Trắc Nghiệm Toán 8 Học Kì 1

     

TOP 60 Đề thi học tập kì 1 Toán 8 đáp án cụ thể kèm theo là tài liệu không thể thiếu đối với các bạn học sinh chuẩn bị thi cuối học kì 1.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 8 học kì 1

Đề thi cuối kì 1 Toán 8 được soạn với kết cấu đề rất nhiều chủng loại gồm cả trắc nghiệm cùng tự luận, bám sát nội dung công tác học vào sách giáo khoa Toán 8 tập 1. Hi vọng đây đang là tài liệu có ích cho quý thầy cô và những em ôn tập củng rứa kiến thức, sẵn sàng sẵn sàng mang lại kì thi học tập kì 1 lớp 8 sắp tới. Trong khi các bạn xem thêm một số đề thi như: đề thi học kì 1 của môn Hóa học, Ngữ văn, lịch sử, GDCD, đề thi học tập kì 1 môn Địa lý 8, đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh 8.


Bộ đề thi học kì 1 Toán 8


Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 1

A. TRẮC NGHIỆM: (2,5 điểm) học sinh chn câu vấn đáp đúng mang lại mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm cho bài

Câu 1 . Biểu thức không đủ của hằng đẳng thức:

*
 là:

A. 4 xy

B. - 4xy

C. 2 xy

D. -2 x y

Câu 2. hiệu quả của phép nhân:

*
bằng:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. kết quả của rút gọn biểu thức :

*

A. X2 + 4x - 2

B. X2 - 4x + 4

C. X2 + 4x + 4

D. X2 - 4x - 4

Câu 4 . Phân thức nghịch hòn đảo của phân thức

*
 là phân thức nào dưới đây :


A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5 . Phân thức đối của phân thức

*
là :

A.

*

B.

*

C.

*

D. Cả A, B, C phần đa đúng

Câu 6 . Hình nào tiếp sau đây có 4 trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7 . mang đến hình thang ABCD gồm AB/ / CD, thì nhị cạnh đáy của chính nó là :

A. AB ; CD

B. AC ;BD

C. AD; BC

D. Cả A, B, C đúng

Câu 8 . Mang đến hình bình hành ABCD gồm số đo góc

*
, vậy số đo góc D bằng:

A. 700

B. 750

C. 800

0.850

Câu 9. Một miếng đất hình chữ nhật gồm độ lâu năm 2 cạnh lần lượt là 4m với 6m ; tín đồ ta làm bể hoa hình vuông vắn cạnh 2m, phần đất sót lại để trồng cỏ, hỏi diện tích s trồng cỏ là từng nào m2?

A. 24

B. 16

C. 20

D. 4

Câu 10. Số đo một góc trong của ngũ giác đầy đủ là từng nào độ ?

A. 1200

B. 1080

C. 720

D. 900

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1 (1,25 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a)

*

b)

*

Bài 2 (1,25 điểm) mang đến 2 đa thức :

*
với B=2 x+1

a) Tìm nhiều thức thương và dư trong phép phân tách A mang lại B

b) tra cứu m để A phân tách hết đến B

Bài 3. (1,5 điểm) thực hiện rút gọn các biểu thức:

a)

*

b)

*

Bài 4. (3,5 điểm) đến tam giác ABC, điện thoại tư vấn D, E, F theo lần lượt là trung điểm của những cạnh AB, AC, BC; cùng M, N, P, Q theo trang bị tự là trung điểm những đoạn thẳng DA, AE, EF, FD.

a) hội chứng minh: EF là con đường trung bình của tam giác ABC

b) hội chứng minh: các tứ giác DAEF; MNPQ là hình bình hành


c) lúc tam giác ABC vuông trên A thì các tứ giác DAEF; MNPQ là hình gì ? triệu chứng minh?

d)Tìm điều kiện của tam giác ABC nhằm tứ giác MNPQ là hình vuông?

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 2

A. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) học sinh chọn câu trả lời đúng mang lại mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm cho bài:

Câu 1. Vế đề nghị của hằng đẳng thức:

*
. . Là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2 kết quả của phép chia

*
bằng :

A.

*

B. 3 xy

C. -3 xy

D.

*

Câu 3: Rút gọn gàng biểu thức

*
 được tác dụng nào sau đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4 . Phân thức đối của phân thức

*
 là phân thức :

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5 . Điều kiện khẳng định của phân thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6. Hình nào dưới đây không bao gồm trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. cho hình thang ABCD tất cả AB // CD, thì độ dài con đường trung bình của hình thang được xem theo bí quyết nào dưới đây ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8 . Tứ giác ABCD có số đo góc A =750 ; góc B =1150 ; góc C =1000. Vậy số đo góc D bằng

A. 700

B. 750

C. 800

D. 850

Câu 9. Một hình vuông vắn có diện tích s bằng diện tích một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 2 m và chiều dài 8 m, độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là:

A. 2 m

B. 4 m

C. 6 m

D. 8 m

Câu 10. Hình nhiều giác lồi 6 cạnh tất cả bao nhiêu đường chéo

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1: (1.5 điểm) Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a)

*

b)

*


Bài 2: (2,0 điểm)

*

*

Bài 3: (3,5 điểm ) mang lại

*
trung tuyến đường AD, call E là trung điểm của AB,
*
là điểm đối xứng của điểm D qua E.

