Tiếng Anh Lớp 11 Unit 15

     

Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm câu hỏi với bạn học. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi sau.)


Before

Before you read

Work in partner.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 11 unit 15

 Ask và answer the following questions.

(Làm câu hỏi với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Who is the first human to lớn fly into space?

(Ai là người thứ nhất bay vào ko gian?)

2. Can vou name the first humans khổng lồ set foot on the moon?

(Bạn rất có thể kể tên rất nhiều người thứ nhất đặt chân lên mặt Trăng?)

3. Who is the first Vietnamese khổng lồ fly into space?

(Ai là người việt Nam thứ nhất bay vào không gian?)

*

Lời giải chi tiết:

1. The first human khổng lồ fly into space is Yuri Aleksevevich Gagarin.

(Người đầu tiên bay vào vũ trụ là Yuri Aleksevevich Gagarin.)

2. The first humans lớn set foot on the moon are Neil Armstrong & Buzz Aldrin.

(Những người thứ nhất đặt chân lên mặt trăng là Neil Armstrong và Buzz Aldrin.)

3. The first Vietnamese khổng lồ fly into space is Pham Tuan.

(Người Việt Nam đầu tiên bay vào ngoài hành tinh là Phạm Tuân.)


While

While you read

Read the text about Yuri Alekseyevich Gagarin, the first human to fly into space and then bởi vì the tasks that follow.

(Đọc các văn bản về Yuri Alekseyevich Gagarin, người đầu tiên bay vào không gian và tiếp nối làm những nhiệm vụ tiếp theo.)

1. At 9.07 a.m. Moscow time on 12th April, 1961, Yuri Gagarin lifted off into space aboard the Vostok 1. Approximately 12 minutes later, the first human being was in orbit around the Earth at a tốc độ of more than 17,000 miles per hour. His flight lasted 108 minutes.

2. The 27-year-old Soviet cosmonaut became the first person to lớn eat and drink in weightlessness. From his window in space, Gagarin was able to lớn view the earth in a way that no human beings had done before. The first words spoken from space were: “I see the Earth. It’s so beautiful!"

3. Before Gagarin’s historic flight, there were still enormous uncertainties. No one knew precisely what would happen to a human being in space. How would the body toàn thân react to the extreme changes in temperature? How would the mind giảm giá khuyến mãi with the psychological tension? If there was a technical failure, Gagarin might never get back to lớn the Earth.

4. The success of Gagarin’s flight attracted worldwide attention và made him a hero. In a telegram khổng lồ Moscow, U.S. President John F. Kennedy wrote, “The people of the United States nội dung with the people of the Soviet Union their satisfaction for the safe flight of the astronaut in man"s first venture into space. We congratulate you and the Soviet scientists and engineers who made this feat possible. ...”

5. Gagarin could have made another space flight if a tragic accident had not occurred. He died in a plane crash on a routine training flight in March 1968. After his death, his hometown of Gzhatsk was renamed Gagarin, & the Cosmonaut Training Centre at Star City, Russia, was given the name of this national hero.

Phương pháp giải:

Dịch bài:

2. Phi hành gia 27 tuổi người Liên Xô đã trở thành người thứ nhất ăn cùng uống trong chứng trạng không trọng lượng. Từ cửa sổ của bản thân trong ko gian, Gagarin đã rất có thể ngắm Trái đất theo cái bí quyết mà không một fan nào đã làm cho trước kia. Nhưng thứ nhất được phát ra vào vũ trụ là: "Tôi đã nhìn thấy Trái đất. Nó đẹp quá!"

3. Trước chuyến bay lịch sử vẻ vang của Gagarin, vẫn còn đó tồn trên sự không tin rất lớn. Không ai biết đúng chuẩn những gì sẽ xảy ra với một con fan trong ko gian. Làm cầm nào để khung hình phản ứng cùng với những thay đổi khắc nghiệt của nhiệt độ độ? Đầu óc con người sẽ thay đổi phó với sự stress tâm lý như thế nào? Nếu tất cả một lỗi kĩ thuật, Gagarin không khi nào có thể quay trở lại Trái Đất nữa.

4. Sự thành công xuất sắc của chuyến cất cánh của Gagarin đã thu hút sự để ý trên toàn thế giới và để cho ông phát triển thành một anh hùng. Trong một bức năng lượng điện tín thân tặng Moscow. Tổng thống Mĩ John F. Kennedy đã viết: "Nhân dân Hoa Kỳ xin được chia sẻ niềm hạnh phúc với dân chúng Liên Xô vày chuyến bay bình an đánh dấu cách du ngoạn trước tiên của con người trong vũ trụ. Shop chúng tôi xin chúc mừng chúng ta và những nhà khoa học, những kĩ sư Liên Xô - hầu như người làm nên thành công này…”

5. Gagarin rất có thể đã tiến hành một chuyến cất cánh vào không khí khác ví như một tai nạn thương tâm thảm khốc không xẩy ra ông khuất trong một vụ tai nạn thương tâm máy cất cánh trên một chuyến bay đào tạo và huấn luyện định kì vào thời điểm tháng 3 năm 1968. Sau thời điểm ông chết, quê nhà của ông, Gzhatsk được thay tên thành Gagarin và Trung trọng điểm Đào chế tạo ra Cosmonaut tại tp Star của Nga, được với tên người nhân vật dân tộc này.

Lời giải bỏ ra tiết:

 

 


Task 1

Task 1. Match the headings to the paragraphs.

(Ghép title với đoạn văn.)

