Trùng roi xanh có những hình thức dinh dưỡng nào

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Trùng roi có 2 hình thức dinh dưỡng là tự dưỡng với dị dưỡng

+ từ dưỡng: Ở nơi gồm ánh sáng, trùng roi xanh dinh dưỡng rất thực vật. +

+ Dị dưỡng: Nếu ở chỗ tối thọ ngày, trùng roi vẫn sống được nhờ đồng bộ các chất hữu cơ tổ hợp do các sinh vật dụng khác bị tiêu diệt phân diệt ra.

Bạn đang xem: Trùng roi xanh có những hình thức dinh dưỡng nào

→ Đáp án C


Trùng roi tất cả 2 bề ngoài dinh chăm sóc là từ bỏ dưỡng cùng dị dưỡng

+ từ bỏ dưỡng: Ở nơi tất cả ánh sáng, trùng roi xanh dinh dưỡng như thật vật.

+ Dị dưỡng: Nếu tại phần tối lâu ngày, trùng roi vẫn sinh sống được nhờ đồng nhất các hóa học hữu cơ phối hợp do những sinh thứ khác chết phân bỏ ra.

→ Đáp án C


Ở nơi bao gồm ánh sáng, trùng roi xanh dinh dưỡng như thực vật: dùng tích điện ánh sáng sủa mặt trời để từ bỏ tổng hợp các chất hữu cơ, hỗ trợ cho quy trình sống. Dường như ở nơi không có ánh sáng, trùng roi có thể có hình thức dị dưỡng (đồng hóa những chất hữu cơ hòa hợp do những sinh vật khác chết phân diệt ra).


Hình thức bồi bổ của trùng roi xanh: Ở nơi gồm ánh sáng, trùng roi xanh dinh dưỡng như thực vật: dùng tích điện ánh sáng mặt trời để từ tổng hợp những chất hữu cơ, hỗ trợ cho quy trình sống. Trong khi ở nơi không có ánh sáng, trùng roi có thể có hình thức dị dưỡng (đồng hóa những chất hữu cơ kết hợp do các sinh đồ gia dụng khác bị tiêu diệt phân hủy ra).


Trùng roi xanh bồi bổ theo hiệ tượng nào?

A. Trường đoản cú dưỡng.

B. Dị dưỡng.

C. Trường đoản cú dưỡng cùng dị dưỡng.

D. Kí sinh.


Trùng roi xanh dinh dưỡng bằng bề ngoài nào?

A. Tự dưỡng

B. Dị dưỡng

C. Tự dưỡng cùng dị dưỡng 

D. Kí sinh


Trùng roi xanh gồm phương thức dinh dưỡng nào sau đây:A. Dinh chăm sóc dị dưỡng và tự dưỡngB. Dinh chăm sóc tự dưỡngC. Không có hình thức nàoD. Dinh chăm sóc dị dưỡng


Câu 1. Môi trường sống của trùng roi xanh là:

A. Ao, hồ, ruộng. B. Biển. C. Khung người người. D. Khung hình động vật.

Câu 2. Hình thức bồi bổ của trùng vươn lên là hình là:

A. Tự dưỡng. B. Dị dưỡng.  C. Cộng sinh. D. Từ dưỡng và dị dưỡng.

Câu 3. Trùng sốt giá truyền vào máu bạn qua động vật nào?

A. Ruồi vàng B. Bọ chó C. Bọ chét D. Con muỗi Anôphe

Câu 4. Đặc điểm tầm thường của động vật hoang dã nguyên sinh:

A. Khiến bệnh cho tất cả những người và động vật khác.

B. Dịch rời bằng tua.

C. Cơ thể chỉ là 1 trong tế bào phụ trách mọi chức năng sống.

D. Tạo nên hữu tính.

Câu 5. Đa số đại diện thay mặt của ruột khoang sống ở môi trường nào?

A. Sông. B. Biển. C. Suối. D. Ao, hồ.

Câu 6. Đặc điểm cấu tạo nào chứng tỏ sứa mê thích nghi với lối sống dịch rời tự do.

A. Cơ thể hình dù, lỗ miệng nghỉ ngơi dưới, tất cả đối xứng lan tròn.

B. Cơ thể hình trụ.

C. Bao gồm đối xứng lan tròn.

D. Bao gồm 2 lớp tế bào và bao gồm đối xứng tỏa tròn.

Câu 7. Thủy tức chế tạo ra vô tính theo hiệ tượng :

A. Nảy chồi và tái sinh. B. Chỉ nảy chồi.

C. Chỉ tất cả tái sinh. D. Phân đôi.

Câu 8.  Chức năng của tế bào gai ở thủy có nghĩa là :

A. Hấp thu chất dinh dưỡng. B. Tiết chất để tiêu hóa thức ăn

C. Thâm nhập vào hoạt động bắt mồi.  D. Giúp khung hình di chuyển.

Câu 9. Trùng roi sinh sản bằng cách :

