thuốc thử dùng để phân biệt gly ala gly với gly ala là

Câu hỏi:

22/08/2019 123,468

A. Cu(OH)2.

Bạn đang xem: thuốc thử dùng để phân biệt gly ala gly với gly ala là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Gly–Ala–Gly là tripeptit sở hữu kĩ năng nhập cuộc phản xạ color biure Cu(OH)2/NaOH

tạo nên phức greed color tím

+ Còn Gly–Ala là đipeptit không tồn tại kĩ năng phản xạ với color biure Cu(OH)2/NaOH

ko hiện tượng kỳ lạ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ứng với công thức C3H9N sở hữu số đồng phân amin là:

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Câu 2:

Số đồng phân amino axit sở hữu công thức phân tử C3H7O2N là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 3:

Số đồng phân tripeptit tạo nên trở nên từ là một phân tử glyxin và 2 phân tử alanin là:

A. 4.

B. 3.

Xem thêm: xâm chiếm nguyệt quang

C. 5.

D. 6.

Câu 4:

Cho alanin thuộc tính với hỗn hợp HCl (dư) chiếm được thành phầm X. Cho X thuộc tính với lượng dư NaOH chiếm được thành phầm cơ học Y. Công thức của Y là:

A. ClNH3C2H4COONa.

B. ClNH3C2H4COOH.

C. NH2CH2COOH.

D. CH3CH(NH2)COONa.

Câu 5:

Cho tía hỗn hợp sở hữu nằm trong độ đậm đặc mol: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3)CH3CH2NH2. Dãy xếp theo đòi trật tự pH tăng dần dần là:

A. (2), (1), (3).

B. (2), (3), (1).

C. (3), (1), (2).

D. (1), (2), (3).

Câu 6:

Nhúng giấy tờ quỳ tím nhập hỗn hợp glyxin, color của giấy tờ quỳ tím được xem là.

A. Màu đỏ

B. Màu xanh

C. Màu vàng

Xem thêm: xuyên không đến vương triều đại khang

D. Màu tím