1. Triệu chứng minh: Tứ giác ANBD là hình bình hành

2. Tìm điều kiện của tam giác ABC nhằm tứ giác ANBD là :

a) Hình chữ nhật

b) Hình thoi

c) Hình vuông

3. điện thoại tư vấn M là giao điểm của NC với AD, chứng minh

*

Bài 4 (0,5 điểm) Cho x, y , z là bố số không giống 0 và

*
. Tính cực hiếm của biểu thức :

*

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 3

A. TRẮC NGHIỆM. Học viên khoanh tròn vào đáp án có câu trả lời đúng

Câu 1 . Vế còn sót lại của hằng đẳng thức :

*
 là

*

Câu 2. Phân tích nhiều thức :

*
 thành nhân tử ta được hiệu quả là:

*

*

*

*

Câu 3. Kết trái của phép tính:

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 4.

Xem thêm: Được Thư Lần Này Buồn Lắm Em Ơi, Hợp Âm Lá Thư Cuối Cùng

Điều kiện xác định của phân thức

*
 là :

*

*

*

D. Cả B và C

Câu 5. Phân thức nghịch hòn đảo của phân thức

*
là :

*

*

*

*

Câu 6. Hình nào dưới đây có 2 trục đối xứng:

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. Hình bình hành ABCD cần có thêm điều kiện gì để đổi thay hình thoi

A. Nhị đường chéo vuông góc

B. Hai cạnh thường xuyên bằng nhau

C. Tất cả một góc vuông

D. Cả A và B đông đảo đúng

Câu 8. Hình thang MNPQ gồm 2 lòng MQ = 12 cm, NP = 8 cm thì độ dài đường trung bìnhcủa hình thang kia bằng:

A. 8 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. đôi mươi cm

Câu 9. Diện tích hình vuông vắn tăng lên vội 4 lần, hỏi độ dài mỗi cạnh hình vuông vắn đã tănglên cấp mấy lần so với lúc thuở đầu ?

A.2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 10. Một hình thoi tất cả độ nhiều năm hai đường chéo cánh lân lượt bởi 8 centimet và 6 cm, hỏi độ dàicạnh hình thoi bởi bao nhiêu cm

A. 5cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 20 cm

B. TỰ LUẬN : (7,5 điểm)

Bài 1 : (1,5 điểm) Phân tích nhiều thức thành nhân tử

*

*

Bài 2:(1,0 điểm) Đặt phép phân tách để tính

*

Bài 3:(1,5 điểm) Rút gọn biểu thức

*

Bài 4 : (3,5 điểm) mang lại tam giác ABC vuông tại A, AB

Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 4

A. TRẮC NGHIỆM (2 Điểm) Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu sau:

Câu 1. Trong hằng đẳng thức

*
Số hạng còn thiếu chỗ .........là:

A. Xy

B. 2xy

C. -xy

D. -2xy

Câu 2. Phân thức

*
 bằng:

*

*

*

D. Cả A, B, C đúng

Câu 3. Rút gọn gàng phân thức

*
, ta được:

A. X+2

B. X-2

C. X

D. -2

Câu 4. Điều kiện của biến hóa x để quý hiếm của biểu thức

*
 xác định là:

A. Phần đông x

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5. Tứ giác tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau với giao nhau trên trung điểm mỗi con đường là hình gì?

A. Hình chữ nhật

B. Hình thoi

Câu 6. Hình chữ nhật có mấy trục đối xứng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 7. Hình làm sao sau đấy là đa giác đều

A. Hình chữ nhật

B. Hình thoi

C. Hình vuông

D. Cả A, B, C đúng

Câu 8. Tăng mức độ dài cạnh hình vuông vắn lên cha lần thì diện tích của nó tăng mấy lần?

A. 3

B. 6

C. 9

D. Một số khác

B. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

Phân tích những đa thức thành nhân tử:

*

Câu 2. (1,5 điểm)

Tính:

*

Câu 3. (1.5 điểm)

Cho biểu thức

*

a. Rút gọn gàng M

b. Tìm các giá trị nguyên của x nhằm M có mức giá trị nguyên

Câu 4 .

