TÌNH NGUYỆN VIÊN TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Các hoạt động tình nguyện ở Việt Nam đang ngày càng trở nên phổ biến và đa dạng hóa trên nhiều hình thức. Các hoạt động này đã mang lại rất nhiều lợi ích tích cực cho cá nhân và toàn thể cộng đồng. Hãy cùng emtc2.edu.vn nghiên cứu bài viết sau đây để thấy rõ hơn về các hoạt động này nhé !!

Bạn đang xem: Tình nguyện viên tiếng anh là gì


Bạn đang xem: Tình nguyện viên tiếng anh là gì

*Xem thêm: Cách Tính Ngày Rụng Trứng Chính Xác Để Tránh Thai Và Mang Thai

Bài luận tiếng anh về Volunteer activities in Vietnam.Bạn đang xem: Tình nguyện viên tiếng anh là gì

Volunteer is one of Vietnam’s long-standing activities contributing effectively to community development, capacity building and poverty reduction. Volunteer activities are taking place vibrantly with every passing day, not only do they bring positive results from specific volunteer programs but they also conduce to generate and raise awareness for a large number of people in Vietnam.Tình nguyện viên là một trong những hoạt động lâu đời của Việt Nam đóng góp tích cực cho phát triển cộng đồng, xây dựng nguồn nhân lực và giảm nghèo. Các hoạt động tình nguyện diễn ra sôi động vào mỗi ngày trôi qua, không chỉ đem lại những kết quả tích cực từ các chương trình tình nguyện cụ thể mà còn góp phần tạo ra và nâng cao nhận thức cho nhiều người ở Việt Nam.

However, the volunteer activities of Vietnam are very diverse in both content and form. In fact, these volunteer activities remain separate and spontaneous; information on volunteer activities is not accessible with majority seeking information about specific volunteer programs that interest them due to the lack of coordinating network among volunteer clubs and organizations.Tuy nhiên, hoạt động tình nguyện của Việt Nam rất đa dạng về nội dung và hình thức. Nhưng, trên thực tế, các hoạt động tình nguyện này vẫn riêng biệt và tự phát. Thông tin về các hoạt động tình nguyện thường không được cập nhật để tiếp cận với đa số những người cần tìm kiếm thông tin về các chương trình tình nguyện cụ thể mà họ quan tâm, mà nguyên do chính là thiếu sự phối hợp giữa các câu lạc bộ và tổ chức tình nguyện.

Học tiếng anh qua các bài luận tiếng anh giúp bạn tiếp thu được một số lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp nhất định giúp bạn hoàn thiện hơn các kỹ năng tiếng Anh của mình. Hãy cùng emtc2.edu.vn tìm hiểu vấn đề xã hội này qua bài viết tiếng anh trên nhé!
Xem thêm: Giải Bài 73,74,75, 76,77 Trang 38,39 Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 39 Sgk Toán 6 Tập 2

*

Giới thiệu về Tết bằng tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới nên nhu cầu học, sử dụng,...