Toán 8 Bài 3 Thể Tích Hình Hộp Chữ Nhật

     
Trả lời thắc mắc 1 bài 3 trang 101 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 bài bác 3 trang 101 SGK Toán 8 Tập 2. Quan ngay cạnh hình hộp chữ nhật (h.84):

Xem lời giải
Bạn đang xem: Toán 8 bài 3 thể tích hình hộp chữ nhật

Trả lời câu hỏi 2 bài bác 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 bài bác 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2. Tìm kiếm trên hình 84 các đường thẳng vuông góc với phương diện phẳng (ABCD)

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 bài xích 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 3 bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2. Tìm kiếm trên hình 84 các mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (A"B"C"D").

Xem lời giải


bài 10 trang 103 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài xích 10 trang 103 SGK Toán 8 tập 2. Vội hình 33a theo các nét sẽ chỉ ra

Xem giải thuật


bài 12 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài bác 12 trang 104 SGK Toán 8 tập 2. A, B, C với D là các đỉnh của hình hộp chữ nhật

Xem lời giải


bài 13 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài bác 13 trang 104 SGK Toán 8 tập 2. Viết cách làm tính thể tích

Xem giải mã


bài xích 14 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 14 trang 104 SGK Toán 8 tập 2. Một bồn tắm hình vỏ hộp chữ nhật

Xem giải thuật
Xem thêm: Sự Thải Nước Tiểu Diễn Ra Như Thế Nào ? Sự Thải Nước Tiểu Diễn Ra Như Thế Nào

bài bác 17 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài xích 17 trang 105 SGK Toán 8 tập 2. Mang lại hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.EFGH

Xem giải mã


bài bác 18 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài xích 18 trang 105 SGK Toán 8 tập 2. Các kích cỡ của một hình hộp chữ nhật

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Sự Phóng Xạ Là Phản Ứng Hạt Nhân Tỏa Năng Lượng, Sự Phóng Xạ Là Phản Ứng Hạt Nhân Loại Nào

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép emtc2.edu.vn nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.