TIẾNG ANH LỚP 9 TRANG 39

     

1. Listen lớn four different people talking about speaking và learning languages. Match the summaries (A-E) to each speaker. There is one extra summary.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 trang 39

(Nghe đoạn thủ thỉ của bốn fan nói chuyện khác biệt về bài toán nói cùng học ngôn ngữ . Nỗi những đoạn cầm tắt (A-E) vào mọi cá nhân nói. Ở đây bao gồm một nắm tắt thừa.)

Click tại phía trên để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1.E 2.A 3.B 4.D

Tạm dịch:

1. Cô ấy có thể nói rằng tiếng Tây Ban Nha với Tiếng Anh thuần thục.

2. Anh ấy đã quyết định học tiếng Anh một cách đúng chuẩn sau kì nghỉ dịp ở Anh Quốc.

3. Một tín đồ ban khuyên răn cô ấy tới Anh để học giờ đồng hồ Anh.

4. Cô ấy đề xuất học tiếng Anh cũng chính vì cô ấy làm việc trong một doanh nghiệp đa quốc gia.

5. Vì sao mà anh ấy xuất sắc tiếng Đức vì anh ấy sống ở sát biên giới.

Audio script:

Speaker 1 (male): My first language is French, but I live near the border, so I"m reasonably good at German. I can also get by in Italian. We went to lớn Rome last summer & I picked up the basics.

Speaker 2 (female): My mother is Spanish & my father is French so I"m bilingual. I"m also fluent in English which I need for my job. I can have a conversation in Italian, but it"s a bit rusty.

Speaker 3 (male): I used khổng lồ be quite bad at English. I knew a few words of everyday English that I learned at school, but I couldn"t speak a word of anything else. Last summer, I went to England on holiday. While I was travelling around the country, I picked up enough words và phrases khổng lồ get by. I was told that my pronunciation was quite good, so when I got trang chủ I decided to learn English properly.

Speaker 4 (female): Last year, I got a job in a multinational company, so I had khổng lồ learn English. A friend recommended an English centre & I have been going there for six months. I always enjoy the lessons và the language is taught in a communicative way. I think that I"ve learned a lot since I started. It"s not all fun, though - at the moment I"m studying for my first exam!

Dịch Script:

Ngưới nói 1 (nam): ngữ điệu mẹ đẻ của tớ là giờ đồng hồ Pháp, nhưng lại tôi sống sát biên giới, bởi vì vậy tôi khá giỏi tiếng Đức. Tôi cũng hoàn toàn có thể giao tiếp được bởi tiếng Ý. Cửa hàng chúng tôi đến Rome vào mùa hè năm ngoái và tôi sẽ học đa số điều cơ bản.

Người nói 2 (nữ): bà bầu tôi là tín đồ Tây Ban Nha và thân phụ tôi là fan Pháp nên tôi là người tuy nhiên ngữ. Tôi cũng thông thạo tiếng Anh mà tôi cần cho quá trình của tôi. Tôi hoàn toàn có thể có một cuộc chuyện trò bằng tiếng Ý, mà lại nó hơi cơ bản.

Người nói 3 (nam): Tôi đã từng có lần khá là dốt tiếng Anh. Tôi biết một vài ba từ giờ đồng hồ Anh mỗi ngày mà tôi đang học sinh hoạt trường, tuy thế tôi thiết yếu nói được một điều gì khác. Mùa hè năm ngoái, tôi đã từng đi Anh vào kỳ nghỉ. Trong khi tôi đi phượt khắp đất nước, tôi đã thu thập được đầy đủ từ và các từ để sử dụng. Tôi được nghe và nói đề nghị phát âm của tớ khá tốt, vị vậy khi tôi về công ty tôi đã đưa ra quyết định học giờ đồng hồ Anh đúng cách.

Người nói 4 (nữ): Năm trước, tôi được nhận làm các bước tại một doanh nghiệp đa quốc gia, vị vậy tôi đã yêu cầu học tiếng Anh. Một fan bạn reviews một trung trung tâm tiếng Anh với tôi đang đi tới đó sáu tháng. Tôi luôn luôn thích thú với những bài học và ngôn từ được dạy dỗ trong giao tiếp. Tôi cho là tôi đã học được cực kỳ nhiều kể từ thời điểm tôi bắt đầu. Tuy nhiên, không phải là vớ cả, lúc này tôi sẽ làm bài kiểm tra đầu tiên của mình!

2. Listen lớn the extracts again and answer the questions.

( Nghe những đoạn ghi âm một đợt tiếp nhữa và vấn đáp các câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. He went khổng lồ Rome.

