Toán 9 chương 2 bài 5

     

§5. HỆ SÔ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẮNG y = ax + b (a * 0)A. BÀI TẬP VẬN DỤNG LÍ THUYẾT? Hình lla) biểu diễn đồ thị của những hàm số (với hệ số a > 0);y = 0,5x + 2;y = X + 2;y = 2x + 2.Hình llb) biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a 0) rồi rút ra dìm xét.Cũng làm tương tự như câu a) với trường thích hợp a b = —3Vậy hàm số là y = 2x - 3.a = 3Đồ thị hàm số trải qua điểm A(2; 2) nên: 2 = 3.2 + b => b = -4Vậy hàm số là y = 3x - 4.Đồ thị hàm số tuy vậy song với đường thẳng y = Tãx yêu cầu a = 73 (b * 0) Đồ thị hàm số trải qua điểm B(l; 73+5) nên:73 + 5= 73.1 + b=>b = 5Vậy hàm số là y = 73x + 5.a) Vẽ trên cùng mặt phẳng tọa độ đồ thị của những hàm số sau:y =+ 2; y = -X + 22Gọi giao điểm của hai tuyến đường thẳng y =+2 do = -X + 2 vớitrục hoành theo sản phẩm công nghệ tự là A, B và call giao điểm của hai đường thẳng sẽ là c. Tính các góc của tam giác ABC (làm tròn mang đến độ).Tính chu vi và mặc tích của tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét).a) • Đồ thị hàm số y = ^x + 2 là mặt đường thẳng (di) đi qua những điểm (0; 2) cùng (2; 3).• Đồ thị hàm số y = -X + 2 là đường thẳng (d2) đi qua các điểm (0; 2) với (2; 0).b) Đường thẳng (di) cắt trục hoành trên điểm A(xa; 0) đề nghị 0 = -^Xa + 22=> Xa = -4.Vậy A(-4; 0).Đường trực tiếp (d2) giảm trục hoành trên điểm B(2; 0). Hai tuyến đường thẳng (di), (d2) bao gồm cùng tung độ gốc là 2 yêu cầu cắt nhau tại điểm bên trên trục tung bao gồm tọa độ là C(0; 2).Ta có: tgA == -ệ => Â ~ 27°6 OA 4tgB=ì = l = 1 -B’45"C = 180° - (Â + B) = 180° - (27° + 45°) * 108°Gọi chu vi, diện tích s của tam giác ABC theo lần lượt là p, s. Ap dụng định lí Pitago trong số tam giác vuông OAC, OBC, ta cóAC2 = OA2 + oc2 = 42 + 22 = 20 => AC = 2 Võ (em)BC = OB2 + oc2 = 22 + 22 = 8 => BC = 2V2 (cm)AB = OA + OB = 4 + 2 = 6 (cm)p = AB + AC + BC = 6 + 2V5 + 2V2 « 13,3 (cm)s = ịoC.AB = ị.2.6 = 6 (cm2).2a) Vẽ đồ gia dụng thị của những hàm số y = X + 1; y = -4= X + Vs ; y = V3.X - V3 .V 3b) call oc, p, Y theo lần lượt là các góc chế tạo bởi các đường trực tiếp trên cùng trục Ox. Minh chứng rằng tga = 1, tgP = -4=, tgY = V3 .Tính số đo những góc a, p, Ỵ.+ Đường thẳng (di): y = X + 1 cắt trục hoành tại điểm A(-1; 0) vàcắt trục tung trên điểm B (0; 1).+ Đường thẳng (d2): y = -7=x + V3 giảm trục hoành tại điểm V3C(-3; 0) và cắt trục tung trên điểm D(0; V3 ).+ Đường thẳng (d.3): y = V3 X giảm trục hoành tại điểm E(1 giảm trục tung tại F(0; -V3 ).• AOAB vuông tại O:AOCD vuông trên O:oc 3AOEF vuông tại o, Ỵ = OEF_ OFtgy = tgOEF ==Từ đó suy ra a = 45°; phường = 30°; Ỵ = 60°


Bạn đang xem: Toán 9 chương 2 bài 5

Các bài học kinh nghiệm tiếp theo


Các bài học trước
Xem thêm: Tác Dụng Thuốc Tê Có Tác Dụng Trong Bao Lâu Mới Hết Tác Dụng?

Tham Khảo Thêm
Xem thêm: Soạn Văn 10 Bài Ca Dao Than Thân Yêu Thương Tình Nghĩa Ngắn Nhất

Giải Toán 9 - Tập 1

PHẦN ĐẠI SỐCHƯƠNG I. CĂN BẬC nhị - CĂN BẬC BACHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤTPHẦN HÌNH HỌCCHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNGCHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN

emtc2.edu.vn

Tài liệu giáo dục đào tạo cho học sinh và thầy giáo tham khảo, giúp các em học tốt, cung ứng giải bài tập toán học, vật lý, hóa học, sinh học, giờ anh, định kỳ sử, địa lý, soạn bài ngữ văn.