Unit 2 lớp 7: skills 1

     

Phần Skills 1 sẽ giúp bạn học rèn luyện về nhì kỹ năng cần thiết thông qua chủ đề Health (sức khỏe) là Reading (đọc) với Speaking (nói). Bài viết là nhắc nhở về giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

Reading

1. Quickly read the text. Match the correct headings with the paragraphs(Đọc nhanh bài đọc. Nối đề mục cùng với đoạn văn tương ứng)

Just the right amoutWhat is a calorie?An expert"s view

a. We need calories or energy to vày the things we bởi vì every day: walking, riding a bike, and even sleeping! We get calories from the food we eat. If we eat too many, we can get fat. If we don’t eat enough, we feel tired and weak.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 7: skills 1

b. People should have between 1600 và 2500 calories a day khổng lồ stay in shape. Sports like riding a bike & running use a lot of calories. Sleeping and watching TV use less. Do you think you are eating more or less calories than you need?

c. Dr. Dan Law is a diet expert. He knows exactly hơ much people need to eat, so many people listen to his advice. His calorie tips? Eat less junk food, and count your calories if you’re becoming fat.

Trả lời: 1-b, 2-a, 3-c.

Dịch:

Chỉ đúng số lượng : tín đồ ta nên ăn uống từ 1600 mang đến 2500 calo một ngày để lưu lại dáng. Các vận động thể thao như đạp xe và chạy bộ tiêu hao nhiều calo. Ngủ cùng xem ti vi thì sử dụng ít calo hơn. Bạn có nghĩ về mình đang ăn nhiều hơn hoặc ít hơn lượng năng lượng mà mình đề xuất không?Calo là gì? : chúng ta cần năng lượng hoặc năng lượng để gia công những điều chúng ta làm sản phẩm ngày: đi bộ, đánh đấm xe, và thậm chí là ngủ! bọn họ nhận nguồn calo từ thức ăn chúng ta ăn. Nếu ăn quá nhiều, bạn cũng có thể bị mập. Nếu ăn không đủ, bọn họ sẽ cảm thấy căng thẳng mệt mỏi và yếu ớt ớt.Quan điểm của một chuyên gia : bác sĩ Dan Law là một chuyên viên ăn kiêng. Ông ấy biết đúng đắn con bạn cần ăn uống bao nhiêu, do vậy đa số người lắng nghe lời khuyên răn của ông ấy. Tuyệt kỹ calo của ông ấy là gì? Ăn ít đồ ăn vặt, cùng đếm lượng calo nếu khách hàng đang trở phải mập hơn.

Xem thêm: Top 7 Thuốc Tăng Cường Sinh Lý Nam Tốt Nhất Hiện Nay, Bệnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Cần Thơ > Hỏi Đáp

2.Find the following words/phrases in the text. Discuss the meaning of each word/phrase with a partner. Then kiểm tra the meaning(Tìm phần lớn từ/ cụm từ sau trong bài bác văn. đàm luận ý nghĩa của mỗi từ/ các từ với cùng sự. Sau đó kiểm tra lại ý nghĩa)

diet: the food that you eat and drink regularly (khẩu phần ăn)expert: a person with special knowledge, skill or training in something (chuyên gia)tip: a small piece of advice about something practical (lời khuyên)junk food: food that is quick và easy lớn prepare and eat but that is thought khổng lồ be bad for your health (đồ ăn vặt)stay in shape: keep fit (giữ dáng)

3.Answer the following questions(Trả lời những thắc mắc sau)

What is a calorie? - Calorie is a unit for measuring how much energy food will produce.What happens when we have too many calories? - We can get fat.What is a healthy number of calories per day? - Between 1600 and 2500 calories per day.which activity uses a lot of calories? - Sports.Why vì chưng people listen to Dr. Law"s advice? - Bacause he is a diet expert.

Speaking

4.Look at the table & discuss the following questions(Nhìn vào bảng và trao đổi những thắc mắc sau)

Why bởi you think some activities use morecalories than others? - Because there are some activities which you have to vì chưng more than others và you will use calories as energy to bởi them.Which activity uses more calories: gardening or walking? - Gardening.How many calories vị you use doing aerobics for 2 hours? - 660 calories.What bởi vì you think happens when we have too few calories, but use too many calories? - We will feel tired and weak.

Xem thêm: Hình Học 7 - Cách Chứng Minh 3 Điểm Thẳng Hàng Qua Các Ví Dụ

ActivityCalories used per hours

sleeping

watching TV

walking

gardening

aerobics

swimming

cycling

running

60

75

230

275

330

460

590

880

5.Choose two or three activities you like to do. Complete the table about those activities(Chọn 2 tuyệt 3 hoạt động bạn muốn làm. Chấm dứt bảng về những vận động đó)

ActivityNumber of hours (per day)Total number of calories
watching TV2150
running1880
sleeping8480

6.Present your table khổng lồ the class. Try khổng lồ include the following information(Trình bày bảng của bạn cho tất cả lớp. Cố bao hàm những tin tức sau)

what activities you do; (hoạt động các bạn làm)how long you vày them every day; (mỗi ngày bạn làm bao lâu)how many calories you use doing these activities. (lượng calo các bạn sử dụng để làm những chuyển động đó)

Ví dụ:I usually bởi vì gardening at home. I do 4 times a week and 1 hour one time. I plant vegetables và flower in the garden.Each time, I use 275 calories to lớn do.