2. She can have a conversation in Italian, but it"s a bit rusty.

Xem thêm: Giải Bài 34, 35, 36 Trang 25, 26 Sgk Toán 8 Trang 25 Tập 2, Bài 34,35,36 Trang 25,26 Sách Toán 8 Tập 2

3. He used to lớn be quite bad at English.

4. He picked up enough words và phrases to lớn get by.

5. She thinks that she has learned a lot since she started an English course at an English centre.

Tạm dịch:

1. Bạn nói số 1 đã làm cái gi mùa hè năm ngoái?

Anh ấy mang đến Rome.

2. Bạn thứ 2 có thể nói rằng tiếng Ý như thế nào?

Cô ấy có thể có một cuộc hội thoại giờ Ý, nhưng tất cả chút tệ.

3. Trong quá khứ chuyên môn tiếng Anh của tín đồ thứ 3 là gì?

Anh ấy thường xuyên khá tệ giờ Anh.

4. Bạn thứ 3 làm gì trong khi đang đi du ngoạn ở nước Anh?

Anh ấy tích lũy đủ vốn từ và câu để xoay xở.

5. Tín đồ thứ 4 nghĩ về gì về bài toán học giờ Anh của cô ấy ấy?

Cô ấy nghĩ rằng cô ấy nên học nhiều bởi vì cô ấy ban đầu một khóa huấn luyện và đào tạo tiếng Anh chính giữa tiếng Anh.

3. Mark notes of four uses of English in your daily life và give an explanation/example for each of them. Then compare your danh mục with a partner.

(Ghi chú bốn công dụng của giờ Anh trong nhật ký từng ngày vfa giới thiệu ví dụ hoặc giải thuật thích cho từng công dụng đó. Tiếp đến so sánh danh sách của chúng ta với chúng ta cùng học)

*

4.a Use your notes in 3 to lớn write about what you use English for in your daily life.

( áp dụng ghi chú của người tiêu dùng trong bài 3 nhằm viết về phần đa gì bạn thực hiện tiếng Anh trong cuộc sống thường ngày hàng ngày)

bSwap your writing with a partner and đánh giá each other"s drafts. Make revisions corrections if necessary. Then present final writing to lớn the class.

( Trao đổi nội dung bài viết của các bạn với các bạn bề và xem những nội dung bài viết khác. Tạo phiên bản chính xác khác nếu cần. Tiếp nối trình bày bài viết hoàn chỉnh với tất cả lớp.)

Hướng dẫn viết:

I use English for different purposes in my everyday life. Firstly, English helps me communicate with people all over the world. I have made friends with some students from the UK and Australia. I use English lớn chat with them about many things. Secondly, English helps me get information & improve my knowledge. Because almost any information is available in English, it is easy for me to get access to all sources of information with my English. Finally, English is useful when I want lớn go abroad to lớn study. A lot of schools and universities in different countries which provide scholarships & courses in English. I am learning English hard to lớn get an IELTS score of 6.5 so that next year I can go to australia to study. In conclusion, English is useful for me in various ways.

Chú ý:Những thông tin được gạch men chân học sinh rất có thể thay núm để phù hợp với tình huống của riêng biệt mình.

Xem thêm: Thiệp Hồng Anh Biết Khi Đi Là Cách Biệt Người Quen, Bã I Hã¡T ThiệP HồNg Anh ViếT Tãªn Em

Tạm dịch:

Tôi áp dụng tiếng Anh cho nhiều mục đích khác nhau trong cuộc sống đời thường hàng ngày của tôi. Lắp thêm nhất, giờ Anh giúp tôi tiếp xúc với mọi người trên khắp vậy giới. Tôi đã kết các bạn với một trong những sinh viên từ bỏ Anh với Úc. Tôi áp dụng tiếng Anh để chat chit với chúng ta về không hề ít thứ. đồ vật hai, tiếng Anh giúp tôi khám phá thông tin và cải thiện kiến thức của tôi. Vày hầu như bất kỳ thông tin nào cũng đều có sẵn bởi tiếng Anh, tôi rất dễ ợt truy cập vào toàn bộ các nguồn thông tin bằng giờ Anh của tôi. Cuối cùng, tiếng Anh rất có ích khi tôi muốn đi du học. Rất nhiều trường học tập và những trường đại học ở các nước nhà khác nhau cấp cho học bổng và những khóa học bằng tiếng Anh. Tôi đang học giờ Anh chuyên cần để đạt được điểm IELTS là 6.5 để năm tới tôi có thể đến Úc để học tập. Tóm lại, tiếng Anh rất có ích cho tôi bằng rất nhiều cách khác nhau.