tính năng là gì

VIETNAMESE

tính năng

Bạn đang xem: tính năng là gì

đặc tính

Tính năng là những Điểm lưu ý về kỹ năng, thuộc tính của một vật.

1.

Họ phân vạc hóa đơn và phân tích và lý giải những chức năng nổi trội mang đến những người dân trầm trồ quan hoài cho tới quyết sách.

Xem thêm: đấu phá thương khung truyện full

They distribute handbills and explain the salient features to tướng those who showed interest in the policy.

2.

Những chức năng phía bên ngoài này đặc biệt cần thiết vì thế bọn chúng giới hạn những ngôi nhà quản lý và vận hành hành vi theo gót những cơ hội rõ ràng.

These external features are significant because they constrain managers to tướng act in particular ways.

Xem thêm: truyện dược ngọt

Một nghĩa không giống của feature:

- Điểm lưu ý (feature): By mapping the face and focusing on features such as the eyes, nose and mouth, the system should be able to tướng identify and help track down the closest match.

(Bằng cơ hội lập bạn dạng đồ gia dụng khuôn mặt mày và triệu tập vô những Điểm lưu ý như đôi mắt, mũi và mồm, khối hệ thống tiếp tục hoàn toàn có thể xác lập và hùn theo gót dõi trận đấu sớm nhất.)