Tóm Tắt Lý Thuyết Hoá 12

     

A. Tổng ôn lý thuyết hóa 12 chương 1

I - Este

1. Este là gì? Danh pháp của Este

C2H5COOH + CH3COOH ⇌ CH3COOC2H5 + H2Otrong điều kiện môi trường nhiệt độ và sự xúc tác củaH2SO4

- Công thức tổng quát tháo của este

RCOOH + R′OH ⇌ RCOOR′ + H2Otrong điều kiện môi trường nhiệt độ với sự xúc tác củaH2SO4

Rút ra kết luận: trong axit cacboxylic, este được tạo ra khi nhóm OR" được thế thế mang lại nhóm OH ở nhóm cacboxyl.

Bạn đang xem: Tóm tắt lý thuyết hoá 12

- Este đơn chức tất cả công thức cấu tạo là:RCOOR′trong đó:

+ R là kí hiệu của gốc hidrocacbon của axit hoặc H

+ R" là kí hiệu của gốc hiđrocacbon của ancol (R≠H)

- Este no đơn chức bao gồm công thức cấu tạo tầm thường là:

*

- biện pháp gọi tên: thương hiệu của esteđược gọi theo một công thức tên của gốc hiđrocacbon của ancol kết hợp với thương hiệu gốc axit (tên gốc hiđrocacbon của ancol đứng trước)

+ Gốc của axit gồm nguồn gốc từ tên của axit tương ứng, chỉ ráng thế đuôi "ic" thành đuôi "at".

Ví dụ:HCOOCH3: metyl fomat

CH3COOCH2CH2CH3: propyl axetat

2. Tính chất vật lý của este

- Ở trong môi trường điều kiện thường, este thường tồn tại ở dạng chất lỏng hoặc rắn. Vào môi trường nước, este không tan.

- Nhiệt độ sôi của este rất thấp, so với axit đồng phân hoặc các ancol (có khối lượng mol giống nhau) hoặc bằng vềsố lượng nguyên tử cacbon, este bao gồm nhiệt độ sôi thấp hơn rất nhiều.

Ví dụ:

+CH3CH2CH2COOHcó khối lượng mol phân tử bằng 88, sôi ở nhiệt độ163,50C, với tan nhiều trong môi trường nước

+CH3(CH2)3CH2OH tất cả khối lượng mol phân tử bằng 88, sôi ở nhiệt độ1320Cvà tan không nhiều trong môi trường nước.

+CH3COOC2H5 bao gồm khối lượng mol phân tử bằng 88, sôi ở nhiệt độ770Cvà ko tan vào môi trường nước.

=> Lý giải nguyên do: những liên kết hidro ko được hình thành trong số phân tử este cùng giữa nước và phân tử este, liên kết hidro rất kém

- Một vào những đặc trưng của este là mùi hương vị. Ví dụ như mùi chuối chín là của isoamyl axetat, hương thơm dứa của etyl propionat, hương thơm hoa hồng của geranyl axetat,...

3. Tính chất hóa học của este

a, vào điều kiện môi trường axit, este bị thủy phân

C2H5COOH + CH3COOH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

- Đặc trưng của phản ứng của este vào môi trường axit:

+ vào điều kiện môi trường nhiệt độ và sự xúc tác củaH2SO4

+ Phản ứng là một phản ứng thuận nghịch với tốc độ phản ứng xảy ra là chậm.

b, trong điều kiện môi trường bazo, este bị thủy phân (Phản ứng xà phòng hóa)

*

- Đặc trưng của phản ứng là chỉ xảy ra vào một chiều dưới điều kiện nhiệt độ ưa thích hợp.

4. Phương pháp điều chế este

- phương pháp làm bình thường là bằng phương pháp hóa học (este hóa) giữa nhì hợp chất là axit cacboxylic với ancol

RCOOH + R′OH ⇌ RCOOR′ + H2O

- giải pháp làm riêng, đặc trưng của este: cho axit cacboxylic tác dụng với ancol tương ứng để đã tạo ra kết quả là este của ancol không bền

5. Ứng dụng của este vào cuộc sống

Este gồm một số ứng dụng trong cuộc sống, ví dụ như:

- Este có vai trò như dung môi để chiết hoặc tách bóc một số chất hữu cơ như etyl axetat, sử dụng để pha sơn như butyl axetat,...

- Một số polime của este được cần sử dụng như nguyên liệu để sản xuất một số chất dẻo như vinyl axetat, metyl metacrylat,.... Hoặc là nguyên liệu để làm keo dán

- Đặc trưng vật lý của este là có mùi thơm và không gây độc đề xuất được ứng dụng trong các nền công nghiệp mỹ phẩm, thực phẩm

II - Lipit

1. Khái niệm

- trong tế bào sống của động hay thực vật, lipit tồn tại dưới dạng một hợp chất hữu. Trong môi trường nước, lipit không có khả năng tan nhưng ngược lại với những môi trường dung môi hữu cơ ko cực, lipit tan nhiều

- Lipit đa số thuộc những este dạng phức tạp. Trong đó bao gồm chất béo, sáp, steroit và photpholipit.

2. Chất béo

- Glixerol tác dụng với axit to tạo ra một trieste, được gọi là chất béo

- Chất bự được gọi bình thường là triglixerit hoặc triaxylglixerol.

- Một số axit khủng thường gặp vào cuộc sống:

+C17H35COOHhayCH3(CH2)16COOHcó tên gọi là axit stearic

+C17H33COOHcó tên gọi là axit oleic

+C15H31COOHhayCH3(CH2)14COOHcó tên gọi là axit panmitic.

