công chức, viên chức, người làm việc đem trở ngại trong công việc đem đón trẻ con được ưu tiên xét tuyển chọn nhập học tập bên trên những ngôi trường học tập ngay gần điểm phụ thân u đang được công tác làm việc.

a. Thành phần hồ nước sơ

· Đơn ý kiến đề nghị xét tuyển chọn ngoài tuyến của phụ thân u học viên đem xác nhận của phòng ban điểm phụ thân hoặc u đang được công tác làm việc nhằm thực hiện hạ tầng xét tuyển chọn. Các tình huống sót lại cần đem xác nhận của khu vực điểm trẻ con đang được trú ngụ.

· Bản sao giấy má khai sinh ăn ý lệ

· Bản photo hộ khẩu (khi nộp đem theo đuổi phiên bản chủ yếu nhằm đối chiếu)

· Giấy xác nhận của phòng ban, đơn vị (nếu có)

· Giấy chứng minh công an quần chúng. # hoặc minh chứng quân nhân của phụ thân, u (nếu có).

a. Về thời gian dối, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

· Đối với trường hợp xin xỏ học trái tuyến ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở bên trên địa bàn Thị trấn Củ Chi, thời gian dối nộp hồ sơ từ ngày 15/8 đến hết ngày 19/8/2022, phụ thân mẹ học sinh nộp hồ sơ tại Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi, địa chỉ số 01 Nguyễn Phúc Trú, Khu phố 1, Thị Trấn Củ Chi.

· Đối với các trường hợp khác thực hiện theo đuổi hướng dẫn tại mục III.6d của Kế hoạch kêu gọi trẻ con rời khỏi lớp và tuyển chọn sinh nhập những lớp đầu cấp cho năm học tập 2022 – 2023 được ban hành kèm theo đuổi Quyết ấn định số 10526/QĐ-UBND ngày 26 tháng tư năm 2022 của Ủy Ban Nhân Dân huyện.

i. Trình tự động xét tuyển

· Bước 1: Từ ngày 15/8 đến 19/8/2022, tổ chức tiếp nhận, đánh giá so sánh làm hồ sơ và lập list tổng hợp trình Hội đồng tuyển chọn sinh.

· Bước 2: Hội đồng tuyển chọn sinh tổ chức triển khai họp xét duyệt từng tình huống xin xỏ học tập trái tuyến.

· Bước 3: Hội đồng tuyển chọn sinh trình Ban Chỉ đạo tuyển chọn sinh huyện phê duyệt list ý kiến đề nghị xét tuyển chọn trái tuyến.

· -Bước 4: Ban Chỉ đạo tuyển chọn sinh phê duyệt list học tập sinh trái tuyến.

Xem thêm: thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc

· Bước 5: Các trường nhận danh sách học viên trái tuyến đã được phê duyệt từ Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên thị xã.

· Bước 6: Hiệu trưởng công khai minh bạch list học sinh trái tuyến đã được phê duyệt mang lại phụ thân mẹ học sinh và học viên biết; sắp xếp vị trí học tập mang lại học viên.

* Lưu ý: Hiệu trưởng chỉ được tiếp nhận học sinh và sắp xếp lớp khi nhận được danh sách học sinh ngoài tuyến bởi Ban Chỉ đạo tuyển chọn sinh huyện phê duyệt.