Toán 9 bài 33 trang 93

     

Chọn kết quả đúng vào các công dụng dưới đây:a) trong hình 41,(sin α) bằng:A) (dfrac53); B) (dfrac54); C) (dfrac35); D) (dfrac34).

Bạn đang xem: Toán 9 bài 33 trang 93

*

b) vào hình 42,(sin Q) bằng:A) (dfracPRRS); B) (dfracPRRQ); C) (dfracPSSR); D) (dfracSRQR).

Xem thêm: Chia Động Từ Và Giới Từ Trong Tiếng Pháp, Tìm Hiểu Các Động Từ Tiếng Pháp Và Cách Chia

*

c) vào hình 43,(cos 30^o) bằng:A) (dfrac2asqrt3); B) (dfracasqrt3); C) (dfracsqrt32); D) (2sqrt3a^2).

Xem thêm: Táo Bón Ở Trẻ So Sinh Bị Táo Bón Cho Trẻ Sơ Sinh Tại Nhà Hiệu Quả

*
 


a) vào tam giác vuông, ta có:(sin alpha =dfrac extcạnh đối extcạnh huyền=dfrac35)Chọn C.b) vào tam giác vuông RSQ, ta có:( sin Q=dfrac extcạnh đối extcạnh huyền=dfracRSQR)Chọn D.c) trong tam giác vuông, ta có:( cos 30^o=dfrac extcạnh kề extcạnh huyền=dfracasqrt32a=dfracsqrt32)Chọn C.


Tham khảo giải mã các bài xích tập Ôn tập chương 1 khác • Trả lời câu hỏi 1 trang 91 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho hình 36.Hãy... • Trả lời câu hỏi 2 trang 91 – SGK Toán lớp 9