tristearin + naoh

Phản ứng tristearin + NaOH (xà chống hóa tristearin) hoặc (C17H35COO)3C3H5 + NaOH thuộc loại phản xạ thủy phân este, phản xạ xà chống hóa đang được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một trong những bài bác luyện với tương quan về tristearin với câu nói. giải, chào chúng ta đón xem:

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH CH<sub>3</sub>COOC<sub>4</sub>H<sub>9</sub> + NaOH  CH<sub>3</sub>COONa + C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>OH | (C17H35COO)3C3H5 rời khỏi C17H35COONa | (C17H35COO)3C3H5 rời khỏi C3H5(OH)3 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

Quảng cáo

Bạn đang xem: tristearin + naoh

Điều khiếu nại phản ứng

- Đun sôi nhẹ nhõm.

Cách triển khai phản ứng

- Cho 2g tristearin nhập ống thử, tiếp sau đó mang đến tiếp hỗn hợp 1 ml NaOH 30%. Lắc đều ống thử rồi đun cơ hội thủy nhập 5 phút.

Hiện tượng nhận thấy phản ứng

- Chất rắn nhập ống thử tan dần dần, sau phản xạ chiếm được hỗn hợp hệt nhau.

Bạn với biết

- Phản ứng bên trên gọi là phản xạ xà chống hóa.

- Các este không giống cũng có thể có phản xạ xà chống hóa tương tự động tristearin.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Khi thủy phân tristearin nhập môi trường thiên nhiên kiềm chiếm được thành phầm gồm

 A. Muối và axit nhiều chức.

 B. Muối và ancol đơn chức.

 C. Muối và ancol nhiều chức.

 D. Muối và axit đơn chức.

Hướng dẫn:

(C<sub>17</sub>H<sub>35</sub>COO)<sub>3</sub>C<sub>3</sub>H<sub>5</sub> + 3NaOH → 3C<sub>17</sub>H<sub>35</sub>COONa + C<sub>3</sub>H<sub>5</sub>(OH)<sub>3</sub> | (C17H35COO)3C3H5 rời khỏi C17H35COONa | (C17H35COO)3C3H5 rời khỏi C3H5(OH)3

Đáp án C.

Xem thêm: xuyên thành người cá nhỏ của lão đại thô bạo

Quảng cáo

Ví dụ 2: Khi thủy phân tristearin nhập môi trường thiên nhiên kiềm (NaOH) dư, hóa học sau phản xạ ko có

 A. Glixerol.

 B. Nước.

 C. Natri hidroxit.

 D. Tristearin

Hướng dẫn: Phản ứng là một trong những chiều, kiềm dư, sau phản xạ ko chiếm được tristearin.

Đáp án D.

Ví dụ 3: Phản ứng thủy phân tristearin nhập môi trường thiên nhiên kiềm là

 A. Phản ứng thuận nghịch tặc.

 B. Phản ứng một chiều.

 C. Phản ứng hai phía.

 D. Phản ứng pha trộn etilen glicol.

Hướng dẫn:

Phản ứng thủy phân tristearin nhập môi trường thiên nhiên kiềm tà tà phản xạ một chiều.

Đáp án B.

Xem thêm: hôn nhân bí mật chốn sân trường

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • (C17H33COO)3C3H5 + 3H2O ⇋ 3C17H33COOH + C3H5(OH)3
 • (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H33COONa + C3H5(OH)3
 • (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 → (C17H35COO)3C3H5
 • (C17H35COO)3C3H5 + 3H2O ⇋ 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-este.jsp