Paragraph 1

Paragraph 2

Paragraph 3

Paragraph 4

Paragraph 5

A. The tragic accident

B. The lift-off

C. Congratulations

D. View on Earth

E. Uncertainties

Lời giải đưa ra tiết:

Paragraph 1 - B. The lift-off (Đoạn 1 - B. Cất cánh)

Paragraph 2 - D. View on Earth (Đoạn 2 - D. Khung cảnh Trái Đất)

Paragraph 3 - E. Uncertainties (Đoạn 3 - E. Sự không chắn chắn chắn)

Paragraph 4 - C. Congratulations (Đoạn 4 - C. Xin chúc mừng)

Paragraph 5 - A. The tragic accident (Đoạn 5 - A. Tai nạn thương tâm đau lòng)


Task 2

Task 2. Read the passage again and answer the questions.

(Đọc kĩ đoạn văn một lần tiếp nữa và vấn đáp các câu hỏi.)

1. How old was Gagarin when he became the first human being in space?

(Gagarin bao nhiêu tuổi lúc thay đổi người đầu tiên bay vào vũ trụ?)

2. How long was he in space?

(Anh ấy ngơi nghỉ trong ngoài trái đất bao lâu?)

3.

Xem thêm: Giải Toán 7 Bài Tập Toán 7 Cộng Trừ Số Hữu Tỉ, Bài Tập Toán Lớp 7: Cộng, Trừ Số Hữu Tỉ

What questions were raised before Gasarin"s space flight?

(Trước chuyến bay vào ngoài trái đất của Gagarin, bạn ta đã nêu ra những vụ việc gì?)

4. What was the speed of his spacecraft in orbit around the Earth?

(Vận tốc cái tàu ngoài hành tinh của ông là từng nào khi sinh hoạt trong quỹ đạo cất cánh vòng quanh Trái Đất?)

5. Why couldn’t Gagarin make a new space flight?

(Tại sao Gagarin không thể triển khai một chuyến bay vũ trụ mới?)

6. What was done after Gagarin"s death lớn honour this national hero?

(Người ta đã làm những gì sau cái chết của Gagarin nhằm tuyên dương anh ấy là anh hùng dân tộc?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. He was 27 years old.

(Ông 27 tuổi.)

2. He was in space for 108 minutes.

(Ông nghỉ ngơi trong không khí trong 108 phút.)

3. They were what would happen lớn a human being in space or how the body toàn thân would react lớn the extreme changes in temperature or how the mind would giảm giá khuyến mãi with the psycholigical tension.

(Đó là các thứ sẽ xẩy ra với một con fan trong không gian hoặc khung người sẽ phản bội ứng ra sao với những đổi khác khắc nghiệt về nhiệt độ hay tư tưởng sẽ phù hợp nghi vắt nào với căng thẳng tâm lý như vậy nào.)

4. It was more than 17.000 miles per hour.

(Hơn 17.000 dặm một giờ.)

5. Because he died in a plane crash on a routine training flight in March 1968.

(Bởi bởi vì ông đã chết trong một vụ tai nạn thương tâm máy cất cánh trên một chuyến bay đào tạo và giảng dạy thường xuyên vào tháng 3 năm 1968.)

6. After his death, his hometown of Gzhatsk was renamed Gagarin, and the Cosmonaut Trainins Center at Star City, Russia, was given the name of this national hero.

(Sau lúc ông qua đời, quê hương của ông Gzhatsk được thay tên thành Gagarin, và Trung tâm đào tạo Cosmonaut tại Star City, Nga, chọn cái tên của hero dân tộc này.)


After you read

After you read

Complete the summary of the reading passage by putting the words/ phrases in the box into the blanks.

(Hoàn thành bạn dạng tóm tắt của bài bác đọc bằng phương pháp đặt các từ/ cụm từ trong bảng vào vị trí trống.)

impossible named after lasted gravity success view in space cosmonaut

On 12th April, 1961, Yuri Gagarin, a Russian (1) ______ became the first human being (2) ______. Although his flight (3) ______ only 108 minutes, its (4) ______ made him become a national hero. He also became the first person to eat và drink in zero (5) ______ , và he was able khổng lồ (6) ______ the Earth in a way that no one had done before. Unfortunately, plane crash in March 1968 made Gagarin"s desire of revisiting space (7) ______. After his death, his hometown và the Cosmonaut Training: Centre at Star City, Russia were (8) ______ him.

 

Lời giải chi tiết:

On 12th April, 1961, Yuri Gagarin, a Russian (1) cosmonaut became the first human being (2) in space. Although his flight (3) lasted only 108 minutes, its (4) success made him become a national hero. He also became the first person lớn eat & drink in zero (5) gravity, and he was able khổng lồ (6) view the Earth in a way that no one had done before. Unfortunately, plane crash in March 1968 made Gagarin"s desire of revisiting space (7) impossible. After his death, his hometown & the Cosmonaut Training: Centre at Star City, Russia were (8) named after him.

Xem thêm: Cách Làm Văn Nghị Luận Xã Hội Hay, Các Bước Làm Bài Văn Nghị Luận Xã Hội

Tạm dịch: 

Vào ngày 12 tháng 4 năm 1961, Yuri Gagarin, một phi hành gia người Nga trở thành con người đầu tiên bay vào vũ trụ. Tuy vậy chuyến cất cánh của ông chỉ kéo dài 108 phút, thành công của nó khiến ông trở thành nhân vật dân tộc. Ông cũng đang trở thành người trước tiên ăn và uống trong tình trạng không trọng lực, với ông đã bao gồm thể ngắm nhìn Trái Đất theo một phương pháp mà không ai đã làm trước đây. Thật không may, vụ tai nạn đáng tiếc máy bay tháng 3 năm 1968 đã khiến cho mong muốn của Gagarin về việc vào không gian lần nữa bất khả thi. Sau khi ông qua đời, quê nhà của ông và Trung tâm đào tạo và huấn luyện Cosmonaut: Trung trọng điểm tại Star City, Nga được đặt tên theo ông.