Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 5 Lesson 1

     

a. Where will you be this weekend? bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? I think I"ll be in the countryside. Mình nghĩ mình đã ở miền quê.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 5 lesson 1


1. Look, listen & repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

 

*

a) What will you bởi vì this weekend?

I think my family và I will go for a picnic.

Great! That will be a lot of fun.

b) What about you, Tony? Where will you be on Saturday?

I think I"ll be in the mountains.

c) What about you, Phong? Where will you be?

I"ll be at home.

d) At home? Why?

Because I have to lớn study.

Tạm dịch:

a) các bạn sẽ làm gì vào vào ngày cuối tuần này?

Mình nghĩ mái ấm gia đình mình cùng mình đang đi dã ngoại.

Thật tuyệt! Điều đó sẽ tương đối vui.

b) Còn các bạn thì sao Tony? bạn sẽ ở đâu vào vật dụng Bảy?

Mình nghĩ về mình vẫn ở trên núi.

c) Còn bạn thì sao Phong? bạn sẽ ở đâu?

Mình đang ở nhà.

d) Ở bên ư? tại sao?

Bởi vị mình bắt buộc học.

2. Point and say (Chỉ cùng đọc)

Click tại đây để nghe:

*

a. Where will you be this weekend?

I think I"ll be in the countryside.

b. Where will you be this weekend?

I think I"ll be on the beach.

c. Where will you be this weekend?

I think I"ll be at school

d .Where will you be this weekend?

I think I"ll be by the sea.

Tạm dịch:

a) bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? bản thân nghĩ mình đã ở miền quê. 

b) bạn sẽ ở đâu vào vào cuối tuần này? bản thân nghĩ mình đang ở bãi biển.

c) bạn sẽ ở đâu vào vào buổi tối cuối tuần này? bản thân nghĩ mình sẽ ở trường.

d) bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? bản thân nghĩ mình vẫn gần biển.

Xem thêm: Đọc Tác Phẩm Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông, Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

3. Let"s talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn sẽ ở đâu vào vào buổi tối cuối tuần này.

Where will you be this weekend?

I think I"ll be...

Tạm dịch:

Bạn sẽ ở chỗ nào vào vào cuối tuần này?

Tôi nghĩ về tôi sẽ..

4. Listen and tick (Nghe và ghi lại chọn )

Click tại đây để nghe:

*

Đáp án:

1.c 2. A 3. B

Audio script:

1. Tony: Hi, Mai. Where will you be tomorrow?

Mai: What day is it tomorrow?

Tony: It"s Saturday.

Mai: Oh, I think I"ll be at the seaside.

2. Nam: vày you want khổng lồ go for a picnic next week?

Linda: Where will it be?

Nam: It"ll be in the mountains.

Linda: Yes, please. That"ll be a lot of fun.

3. Linda: Will you be at home next week?

Phong: Next week?

Linda: Yes.

Phong: I don"t know. Maybe I"ll be in the countryside.

Tạm dịch:

1. Tony: Xin chào, Mai. Các bạn sẽ ở đâu vào trong ngày mai?Mai: tương lai là ngày nào?Tony: Hôm máy Bảy.Mai: Ồ, tôi nghĩ tôi đã ở mặt bờ biển.2 Nam: Bạn có muốn đi dã nước ngoài vào tuần tới không?Linda: Nó đã ở đâu?Nam: Nó đã ở bên trên núi.Linda: Vâng. Điều đó sẽ tương đối vui.3. Linda: các bạn sẽ ở đơn vị vào tuần tới?Phong: Tuần tới?Linda: VângPhong: Tôi không biết. Chắc rằng tôi sẽ ở làng mạc quê.

5. Read và match (Đọc cùng nối)

*

Đáp án: 1- c 2-d 3 - a 4-b

Tạm dịch:

1 - c

Bạn sẽ nơi đâu vào vào cuối tuần này?

 

Tôi suy nghĩ tôi đang ở nhà.

2 - d

Mai đang ở đâu vào trong ngày mai?

 

Cô ấy sẽ ở trên kho bãi biển.

3 - a

Phong sẽ ở chỗ nào vào tuần tới?

 

Cậu ấy vẫn ở trên núi.

4 - b

Peter với Linda sẽ ở đâu vào thời điểm tháng tới?

 

Họ đang ở ngay sát biển.

6. Let"s sing (Chúng ta cùng hát)

Click tại đây để nghe:

Where will you be?

Where will you be next weekend,

In the mountains or the countryside?

I think I"ll be in the mountains

Where will you be tomorrow,

At the seaside or at school?

I think I"ll be at the seaside

Where will you be next year,

In Viet nam or England?

I think I"ll be in England

Tạm dịch:

Bạn sẽ chỗ nào vào vào buổi tối cuối tuần tới,

Trên núi tốt miền quê?

Tôi nghĩ về tôi vẫn ở bên trên núi.

Bạn đang ở đâu vào ngày mai,

Ở bãi tắm biển hay nghỉ ngơi trường?

Tôi nghĩ về tôi vẫn ở ngay gần biển.

Xem thêm: Skills 1 Trang 12 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 8 Mới, Unit 1 Lớp 8: Skills 1

Bạn sẽ ở đâu vào năm tới,

Ở nước ta hay làm việc nước Anh?

Tôi nghĩ tôi đang ở nước Anh.


Mẹo kiếm tìm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + emtc2.edu.vn"Ví dụ: "Lesson 1 - Unit 5 trang 30, 31 SGK giờ đồng hồ Anh 5 bắt đầu emtc2.edu.vn"