TOÁN 8 BÀI 48 TRANG 93

     

Tứ giác(ABCD) có(E,, F ,, G,, H) theo trang bị tự là trung điểm của các cạnh(AB,, BC,, CD,, DA.) Tứ giác(EFGH) là hình gì? vì sao?


*

Bài giải

Tứ giác(EFGH) là hình bình hành

- giải pháp 1:(EB = EA,, FB = FC)(giả thiết) nên(EF) là mặt đường trung bình của(ΔABC)

Do đó(EF // AC.)

Tương tự(HG) là mặt đường trung bình của(ΔACD) vì chưng đó(HG // AC)

Suy ra(EF // HG ,,,, (1))

Tương tự:(EH // FG ,,,, (2))

Từ((1)) và((2)) suy ra(EFGH) là hình bình hành (dấu hiệu nhận ra (1)).

Bạn đang xem: Toán 8 bài 48 trang 93

- phương pháp 2:(EB = EA,, FB = FC)(giả thiết)( Rightarrow EF)là mặt đường trung bình của(ΔABC)(Rightarrow EF = dfrac12AC)

Tương tự(HG) là mặt đường trung bình của(ΔACD)(Rightarrow HG = dfrac12AC)(Rightarrow EF = HG.)

Lại có(EF // HG) (chứng minh trên)

Vậy(EFGH) là hình bình hành (dấu hiệu nhận ra (3))


Ghi nhớ: Các vệt hiệu phân biệt hình bình hành:
1. Tứ giac có những cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành.
2. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

Xem thêm: Ngày Việt Nam Nhận Thức Chứng Tự Kỷ, Ngày Thế Giới Nhận Thức Về Tự Kỷ 2


3. Tứ giác gồm hai cạnh đối tuy vậy song và đều nhau là hình bình hành.

Xem thêm: Cách Vẽ Tranh Phong Cảnh Quê Hương Đơn Giản Mà Đẹp Nhất, Top 6 Vẽ Tranh De Tài Phong Cảnh Quê Hương Lớp 9


4. Tứ giác tất cả hai đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập luyện tập (trang 92-93) khác • Giải bài xích 46 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 các câu sau đúng hay... • Giải bài 47 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 cho hình 72. Trong... • Giải bài bác 48 trang 93 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tứ giác(ABCD)... • Giải bài 49 trang 93 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến hình bình hành ABCD....
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông - Hình học 8
bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 92-93)
• Giải bài bác 46 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 47 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 48 trang 93 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 49 trang 93 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12