=> Axit béo có một số đặc trưng như sau:

+ Axit béo có dạng là những axit đơn chức chưa mạch cacbon dài

+ Axit mập không phân nhánh

+ Axit béo có thể no hoặc gồm thể không no

a, Tính chất vật lý của chất béo

- Ở vào môi trường điều kiện thường, chất bự tồn tại ở dạng chất lỏng hoặc tồn tại trong dạngchất rắn. Trong đó:

+R1,R2,R3nếu thuộc gốc hidrocacbon no thì chất lớn tồn tại ở dạng chất rắn

+ R1,R2,R3nếu thuộc gốc hidrocacbon ko no thì chất khủng tồn tại ở dạng chất lỏng.

- Ở trong môi trường nước, các chất to đều ko tan nhưng ở vào điều kiện môi trường là một số dung môi hữu cơ vô cực như là benzen, cloroform thì chất khủng tan nhiều.

Xem thêm: Cháu Yêu Bà - Kết Quả Tìm Kiếm Chủ Đề Nhạc Không Lời Mp3

- So với nước, chất to nhẹ hơn nước.

b, Tính chất hóa học của chất béo

- Phản ứng của thủy phân vào điều kiện môi trường axitcủa chất béo.

+ vào điều kiện môi trường axit, tất cả sự xúc tác của nhiệt độ bằng phương pháp đun nóng, chất lớn phản ứng với nước để cho ra kết quả bao gồm axit to và glixerol.

(RCOO)3C3H5 + 3H2O ⇌ 3RCOOH + C3H5(OH)3

- Phản ứng của thủy phân trong điều kiện môi trường kiềmcủa chất béo.

+ trong điều kiện môi trường kiềm, tất cả sự xúc tác của nhiệt độ bằng phương pháp đun nóng, chất mập bị thủy phân để tạo thành muối của axit khủng và glixerol

*

- Hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit béo tất cả mặt trong nguyên liệu bao gồm của xà phòng. Vày đó, thủy phân vào điều kiện môi trường kiềm của chất béo còn tồn tại một thương hiệu gọi không giống là phản ứng xà chống hóa.

c, Ứng dụng của chất khủng trong cuộc sống

- Chất phệ là một nguồn thức ăn cho nhỏ người, chứa một nguồn chất dinh dưỡng quan tiền trọng có nhiệm vụ cung cấp năng lượng đến hoạtđộng sống của nhỏ người.

- Chất bự chứa một số nguyên liệu cần thiết tất cả vai trò tổng hợp một số chất dinh dưỡng cần thiết mang lại cơ thể bé người, đảm bảo được quá trình di chuyển, những chất được hấp thụ, phối hợp trong chất béo.

- trong nền công nghiệp, chất béo gồm ứng dụng lànguyên liệu để sản xuất xà phòng và glixerol, một số sản phẩm không giống như mì sợi, đồ hộp.

III - Khái niệm về xà phòng và các chất giặt rửa tổng hợp

1. Xà phòng

- Xà chống là một sản phẩm được tạora bởi hỗn hợp của muối natri hoặc hỗn hợp muối kali của axit phệ hòa vào với một số chất phụ gia khác.

- Nguyên liệu đểlàm xà phòng bao gồm :

+ Thành phần chủ yếu của bánh xà phòng là muối natri của axit panmitic hoặc axit stearic.

+ Một số chất phụ gia như chất độn (làm tăng độ cứng để đúc bánh), chất tẩy màu, chất diệt khuẩn, chất tạo hương.

2. Các sản xuất xà phòng

- giải pháp thứ nhất:

*

Trong đó(RCOO)3C3H5là chất to vàRCOONalà xà phòng

- bí quyết sản xuất xà phòng thứ hai:

Ankan→axit cacboxylic→muối natri của axit cacboxylic

3. Chất giặt rửa tổng hợp

a, Chất giặt rửa tổng hợp

- Chất giặt rửa tổng hợp bao gồm tất cả những chất bao gồm tính năng như xà phòng nhưng không phải là hợp chất của muối natri của axit cacboxylic.

- trong chất giặt rửa tổng hợp, nguyên liệu bao gồm bao gồm muốiNa+hoặcK+của axitđođexylbenzensunfonic

Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm là: với những ion nhưCa2+ vàMg2+tuy nhiên chất giặt rửa tổng hợp khiến ô nhiễm môi trường bởi đặc điểm cạnh tranh bị phân hủy bởi các sinh vật tự nhiên

b,Phương pháp điều chế

- Chất giặt rửa tổng hợp được tạo thành từ một số chất lấy nguyên liệu từ nguồn dầu mỏ.

Xem thêm: Thủy Phân Hoàn Toàn A Mol - Triglixerit X Trong Dung Dịch Naoh Vừa

4. Ứng dụng của chất giặt rửa tổng hợp với xà phòng

- Sức căng bề mặt của các chất bẩn dính trên quần áo, vải,... Bị có tác dụng giảm bởi khả năng củamuối natri tồn tại vào xà phòng hay trong chất giặt rửa tổng hợp. Vì chưng vậy, các vết bẩn được loại bỏ khỏi quần áo, chia ra thành nhiều phần nhỏ cùng hòa tan vào nước

- Một trong những ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp so với xà phòng là bao gồm thể giặt rửa cả trong nước cứng. Lý do bởi vì các muối panmitic hay stearat của các kim loại hóa trị II tất cả đặc điểm khó khăn tan trong môi trường nước chứa nhiều ionCa2+vàMg2+nhưng ngược lại trong chất giặt rửa tổng hợp gồm thành phần là những muối của axit đođexylbenzensunfonic lại tung được vào nước cứng.