TRONG MẠCH ĐIỆN VÔN KẾ ĐƯỢC MẮC

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 6 sử dụng vôn kế nhằm đo hiệu điện ráng giữa hai rất của nguồn điện khi mạch hở. Vậy vôn kế được mắc ra làm sao vào mạch điện?

A,Vôn kế được mắc thông suốt với mối cung cấp điện làm thế nào để cho chốt dương, chốt âm của vôn kế mắc theo lần lượt về phía rất âm, cực dương của nguồn.

Bạn đang xem: Trong mạch điện vôn kế được mắc

B,Vôn kế được mắc tuy nhiên song với nguồn điện thế nào cho chốt dương, chốt âm của vôn kế mắc thứu tự về phía rất dương, cực âm của nguồn.

C,Vôn kế được mắc tuy nhiên song với nguồn điện làm thế nào cho chốt dương, chốt âm của vôn kế mắc theo thứ tự về phía rất âm, rất dương của nguồn.

D,Vôn kế được mắc nối liền với nguồn điện làm thế nào cho chốt dương, chốt âm của vôn kế mắc thứu tự về phía rất dương, rất âm của nguồn.

làm đúng nha mấy chúng ta ơi cố gắng làm đúng rùm mik với


Lớp 7 thiết bị lý Chương III- Điện học tập
1
0
*

Câu 6 dùng vôn kế để đo hiệu điện cầm cố giữa hai rất của nguồn điện áp khi mạch hở. Vậy vôn kế được mắc ra sao vào mạch điện?

A,Vôn kế được mắc nối tiếp với mối cung cấp điện thế nào cho chốt dương, chốt âm của vôn kế mắc theo thứ tự về phía rất âm, rất dương của nguồn.

B,Vôn kế được mắc tuy nhiên song với nguồn điện làm thế nào cho chốt dương, chốt âm của vôn kế mắc theo thứ tự về phía cực dương, rất âm của nguồn.

C,Vôn kế được mắc tuy vậy song với nguồn điện sao cho chốt dương, chốt âm của vôn kế mắc lần lượt về phía cực âm, rất dương của nguồn.

D,Vôn kế được mắc thông suốt với nguồn điện làm thế nào để cho chốt dương, chốt âm của vôn kế mắc theo lần lượt về phía cực dương, cực âm của nguồn.


Đúng 2
phản hồi (0)
*

Để đo điện áp của mạch điện xoay chiều người ta sử dụng dụng chũm gì? và mắc ra làm sao vào mạch điện yêu cầu đo ?

 

Dùng ampe kế mắc nối liền với mạch phải đo.

Dùng Vôn kế mắc song song với mạch yêu cầu đo

Dùng Watt kế mắc tuy nhiên song cùng với mạch phải đo

Dùng Ohm kế mắc tiếp nối với mạch đề nghị đo


Lớp 11 đồ gia dụng lý Chương II- cái điện không thay đổi
2
0
Gửi bỏ

C


Đúng 2

phản hồi (0)

Dùng Vôn kế mắc tuy vậy song với mạch đề xuất đo.


Đúng 0
phản hồi (0)

Nguồn điện trong mạch điện bao gồm sơ vật dụng như hình 28.4 là 1 trong những pin còn mới gồm ghi 1,5V.

*

Để đo hiệu điện nắm giữa hai đầu một đoạn mạch thì nên mắc vôn kế thông liền hay tuy nhiên song với đoạn mạch đó? khi ấy chốt (+) xuất xắc chốt (-) của vôn kế yêu cầu được mắc về phía nào?


Lớp 7 trang bị lý
1
0
Gửi hủy

Để đo hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu một đoạn mạch thì buộc phải mắc vôn kế song song cùng với đoạn mạch đó. Khi đó chốt (+) của vôn kế được mắc với rất (+) của nguồn điện với chốt (-) của vôn kế được mắc với rất (-) của nguồn tích điện như mẫu vẽ sau:

*


Đúng 0

bình luận (0)
+0+Cho+R1=+2+ôm,+R2=+R3=+3+ôm,+R4=+7+ôm,+Umn=+15V.+Nếu+mắc+vôn+kế+có+điện+trở+rất+lớn+vào+2+điểm+A,+B+thì+vôn+kế+chỉ+bao+nhiêu?+Cực...">

Cho mạch điện như hình vẽ. Nối 2 đầu đoạn mạch với hiệu điện nỗ lực Umn> 0Cho R1= 2 ôm, R2= R3= 3 ôm, R4= 7 ôm, Umn= 15V. Trường hợp mắc vôn kế bao gồm điện trở không nhỏ vào 2 điểm A, B thì vôn kế chỉ bao nhiêu? cực dương của vôn kế đề nghị nối cùng với điểm nào? trên sao? Nối A và B bằng 1 ampe kế bao gồm điện trở không xứng đáng kể. Search số chỉ của ampe kế

*


Lớp 9 vật lý
1
0
Gửi hủy

mắc vôn kế vào AB ta có (U_V=U_3-U_1left(1 ight))

(U_3=I_3.R_3=dfracU_MNR_3+R_4.R_3=dfrac1510.3=4,5left(V ight))

(U_1=I_1.R_1=dfracU_MNR_1+R_2.R_1=dfrac155.2=6left(V ight))

(Rightarrow U_V=-1,5left(V ight)) dấu trừ tại đây chỉ thể hiện chiều chiếc điện thôi bn nhá

vậy rất dương vôn kế nối cùng với điểm B vị ở bên trên ta thấy Uv=U3-U1 quy cầu theo chiều chiếc đ đi tự A->B ta được Uv âm => chiều đúng dòng điện đi trường đoản cú A->B

nếu mắc Ampe kế ta đc mạch (R1//R3)nt(R2//R4)

(Rightarrow R_td=dfracR_1.R_3R_1+R_3+dfracR_2.R_4R_2+R_4=3,3left(Omega ight))

(Rightarrow I_A=I=dfracU_MNR_tdapprox4,54left(A ight))


Đúng 1

comment (0)

Để đo hiệu điện rứa giữa hai đầu đoạn mạch phải mắc vôn kế theo cách nào dưới đây?

