TOÁN 8 BÀI 3 THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

     
Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 101 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 101 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát hình hộp chữ nhật (h.84):

Xem lời giải
Bạn đang xem: Toán 8 bài 3 thể tích hình hộp chữ nhật

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2. Tìm trên hình 84 các đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD)

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2. Tìm trên hình 84 các mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (A"B"C"D").

Xem lời giải


Bài 10 trang 103 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 10 trang 103 SGK Toán 8 tập 2. Gấp hình 33a theo các nét đã chỉ ra

Xem lời giải


Bài 12 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 12 trang 104 SGK Toán 8 tập 2. A, B, C và D là những đỉnh của hình hộp chữ nhật

Xem lời giải


Bài 13 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 13 trang 104 SGK Toán 8 tập 2. Viết công thức tính thể tích

Xem lời giải


Bài 14 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 14 trang 104 SGK Toán 8 tập 2. Một bể nước hình hộp chữ nhật

Xem lời giải
Xem thêm: Sự Thải Nước Tiểu Diễn Ra Như Thế Nào ? Sự Thải Nước Tiểu Diễn Ra Như Thế Nào

Bài 17 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 17 trang 105 SGK Toán 8 tập 2. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH

Xem lời giải


Bài 18 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 18 trang 105 SGK Toán 8 tập 2. Các kích thước của một hình hộp chữ nhật

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Sự Phóng Xạ Là Phản Ứng Hạt Nhân Tỏa Năng Lượng, Sự Phóng Xạ Là Phản Ứng Hạt Nhân Loại Nào

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép emtc2.edu.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.