trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào

hint-header

Cập nhật ngày: 04-10-2022

Bạn đang xem: trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào


Chia sẻ bởi: Lê Thị Mai Anh


Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân.

B

1 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân.

C

1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

D

1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

Chủ đề liên quan

Ý nào là tại đây sai?

A

Hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành.

B

Mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ.

C

Hợp tử trong hạt phát triển thành phôi.

D

Tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ.

Hình thức sinh đẻ nào là đem sự tổng hợp hóa học di truyền?

FSH đem vai trò:

A

Kích quí tuyến yên ổn tiết FSH.

B

Kích quí ống sinh tinh nghịch sinh ra rời khỏi tinh dịch.

C

Kích quí tế bào kẽ sinh ra rời khỏi testôstêrôn.

D

Kích quí cải cách và phát triển ống sinh tinh nghịch sinh ra rời khỏi tinh dịch.

Cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép là vì:

A

Để tránh gió, mưa làm lay cành ghép.

B

Để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho lá.

C

Để tập trung nước nuôi các cành ghép.

D

Loại bỏ sâu bệnh trên lá cây.

Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

A

1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

B

1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

C

2 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

D

2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

Sinh sản vô tính ở động vật hoang dã là:

A

Một thành viên sinh rời khỏi một hoặc nhiều thành viên kiểu như bản thân, không tồn tại sự phối hợp thân thiết tinh dịch và trứng.

B

Một thành viên sinh rời khỏi một hoặc nhiều thành viên kiểu như và không giống bản thân, không tồn tại sự phối hợp thân thiết tinh dịch và trứng.

C

Một thành viên luôn luôn sinh rời khỏi nhiều thành viên kiểu như bản thân, không tồn tại sự phối hợp thân thiết tinh dịch và trứng.

D

Một thành viên luôn luôn sinh rời khỏi duy nhất thành viên kiểu như bản thân, không tồn tại sự phối hợp thân thiết tinh dịch và trứng.

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật.

A

Tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.

B

Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.

C

Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.

D

Là hình thức sinh sản phổ vươn lên là.

LH đem vai trò:

A

Kích quí ống sinh tinh nghịch sinh ra rời khỏi tinh dịch.

B

Kích quí tế bào kẽ sinh ra rời khỏi testôstêrôn.

C

Kích quí cải cách và phát triển ống sinh tinh nghịch sinh ra rời khỏi tinh dịch.

D

Kích quí tuyến yên ổn tiết FSH.

Đặc điểm nổi trội của cách thức nhân kiểu như vô tính vày nuôi ghép mô?

Xem thêm: kính vạn hoa chết chóc

A

Duy trì ổn định quyết định đặc điểm DT của kiểu như thuở đầu .

B

Tạo rời khỏi kiểu như đem tài năng thích ứng cao với môi trường thiên nhiên.

C

Tạo rời khỏi con số rộng lớn nhập thời hạn ngắn ngủi.

D

Tạo rời khỏi quần thể cây xanh trọn vẹn kiểu như nhau về điểm sáng DT.

Đặc điểm của bào tử là:

A

Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây đơn bội.

B

Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội, hình thành cây lưỡng bội.

C

Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây đơn bội.

D

Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây lưỡng bội.

Ở thú đẻ trứng, phôi bầu cải cách và phát triển nhờ:

A

Quá trình trao thay đổi hóa học qua loa nhau bầu.

B

Quá trình trao thay đổi hóa học qua loa noãn hoàng.

C

Chất dự trữ có trước nhập noãn hoàng.

D

Chất dự trữ có trước nhập nhau bầu.

Ý nào là tại đây đúng vào lúc nói tới túi phôi?

B

Túi phôi được tạo hình qua loa 3 chuyến hạn chế phân.

D

Nhân vô cùng tạo hình nội nhũ nuôi phôi.

Loại hoocmôn nào là đem tầm quan trọng thực hiện cho tới niêm mạc tử cung dầy lên?

Biện pháp tăng hiệu xuất thụ tinh nghịch hiệu suất cao nhất?

A

Thay thay đổi những nhân tố môi trường thiên nhiên.

B

Sử dụng hoocmôn hoặc kích thích.

FSH, LH tự cỗ phân nào là tiết ra

Ở những loại vật đơn bầu, Khi mang bầu sẽ không còn xẩy ra quy trình chín, rụng trứng vì:

A

Cơ thế u ko đầy đủ đủ chất nuôi nhiều phôi bầu.

B

Thể vàng tiết rời khỏi prôgestêrôn, ơstrôgen nhằm khắc chế vùng bên dưới cồn và tuyến yên ổn tiết GnRH, FSH, LH.

C

Mỗi chu kì chỉ có một tế bào trứng chín.

D

Khi mang bầu, khung người ko tiết rời khỏi thể vàng nhằm tăng hoocmôn sinh đẻ.

Ý ko chính với sinh nở tiếp hoạch?

A

Điều chỉnh khoảng cách sinh con cái.

C

Điều chỉnh thời gian sinh con cái.

D

Điều chỉnh đàn ông,gái theo đuổi ý mong muốn.

Quá trình tạo hình quả:

A

Noãn được thụ tinh nghịch cải cách và phát triển trở thành trái ngược chứa chấp những phân tử.

B

Noãn đang được thụ tinh nghịch chứa chấp thích hợp tử và tế bào tam bội cải cách và phát triển trở thành trái ngược.

C

Sau Khi thụ tinh nghịch, đế hoa cải cách và phát triển trở thành trái ngược chứa chấp bầu và noãn.

D

Bầu nhụy dày lên tạo nên trở thành những túi chứa chấp phân tử, đảm bảo an toàn phân tử và chung phân phát giã phân tử. 

Cây đem phân tử ko nội nhũ là cây

B

Một lá chồi và Hai lá chồi, tùy theo loại.

C

Một lá chồi, Hai lá chồi hoặc Ba lá chồi, tùy theo loại.

Trinh sinh ở ong dựa vào những mẫu mã phân bào nào?

A

Giảm phân và nguyên vẹn phân.

B

Xem thêm: đằng la vi chi

Trực phân và nguyên vẹn phân.

D

Trực phân, hạn chế phân và nguyên vẹn phân.