tính chất của cuộc cách mạng tân hợi năm 1911 ở trung quốc là

Câu hỏi:

16/07/2020 92,818

A. Cách mạng dân chủ tư sản

Bạn đang xem: tính chất của cuộc cách mạng tân hợi năm 1911 ở trung quốc là

Đáp án chủ yếu xác

B. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

C. Đấu tranh giành giải hòa dân tộc

D. Cách mạng tư sản kiểu mới

Cách mạng dân ngôi nhà tư sản là cuộc cách mệnh bởi giai cung cấp tư sản điều khiển, quần bọn chúng quần chúng. # là động lực chủ yếu nhằm mục tiêu tiến công sụp đổ cơ chế phong con kiến tiếp tục lạc hậu, giành quyền dân ngôi nhà. Sau Khi cách mệnh thành công xuất sắc, giai cung cấp tư sản lập nên cơ chế nằm trong hòa, cầm quyền cai trị thay cho mang lại giai cung cấp phong con kiến.

Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mệnh tiến công sụp đổ cơ chế phong con kiến Mãn Thanh, được phần đông quần bọn chúng quần chúng. # nhập cuộc, xây dựng Trung Hoa Dân Quốc, hàng đầu là cơ quan chính phủ nhất thời.

Đáp án nên cần chọn là: A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu là vấn đề hạn chế nhập mục chi đấu tranh giành của Trung Quốc Đồng minh hội?

A.  Chưa coi trọng nhiệm vụ đấu tranh giành giai cấp 

B. Chưa coi trọng nhiệm vụ chống phong kiến

C.   Chưa chú ý đến quyền lợi của quần chúng. # lao động 

D. Chưa coi trọng nhiệm vụ chống đế quốc xâm lược

Câu 2:

Ý nghĩa cơ phiên bản nhất của cách mệnh Tân Hợi là

A. cuộc cách mệnh tư sản thứ nhất ở Trung Quốc

B. lật sụp đổ cơ chế phong con kiến, xây dựng cơ chế nằm trong hoà

C. mở đàng mang lại ngôi nhà nghĩa tư phiên bản cải cách và phát triển ở Trung Quốc

D. ảnh hưởng trọn cho tới trào lưu giải hòa dân tộc bản địa ở Châu Á

Câu 3:

Ý này ko thể hiện nay đích tiềm năng sinh hoạt của tổ chức triển khai Trung Quốc Đồng minh hội?

A. Đánh sụp đổ Mãn Thanh

Xem thêm: thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quang

B. Tấn công tô giới của những nước đế quốc bên trên Trung Quốc

C. Khôi phục Trung Hoa, xây dựng Dân Quốc

D. Thực hiện nay quyền đồng đẳng về ruông khu đất mang lại dân cày

Câu 4:

Nguyên nhân đa số dẫn theo giới hạn của Cách mạng Tân Hợi 1911 là

A. Không lật sụp đổ được sự cai trị của triều đình phong con kiến Mãn Thanh.

B. Một số người điều khiển Trung Quốc Đồng minh hội ngôi nhà trương thương lượng với kẻ thù

C. Không giải quyết và xử lý được yếu tố cơ phiên bản của cách mệnh là ruộng khu đất mang lại nông dân

D. Không bịa đặt yếu tố giai cung cấp lên địa điểm tiên phong hàng đầu nhập cuộc cách mệnh.

Câu 5:

Trước thái chừng của triều đình Mãn Thanh so với đế quốc, quần chúng. # Trung Quốc sở hữu hành vi gì?

A. Đầu mặt hàng đế quốc

B. Nổi dậy đấu tranh

C. Thỏa hiệp với đế quốc

D. Lợi dụng đế quốc kháng phong kiến

Câu 6:

Sự khiếu nại này chứng minh cách mệnh Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911 bên trên thực tiễn tiếp tục chấm dứt?

A. Nền quân ngôi nhà Mãn Thanh sụp đổ

B. Tôn Trung Sơn từ nhiệm Đại Tổng thống, trao quyền mang lại Viên Thế Khải

C. Khởi nghĩa ở Vũ Xương bị thất bại

Xem thêm: tiếu giai nhân

D. Triều đình Mãn Thanh bị cấu kết với đế quốc đàn áp cơ hội mạng