Tổng Kết Từ Vựng Tiếp Theo Trang 135

     
*

*

Soạn bài: Tổng kết về từ vựng - tiếp theo (ngắn nhất)

I. Sự phát triển chung của từ vựng

Câu 1 (trang 135 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Sơ đồ cách thức phát triển từ vựng:

 

*

Câu 2 (trang 135 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

- Phát triển nghĩa của từ:

+ Tay: Tay ghế, tay ga, tay

- Phát triển số lượng từ:

+ Tạo từ ngữ: Kinh tế quốc dân, đặc quyền kinh tế, điểm nóng, tin nóng,...

Bạn đang xem: Tổng kết từ vựng tiếp theo trang 135

+ Vay mượn: áo gi-lê, áo vest,...

Câu 3 (trang 135 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Không có từ ngữ nào mà chỉ phát triển từ theo cách phát triển số lượng từ, bới nếu vậy mỗi từ sẽ có chỉ có một nghĩa, và nếu như vậy thì lượng từ vựng sẽ vượt quá lượng tải trong bộ nhớ của con người

II, Từ mượn

Câu 1(trang 135 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Khái niệm từ mượn: Từ mượn là từ có nguồn gốc từ ngôn ngữ tiếng nước ngoài.

Câu 2 (trang 135 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Ý (c) là đúng: bới để phù hợp với nhu cầu giao tiếp thì chúng ta cần mượn tiếng nước ngoài để đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngôn ngữ của mình

Câu 3 (trang 135 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Tiếng Việt có bộ phận từ Hán Việt, đó là những từ mượn đã được Việt hóa, ở đây chúng ta thấy các từ như săm, lốp, ga, xăng, phanh là những từ mượn đã được Việt hóa. Còn những từ như a-xít, ra-đi-ô, vi-ta-min là những từ mượn theo hình thức phiên âm.

III. Từ Hán Việt

Câu 1 (trang 136 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Khái niệm: Từ Hán Việt là từ có nguồn gốc tiếng Hán đã được người Việt sử dụng theo cách của mình.

Câu 2 (trang 136 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

(b) là quan niệm đúng

IV. Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội

Câu 1 (trang 136 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Khái niệm

- Thuật ngữ: là từ dùng trong một lĩnh vực khoa học, công nghệ nhất định.

- Biệt ngữ xã hội: những từ ngữ chỉ dùng trong một nhóm người nhất định, tầng lớp xã hội nhất định.

Câu 2 (trang 136 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Vai trò của thuật ngữ trong đời sống xã hội hiện nay:

- Thuật ngữ là thước đo sự phát triển của khoa học công nghệ, => sự phát triển của thuật ngữ sẽ tỉ lệ thuận với sự phát triển của các ngành thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ. tuy nhiên nên sử dụng đúng ngữ cảnh, lĩnh vực, tránh lạm dụng thuật ngữ trong giao tiếp hàng ngày.

Câu 3 (trang 136 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Liệt kê một số từ ngữ là biệt ngữ xã hội:

- Y tế: trưởng khoa phong bì, chuyên khoa soi mói,...

- Giáo dục: lướt nhanh, ngồi đầu sổ,...

Xem thêm: Chức Năng Phương Tiện Lưu Thông Của Tiền Tệ, Các Chức Năng Của Tiền Tệ

V. Trau dồi vốn từ

Câu 1 (trang 136 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Các hình thức trau dồi vốn từ

- Nắm được đầy đủ, chính xác nghĩa của từ và dùng từ một cách chính xác trong từng trường hợp cụ thể

- Rèn luyện thêm những từ chưa biết để làm tăng vốn từ

Câu 2 (trang 136 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)

- Bách khoa toàn thư: từ điển bách khoa, ghi đầy đủ tri thức của các ngành.

- Bảo hộ mậu dịch: chính sách bảo vệ sản xuất trong nước chống lại sự cạnh tranh của hàng hóa nước ngoài trên thị trường nước mình.

- Dự thảo: thảo ra để thông qua (động từ), bản thảo đưa ra để thông qua (danh từ).

- Đại sứ quán: cơ quan đại diện chính thức và toàn diện của một nhà nước ở nước ngoài do một đại sứ đặc mệnh toàn quyền đứng đầu

- Hậu duệ: con cháu người đã chết.

- Khẩu khí: khí phách của con người toát ra qua lời nói.

- Môi sinh: môi trường sinh sống của sự vật.

Câu 3 (trang 136 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Sửa lỗi dùng từ

a. - Sai về dùng từ béo bổ vì béo bổ là từ dùng để chỉ thức ăn nuôi cơ thể.

- Sửa lại: dùng từ béo bở thay thế, béo bở mang lại nhiều lợi nhuận.

b. - Sai về dùng từ đạm bạc – đạm bạc là sự ăn uống đơn giản, đáp ứng nhu cầu tối thiểu của cơ thể.

Xem thêm: Sinh 10 : Công Thức Nguyên Phân Giảm Phân Lớp 10, Công Thức Nguyên Phân Giảm Phân

- Sửa lại: dùng từ tệ bạc thay thế - tệ bạc là hành động vô ơn không giữ trọng nghĩa tình.