A. Mắc vôn kế tuy vậy song với đoạn mạch làm sao để cho chốt âm của chính nó được mắc về phía rất dương của nguồn điện.

B. Mắc vôn kế tiếp liền với đoạn mạch thế nào cho chốt dương của chính nó được mắc về phía rất dương của nguồn điện.

Xem thêm: Phương Pháp Giải Bài Tập Lai 2 Cặp Tính Trạng Của Menden (Tiếp)

C. Mắc vôn kế song song với đoạn mạch làm thế nào để cho chốt dương của nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

D. Mắc vôn kế tiếp nối với đoạn mạch làm sao để cho chốt dương của nó được mắc về phía rất âm của mối cung cấp điện.


Lớp 7 vật lý
1
1
Gửi diệt

Đáp án: C.

Để đo hiệu điện nuốm giữa hai đầu đoạn mạch cần mắc vôn kế tuy nhiên song với đoạn mạch làm sao để cho chốt dương của chính nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện.


Đúng 0

comment (0)

1. Mắc vào CD một ampe kế gồm điện trở rất nhỏ tuổi không xứng đáng kể cùng điều chỉnh  R 4 làm cho R 4 = 14 Ω . Tìm kiếm số chỉ ampe kế và chiều mẫu điện qua ampe kế?

a) search số chỉ của vôn kế và cho biết thêm cực + của vôn kế nối vào điểm nào?

b) Điều chỉnh  R 4  để mang đến vôn kế bằng 0. Kiếm tìm hệ thức tương tác giữa R 1 , R 2 , R 3 , R 4 ? Tìm  R 4 thời điểm đó? Nếu nỗ lực vôn kế bằng một năng lượng điện trở R 5 = 10 Ω  thì I qua những điện trở cùng mạch chính như vậy nào?

*


Lớp 11 vật dụng lý
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

phản hồi (0)

Trong mạch năng lượng điện xoay chiều, số chỉ của vôn kế cho thấy giá trị làm sao của hiệu năng lượng điện thế? Một vôn kế mắc vào nhì đầu tụ điện trong đoạn mạch xoay chiều, chỉ số của vôn kế là U. Khi đó thực sự tụ điện buộc phải chịu một hiệu năng lượng điện thế buổi tối đa là bao nhiêu?

A. Vôn kế cho thấy giá trị tức thời. Hiệu năng lượng điện thế buổi tối đa nhưng mà tụ điện đề xuất chịu là U 2

B. Vôn kế cho biết thêm giá trị hiệu dụng. Hiệu năng lượng điện thế về tối đa nhưng tụ điện đề xuất chịu là U 2

C. Vôn kế cho thấy giá trị hiệu dụng. Hiệu năng lượng điện thế buổi tối đa mà tụ điện buộc phải chịu là  U 2

D. Vôn kế cho biết thêm giá trị biên độ. Hiệu điện thế về tối đa nhưng tụ điện buộc phải chịu là U


Lớp 12 trang bị lý
1
0
Gửi diệt

Chọn C


Đúng 0

bình luận (0)

Bài 5. Cho đoạn mạch như hình vẽ. Biết vôn kế bao gồm điện trở cực kỳ lớn; bỏ qua điện trở của ampe kế và những dây nối.

a) Mắc vào A, B một hiệu điện vắt không thay đổi V cùng nối vôn kế vào hai điểm C, D, số chỉ vôn kế là 10 V. Tính tỉ số .

b) Mắc vào C, D một hiệu điện cầm cố không đổi V, nối vôn kế vào nhì điểm A, B, số chỉ vôn kế là 10 V, với khi thế vôn kế bởi ampe kế thì số chỉ ampe kế là 0,6 A. Tính R1, R2 cùng R3.

ĐS: a) b) Ω cùng Ω

 


Lớp 9 đồ lý
0
0
Gửi hủy

Muốn đo hiệu điện cố kỉnh giữa hai đầu đoạn mạch, ta buộc phải mắc vôn kế ra sao với đoạn mạch đó?

A. Nối tiếp 

B. Song song 

C. Hỗn hợp 

D. Tùy ý


Lớp 7 đồ lý
1
0
gửi Hủy

Đáp án B

Muốn đo hiệu điện gắng giữa hai đầu đoạn mạch, ta đề nghị mắc vôn kế song song với đoạn mạch đó


Đúng 0

comment (0)

Quan cạnh bên sơ đồ mạch năng lượng điện như hình 5.1 (SGK) và cho biết các điện trở R1, R2 được mắc với nhau như vậy nào. Nêu sứ mệnh của vôn kế với ampe kế vào sơ đồ vật đó.

Xem thêm: Xem Phim Doc Co Cau Bai - Phim Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại Thuyết Minh

*


Lớp 9 trang bị lý
1
0
Gửi diệt

Sơ vật dụng mạch năng lượng điện hình 5.1 SGK cho biết thêm R1 được mắc song song với R2. Ampe kế đo cường độ loại điện chạy trong mạch chính. Vôn kế đo hiệu điện cầm hai đầu mỗi điện trở, đôi khi là hiệu điện thế của tất cả mạch.


Đúng 0

bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
emtc2.edu.vn