Hình thang

*
. Hotline M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.

a. Chứng minh các tứ giác ABPD, MNPQ là hình bình hành

b. Tìm điều kiện của hình thang ABCD để MNPQ là hình thoi.

c. điện thoại tư vấn E là giao điểm của BD cùng AP. Chứng tỏ ba điểm Q, N, E trực tiếp hàng

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 5

I. TRẮC NGHIỆM (3 Điểm)

Hãy chọn ý vấn đáp đúng trong số câu sau đây. Ví dụ: nếu lọc ý A của câu 1 thì ghi là 1.A

Câu 1: Viết đa thức

*
 dưới dạng bình phương của một tổng ta được kết quả nào sau đây:

*

*

*

*

Câu 2: Phân tích nhiều thức:

*
 thành nhân tử ta được hiệu quả nào sau đây:

*

B. 5 x(x-2)

*

D. 5 x(2-x)

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD bao gồm

*
. Lúc đó, diện tích hình chữ nhật ABCD là:

*

B. 40

*

C. Trăng tròn

*

D. 3

*

Câu 4: Giá trị của biểu thức

*
lúc x=-2 là:

A. 0

B. -1

C. 4

D. Không xác định

Câu 5: chủng loại thức tầm thường của nhị phân thức:

*
là:

*

*

*

Câu 6: Hiệu của biểu thức

*
bằng:

*

*

*

D. 1 kết quả

Câu 7: Phân thức

*
 sau lúc rút gọn được:

*

*

*

*

Câu 8: đến

*
. Đa thức phường là:

*

*

*

*

Câu 9: Tam giác ABC vuông trên A. Hotline M là trung điểm AB, N là trung điểm BC; biết

*
thì MN bằng:

A. 1,5cm

B. 2,5 cm

C. 2cm

D. 5 cm

Câu 10: Trong toàn bộ các tứ giác sẽ học, hình có 2 trục đối xứng là:

A. Hình thang

B. Hình thang cân

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 11: Một hình thang có đáy lớn bằng 10 cm đường vừa phải của hình thang bởi 8 cm. Đáy nhỏ tuổi của hình thang bao gồm độ dài là:A. 6 cm

B. 8 cm

C. 10 cm

D. 12 cm

Câu 12: hai đường chéo cánh hình thoi bao gồm độ lâu năm 8 cm và 10 cm. Cạnh của hình thoi bao gồm độ dài là:

A. 6 cm

*

*

D. 9cm

II. TỰ LUẬN (7 Điểm)

Bài 1: (1,5đ) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a/ 2x-6 y

*

Bài 2: (2đ) tiến hành phép tính:

*

*

Bài 3: (0,5 điểm) Tìm giá trị của x để giá trị phân thức

*
 bằng 0 .

Bài 4: (3đ) mang lại hình bình hành ABCD có AB = AC. Hotline I là trung điểm của BC, E là điểmđối xứng của A qua I.

a) chứng minh ABEC là hình thoi.

b) bác bỏ minh D, C, E trực tiếp hàng.

c) Tính số đo góc DAE.

d) Tìm điều kiện của tam giác ADE để tứ giác ABEC biến đổi hình vuông

.............

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 6

Câu 1 (2.0 điểm)

Thực hiện nay phép tính:

*

*

Câu 2 (2.0 điểm)

Phân tích những đa thức sau thành nhân tư?:

*

*

*

Câu 3 (2.0 điểm)

Cho biểu thức:

*

a) Với đk nào của x thì quý giá của biểu thức A được xác định ?

b) Rút gọn biểu thức A

c) Tìm quý hiếm của biểu thức

*

Câu 4 (3 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D, E thứu tự là trung điểm của AB, BC

a) hotline M là vấn đề đối xứng với E qua D. Chứng minh tứ giác ACEM là hình bình hành

b) minh chứng tứ giác AEBM là hình chữ nhật.

Xem thêm: Các Mẫu Bài Tập Kế Toán Quản Trị 2 ), Bài Tập Kế Toán Quản Trị Pdf

c) Biết AE = 8 cm, BC = 12cm. Tính diện tích của tam giác AEB

Câu 5 (1.0 điểm)

Chứng minh biểu thức A = - x2 +

*
x – 1 luôn luôn luôn âm với mọi giá trị của biến

Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 7

A. TRẮC NGHIỆM (3đ):

(Học sinh có tác dụng bài trên giấy tờ làm bài xích kiểm tra)

I. Chọn vần âm đứng trước câu trả lời đúng (2,25đ). Ví dụ: nếu lọc phương án A của câu 1 thì ghi là một trong những - A.

Câu 1: công dụng của phép nhân: x(x – 2)

*

*

*

*

Câu 2: Biểu thức

*
được triển khai thành:

*

*

*

*

Câu 3: Kết quả của phép tính:

*
bằng:

A. 1400

B. 2400

C. 256

D. 196

Câu 4: Phân tích đa thức

*
ta tất cả kết quả:

*

*

*

*

Câu 5: Rút gọn gàng phân thức:

*

*

*

*

*

Câu 6: Mẫu thức chung của các phân thức:

*

*

*

*

*

Câu 7: Tổng những góc của một tứ giác bởi bao nhiêu?

A. 540

B. 180

C. 360

D. 720

Câu 8: đến AM là con đường trung tuyến đường của tam giác ABC vuông trên A với AM = 3cm. Độ dài cạnh BC bằng:

A. 3cm

B. 6cm

C. 4cm

D. 5cm

Câu 9: Hình thang cân ABCD gồm đáy nhỏ AB và số đo góc B bởi 100 . Khi đó số đo góc A bằng: