TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 11 BÀI 15

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 bài 15 (có đáp án): trào lưu cách mạng ở trung hoa và Ấn Độ (1918 -1939) (phần 1)

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11 bài bác 15 (có đáp án): trào lưu cách mạng ở trung hoa và Ấn Độ (1918 -1939) (phần 1)


A.Ảnh tận hưởng của giải pháp mạng tháng Mười Nga năm 1917

B.Ảnh tận hưởng của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

C.Học sinh, sinh viên trung quốc bị phân biệt đối xử

D.Chính phủ trung quốc làm tay sai cho những nước đế quốc

Hiển thị đáp án

Câu 2.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 15

Mục đích của phong trào Ngũ tứ (1919) ở china là

A.lật đổ tổ chức chính quyền phong loài kiến Mãn Thanh

B.phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc


C.đánh đuổi các nước đế quốc xâm lược

D.cải cách non sông Trung Quốc theo tuyến phố tư bản

Hiển thị đáp án

Câu 3. trào lưu Ngũ tứ (1919) tất cả điểm gì new so với các phong trào yêu nước trước đó ở Trung Quốc?

A.Thu hút đông đảo quần chúng tham gia

B.Xác định đúng quân thù dân tộc: đế quốc cùng phong kiến

C.Làm suy yếu tổ chức chính quyền Mãn Thanh

D.Do thống trị tư sản china lãnh đạo

Hiển thị đáp án

Câu 4. mở màn phong trào Ngũ tứ (1919) ở china là cuộc chiến đấu của lực lượng nào?

A.Công nhân B.Nông dân

C.Học sinh, sv D.Binh lính


Quảng cáo
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 79 SGK lịch sử dân tộc 11 cơ bản


Câu 5. Trong trào lưu Ngũ tứ (1919), lực lượng nào tiếp sau đây lần thứ nhất bước lên vũ đài thiết yếu trị sinh hoạt Trung Quốc?

A.Công nhân B.Nông dân

C.Địa công ty D.Trí thức, tiểu tư sản

Hiển thị đáp án

Câu 6. trào lưu Ngũ tứ (1919) khiến cho cách mạng trung hoa chuyển biến như thế nào?

A.Từ giải pháp mạng dân chủ sang bí quyết mạng dân tộc

B.Từ biện pháp mạng dân chủ tứ sản mẫu mã cũ sang phương pháp mạng dân chủ bốn sản kiểu dáng mới

C.Từ phương pháp mạng dân chủ tư sản sang cách mạng vô sản

D.Từ cuộc chiến đấu chống phong kiến sang đấu tranh chống đế quốc

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 79 SGK lịch sử vẻ vang 11 cơ bản


Câu 7.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Hóa Lớp 9 Học Kì 1 Có Đáp Án, 30 Đề Thi Học Kì 1 Môn Hóa Học Lớp 9 Năm 2021

Sau trào lưu Ngũ tứ (1919), tứ tưởng làm sao được lan truyền sâu rộng sinh sống Trung Quốc?


Quảng cáo

A.Tư tưởng cải tân ở Nhật Bản

B.Tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây

C.Tư tưởng báo thù của nhà nghĩa phát xít

D.Chủ nghĩa Mác – Lênin

Hiển thị đáp án

Câu 8. phong trào Ngũ tứ (1919) vẫn chuyển bí quyết mạng trung quốc sang cuộc bí quyết mạng

A. Làng mạc hội công ty nghĩa.B. Dân chủ tư sản.

C. Dân chủ tư sản loại mới.D. Dân tộc bản địa dân người chủ dân.

Hiển thị đáp án

Câu 9.

Xem thêm: Soạn Bài Viết Bài Làm Văn Số 1: Cảm Nghĩ Về 1 Hiện Tượng Đời Sống

Từ sau phong trào Ngũ tứ (1919), cùng với sự giúp sức của quốc tế Cộng sản, tổ chức triển khai chính trị như thế nào đã thành lập và hoạt động và lãnh đạo trào lưu cách mạng Trung Quốc?

A.Đảng cộng sản B.Đảng Lập hiến

C.Quốc dân Đảng D.Trung Quốc Đồng minh hội

Hiển thị đáp án

Câu 10.Sự kiện lưu lại bước ngoặt quan trọng đặc biệt của phương pháp mạng trung quốc là