tiếng anh cho tôi cơ hội nhìn ra thế giới


MỤC LỤC - TABLE OF CONTENT

Bạn đang xem: tiếng anh cho tôi cơ hội nhìn ra thế giới


PHẦN 1 - CHAPTER 1

TẠI SAO TÔI HỌC TIẾNG ANH?

WHY DO I STUDY ENGLISH?

PHẦN 2 - CHAPTER 2

NHỮNG NGÀY LÀM "ĐẠI SỨ VĂN HOÁ" VIỆT NAM (INBOUND)

NHÌN RA THẾ GIỚI (OUTBOUND)

Xem thêm: hắc nguyệt quang cầm

DAYS I WORK AS "VIETNAMESE CULTURE AMBASSADOR" (INBOUND)

AND

GO AROUND THE WORLD (OUTBOUND)

CAM KẾT SÁCH GỐC

QUÝ ĐỘC GIẢ ĐƯỢC KIỂM TRA SÁCH, CHECK MÃ VẠCH, MÃ ISPN

THOẢI MÁI TRƯỚC KHI NHẬN

Xem thêm: khúc tiểu thư và cố tiểu thư

ĐỌC THỬ SÁCH: 

   - Tín ngưỡng thờ Trời của những người Việt Tây Nam Sở (tại đây)

   - Tiếng Anh mang đến tôi thời cơ trở nên "Đại sứ Văn hoá" (sắp xuất bản)