Unit 4

     

Hoàn thành mẩu chuyện "Tại sao hổ bao gồm vằn" bằng những đụng từ đã đến sẵn, tiếp đến viết lại mẩu chuyện vào vai người nông dân nhắc lại. Phần này để giúp đỡ bạn học vận dụng thì thừa khứ đối kháng và tiếng nói gián tiếp. Nội dung bài viết sau là gợi nhắc giải bài xích tập trong sách giáo khoa.


*

WRITE – UNIT 4: OUR PAST

1. Complete the story. Use the verbs in the box. (Hãy kết thúc câu chuyện sau, sử dụng động từ mang lại trong khung.)

Giải:

How the tiger got his stripes

One day, as a farmer was in his field & his buffalo (0) wasgrazing nearby, a tiger (1) appeared.The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant và the small man (2)was the master. The farmer (3) said he had something called wisdom, but he (4) left it at home that day. He (5) went khổng lồ get the wisdom, but before that he (6) tied the tiger to a tree with a rope because he didn’t want it khổng lồ eat the buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He (7)lit the straw and the fire (8) burned the tiger. The tiger (9) escaped , but it still has đen stripes from the bums today.

Bạn đang xem: Unit 4

Dịch

Vì sao hồ tất cả vằn

Một ngày nọ, lúc 1 người nông dân đã ở trên đồng và con trâu cùa ông gặm cỏ bên cạnh đó thì một bé hố xuất hiện. Con hổ muốn biết lý do con trâu lớn khoẻ thế mà lại làm đầy tớ, trong những khi người bọn ông bé nhỏ tuổi kia lại làm cho ông chủ. Ngườì nông dân nói ông tất cả trí khôn nhưng hôm kia ông đã để quên nỏ ờ nhà.

Xem thêm: Dấu Hiệu Của Viêm Đường Tiết Niệu

Ông đi mang trí khôn về, nhưng trước khi đi ông rước dây thừng trói bé hổ vào một trong những gốc cây vì ông không muốn con hổ ăn uống con trâu của ông. Khi quay trớ lại, người nông dân mang theo một không nhiều rơm. Ông nói chính là trí khôn cùa mình. Ông châm lửa làm cháy con hổ. Nhỏ hổ trốn thoát, tuy thế nỏ vẫn mang đa số vằn black do hồ hết vết cháy ẩy cho đến bây giờ.

Xem thêm: Soạn Bài Chữa Lỗi Diễn Đạt Lớp 8 Bài: Chữa Lỗi Diễn Đạt (Lỗi Lô

2. Now imagine you are the man. Use the Words to lớn write the story. Start like this: (Bây giờ đồng hồ hãy tưởng tượng chúng ta là ngưòi lũ ông ấy. Hãy dùng hầu như từ gợi nhắc sau nhằm viết thành câu chuvện, bắt đầu như sau)

One day as I was in the field & ........One day/ I/ fieldbuffalo/ graze/ tiger/ comeIt/ ask/ why/ strong buffalo/ my servant/ and I/ its masterI/ tell/ tiger/ I/ have/ wisdomtiger/ want/ see/ itI/ tell/ it/ I/ leave/ wisdom/ homethen I/ tie/ tiger/ tree/ rope/ I/ didn"t/ want/ eat/ buffaloI/ go/ get/ straw/ and/ burn/ tigertiger/ escape/ still have/ đen stripes

Giải:

One day as I was in the field and my buffalo was grazing nearby, a tiger came. It asked why the strong buffalo was my servant and why I was its master. I told the tiger that I had something called wisdom. The tiger wanted khổng lồ see it, but I told it I left my wisdom at trang chủ that day. Then I tied the tiger khổng lồ a tree with a rope because I didn"t want it khổng lồ eat my buffalo. I went to lớn get some straw which I said was my wisdom and burned the tiger. The tiger escaped, but it still has đen stripes from the bums today.