trùng hợp isopren

Câu hỏi:

18/09/2019 80,712

A. (-C2H-C(CH3)-CH-CH2-)n.

Bạn đang xem: trùng hợp isopren

B. (-CH2-C(CH3)-CH=CH2-)n .

C. (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n.

Đáp án chủ yếu xác

D. (-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2-)n .

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án C

Trùng hợp ý isopren: nCH2=C(CH3)-CH=CH2 xt,t0,p-(-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n-

→ Cao su isopren với cấu trúc là -(-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n-

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản xạ thân thích buta-1,3-đien và HBr ở 40oC (tỉ lệ mol 1:1), thành phầm chủ yếu của phản xạ là

A. CH3CHBrCH=CH2.

B. CH3CH=CHCH2Br.

C. CH2BrCH2CH=CH2.

D. CH3CH=CBrCH3.

Câu 2:

1 mol buta-1,3-đien rất có thể phản xạ tối nhiều với từng nào mol brom?

A. 1 mol.

B. 1,5 mol.

C. 2 mol.

D. 0,5 mol.

Câu 3:

Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) theo lần lượt là

Xem thêm: trời sinh thích em

A. C4H6 và C5H10.

B. C4H4 và C5H8.

C. C4H6 và C5H8.

D. C4H8 và C5H10.

Câu 4:

Hợp hóa học này vô số những hóa học sau với 9 link xích yêu tinh và 2 link π ?

A. Buta-1,3-đien.

B. Penta-1,3-đien.

C. Stiren.

D. Vinylaxetilen.

Câu 5:

Isopren nhập cuộc phản xạ với hỗn hợp HBr theo đuổi tỉ lệ thành phần mol 1:1 dẫn đến tối nhiều từng nào thành phầm cộng?

A. 8.

B. 5.

C. 7.

D. 6.

Câu 6:

Cho phản xạ thân thích buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ mol 1:1), thành phầm chủ yếu của phản xạ là

A. CH3CHBrCH=CH2.

B. CH3CH=CHCH2Br.

C. CH2BrCH2CH=CH2.

D. CH3CH=CBrCH3.

Xem thêm: truyện linh dị