A. Phân song theo chiều ngang cơ thể. C. Phân đôi theo chiều bất kì cơ thể.

B. Phân đôi theo theo hướng dọc cơ thể. D. Giải pháp sinh sản tiếp hợp.

Câu 10. Động vật tiếp sau đây được xếp vào lớp trùng chân trả là :

A. Trùng giày. B. Trùng thay đổi hình.

Xem thêm: Ca Dao, Tục Ngữ Lao Đông Sản Xuất ❤️️ Hay Và Ý Nghĩa, Tục Ngữ Về Thiên Nhiên Và Lao Động Sản Xuất

C. Trùng roi. D. Tập đoàn vôn vốc.

Câu 11. Trâu bò việt nam mắc bệnh sán lá gan nhiều là do :

A. Trâu trườn thường thao tác ở các ruộng ngập nước.

B. Ngâm mình trong nước tắm mát ở nước bẩn.

C. Trâu, bò nạp năng lượng rau, cỏ không được sạch, gồm kén sán.

D. Uống nước có nhiều ấu trùng sán.

Câu 12.Chức năng của tế bào sợi ở thủy có nghĩa là :

A. Hấp thu chất dinh dưỡng. C. Gia nhập vào chuyển động bắt mồi.

B. Tiết hóa học để hấp thụ thức ăn. D. Giúp khung hình di chuyển.

Câu 13. Trùng roi sinh sản bằng phương pháp :

A. Phân đôi theo chiều ngang cơ thể. C. Phân song theo chiều bất kỳ cơ thể.

B. Phân đôi theo chiều dọc cơ thể. D. Biện pháp sinh sản tiếp hợp.

Câu 14. Động vật dưới đây được xếp vào lớp trùng chân giả là :

A. Trùng giày. C. Trùng roi.

B. Trùng biến hóa hình. D. Tập đoàn lớn trùng roi xanh.

Câu 15. Đặc điểm nào sau đây giúp sán lá gan thích hợp nghi lối sống kí sinh :

A. Các nội quan tiêu biến. C. Mắt lông tập bơi phát triển.

B. Kích thước cơ thể to lớn. D. Giác bám phát triển.

Câu 16. Loài ruột khoang nào sinh sống ở môi trường nước ngọt

A. Sứa B. San hô  C. Thủy tức D. Hải quỳ

Câu 17. Sứa dịch chuyển bằng cách

A. Dịch chuyển lộn đầu B. Dịch rời sâu đo  C. Co bóp dù D. Ko di chuyển

Câu 18. Loài ruột khoang nào không có chức năng di chuyển

A. Thủy tức B. Sứa C. San hô D. Cả b, c đúng

Câu 19. Cơ thể sứa gồm dạng

A. Đối xứng tỏa tròn B. Đối xứng nhị bên

C. Dẹt 2 đầu D. Không tồn tại hình dạng thế định

Câu 20. Loài ruột vùng nào sống ở môi trường xung quanh nước ngọt

A. Sứa B. San hô C. Thủy tức D. Hải quỳ

Câu 21. Sứa di chuyển bằng cách

A. Dịch rời lộn đầu B. Dịch rời sâu đo C. Teo bóp cho dù D. Không di chuyển

 Câu 22. Loài ruột vùng nào không có khả năng di chuyển

A. Thủy tức B. Sứa C. San hô D. Cả b, c đúng

Câu 23. Cơ thể sứa có dạng

A. Đối xứng tỏa tròn B. Đối xứng nhì bên

C. Dẹt 2 đầu D. Không có hình dạng vậy định

Câu 24. Sứa từ bỏ vệ nhờ

A. Di chuyển bằng cách co bóp dù

B. Thân sứa gồm hình phân phối cầu, trong suốt

C. Xúc tu bao gồm nọc để triển khai tê liệt nhỏ mồi

D. Không có công dụng tự vệ.

Câu 25. Ruột khoang đa phần sinh sản bằng cách

A. Sản xuất vô tính B. Tạo nên hữu tính

C. Tái sinh D. Chế tạo ra vô tính và sinh sản hữu tí

Câu 26. Hải quỳ bao gồm lối sống như vậy nào?

A. Cá thể

B. Tập trung một số cá thể

C. Tập đoàn nhiều thành viên liên kết

D. Tập trung một số trong những các thể sống trôi nổi.

Câu 27. Động đồ nguyên sinh sống ký kết sinh có đặc điểm gì?

A. Cơ quan dịch rời thường hạn chế hay nhát phát triển, dinh dưỡng kiểu từ bỏ dưỡng, sinh sản vô tính với tốc độ rất nhanh.

B. Cơ quan dịch chuyển tiêu giảm hay hèn phát triển, dinh dưỡng kiểu từ dưỡng, tạo vô tính với vận tốc chậm.

Xem thêm: Bài Phát Biểu Cảm Tưởng Của Học Sinh Giỏi Huyện Phú Ninh Năm Học 2012

C. Cơ quan dịch rời thường tiêu giảm hay hèn phát triển, dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng, chế tạo ra với vận tốc rất nhanh.

D. Cơ quan dịch rời phát triển, dinh dưỡng kiểu dị dưỡng, sản xuất với vận tốc chậm