Tôi Ở Miền Xa,Trời Quen Đất Lạ, Thiếu Bóng Đàn Bà

     
Tôi sinh hoạt miền xa, Trời quen đất lạ các đông lắm hạ, thông liền đi qua thiếu thốn bóng lũ bà, Đời không đủ can đảm tới Đành viết cho tôi, nhạc tình sao lắm lời Đơn vị thường xuyên khi ... Nằm trên khu đất giặc Thèm vào hãi hùng ...tiếng hát môi em giờ hát ngọt mượt ...Người nâng lính khổ Viết do câu ca ...Vì tiền xuất xắc thiết tha Xin đối lập một lần tôi Cho tôi yêu bởi hình hài kia không thôi Đến với tôi, hãy đến với tôi Đừng yêu thương lính bởi lời Đêm ở miền xa, Trời cao khu đất hạ, tự dưng lên ý lạ, đề xuất viết văn chương, góp tiếng hậu phương kế bên kia súng nổ Đốt lửa đêm đen Tầm đạn nắm tiếng em


Bạn đang xem: Tôi ở miền xa,trời quen đất lạ, thiếu bóng đàn bà


Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Phân Tích Đất Nước Nguyễn Đình Thi Hay Nhất (5 Mẫu), Phân Tích Bài Thơ Đất Nước Của Nguyễn Đình Thi

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Ca Khúc " Chiếc Lá Cuối Cùng Của Tác Giả Nào, Chiếc Lá Cuối Cùng

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.