Toán Lớp 7 Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau

     

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài 8: đặc điểm của dãy tỉ số bằng nhau khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lí và hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 8 trang 28: mang đến tỉ lệ thức
*

Hãy so sánh những tỉ số

*
với những tỉ số trong tỉ lệ thành phần thức đã cho.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 8 trang 29: dùng dãy tỉ số đều nhau để thể hiện câu nói sau: Số học sinh của bố lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8; 9; 10

Lời giải

Ta có: call số học sinh của tía lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z (học sinh)

Theo trả thiết tất cả dãy tỉ số sau:

*

Bài 54 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm hai số x và y biết
*
với x + y = 16.

Lời giải:

Theo đặc thù của dãy tỉ số cân nhau ta có:

*

Bài 55 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm nhị số x, y biết x : 2 = y : (-5) và x – y = -7.

Lời giải:

Ta có


*

Bài 56 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm diện tích hình chữ nhật hiểu được tỉ số thân 2 cạnh của chính nó là 2/5 với chu vi là 28m.

Lời giải:

Gọi x (m) là chiều rộng, y (m) là chiều nhiều năm (x, y > 0)

Ta có chu vi hình chữ nhật là 28m

⇒(x+y).2 =28

⇒ x+y =28 :2=14

*
*

Vậy diện tích s hình chữ nhật S = 4.10 = 40 (m2)

Bài 57 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1):
Số viên bi của bố bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ trọng với những số 2 ; 4 ; 5. Tính số viên bi của mỗi các bạn biết rằng bố bạn tất cả 44 viên bi.

Xem thêm: Điểm Nhạy Cảm Của Phụ Nữ Thường Ở Đâu? Điểm G Của Phụ Nữ Thường Ở Đâu

Lời giải:

Gọi số viên bi của bố bạn Minh, Hùng ,Dũng theo thứ tự là x (viên bi), y (viên bi), z (viên bi).

Số bi của Minh, Hùng, Dũng tỉ trọng với các số 2, 4, 5 nghĩa là

*
.

Ba các bạn có toàn bộ 44 viên bi tức là x + y + z = 44.

Theo đặc điểm của dãy tỉ số đều nhau ta có

*

*

Vậy số viên bi của Minh, Hùng, Dũng theo lần lượt là 8, 16, 20 viên bi.


Bài 58 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): hai lớp 7A với 7B đi lao động trồng cây. Hiểu được tỉ số thân số cây cối được của lớp 7A là 0,8 và lớp 7B trồng nhiều hơn thế nữa 20 cây. Tính số cây mỗi lớp vẫn trồng.

Lời giải:

Gọi số cây xanh được của lớp 7A, 7B theo lần lượt là x (cây); y (cây).

Xem thêm: Bài 153 Trang 59 Sgk Toán 6 Tập 1, Tìm Bội Chung Nhỏ Nhất Của 30 Và 45

Tỉ số thân số cây cối được của lớp 7A với lớp 7B là 0,8 nghĩa là x : y =0,8 giỏi

*
.

Lớp 7B trồng nhiều hơn thế lớp 7A là trăng tròn cây nghĩa là y – x = 20.

Theo đặc thù dãy tỉ số bằng nhau

*

Vậy Lớp 7A trồng được 80 cây

Lớp 7B trồng được 100 cây

Bài 59 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): cầm tỉ số giữa những số hữu tỉ bởi tỉ số giữa những số nguyên :

*

Lời giải:


*

*

*

*

Bài 60 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): search x trong số tỉ lệ thức sau:

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 61 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm cha số x, y, z biết
*
cùng x + y – z = 10

Lời giải:

Theo đề bài ta tất cả :

*

Do đó ta có

*

Áp dụng đặc điểm của dãy tỉ số đều bằng nhau ta có:

*

*

Vậy x =16 ; y = 24 ; z =30

Bài 62 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm hai số x, y biết
*
, x.y = 10

Lời giải:

Ta có:

*
(Nhân cả nhị vế của đẳng thức với
*
).

*

TH1 : ví như x = -2 ⇒ y = -5

TH2 : nếu x = 2 ⇒ y = 5

Bài 63 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): chứng minh tỉ lệ thức
*
(a – b ≠ 0, c – d ≠ 0) ta hoàn toàn có thể suy ra tỉ trọng thức
*

Lời giải:

*

Theo đặc điểm của hàng tỉ số đều bằng nhau ta gồm

*

Bài 64 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Số học sinh bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ trọng với những số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 9 thấp hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Kiếm tìm số học sinh mỗi khối.

Lời giải:

Gọi số học viên các khối 6,7,8,9 thứu tự là x, y, z, t (học sinh)

Số học viên bốn khối 6 , 7 , 8 , 9 tỉ trọng với các số 9 ; 8 ; 7 ; 6 tức thị :

*

Số học viên khối 9 ít hơn số học viên khối 7 là 70 học sinh nghĩa là y – t = 70.