toả sáng bên anh

 • Reads 40,786
 • Votes 2,646
 • Parts 68

Complete, First published Aug 10, 2021

Bạn đang xem: toả sáng bên anh

Table of contents

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

  Xem thêm: ngoài tiền ông xã chẳng cho tôi cái gì

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

  Xem thêm: đào một hoàng đế làm vợ

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

Tên Hán Việt: Thôi Xán Dữ Nhĩ (Lộng Lẫy Cùng Ngươi)
  Tác giả: A Thuần
  Số chương: 66 Chương + 2 Ngoại truyện
  Thể loại: Showbiz, Ngôn tình, HE, Nguyên sang trọng, Hiện đại, Đô thị tơ duyên, Kim bài bác đề cử, Ngọt sủng
  Nguồn lưu: từ khá nhiều mối cung cấp công nằm trong (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...)
  
  Giới thiệu:
  
  Em là châu báu đá quý, là muôn mùi hương ngàn sắc nhập đôi mắt anh.
  
  Anh là độ sáng vạn dặm, là thương yêu cõi lòng em.
  
  *
  Ngoài lạnh lẽo nhập lạnh lẽo đái chó săn bắn x Ngoại nhiệt độ nội nhiệt độ đái tỷ tỷ
  
  Giới vui chơi giải trí tỷ đệ luyến
  
  Nam phái nữ mái ấm đều là Tiểu Điềm Điềm

#4showbiz