thụ tinh trong tiến hóa hơn thụ tinh ngoài là vì

Câu hỏi:

06/05/2020 65,047

A. Đỡ tiêu hao năng lượng

Bạn đang xem: thụ tinh trong tiến hóa hơn thụ tinh ngoài là vì

B. Cho hiệu suất thụ tinh anh cao

Đáp án chủ yếu xác

C. Không nhất thiết cần cần thiết môi trường thiên nhiên nước

D. Không chịu đựng tác động của những tác nhân môi trường

Thụ tinh anh nhập tiến thủ hóa rộng lớn thụ tinh anh ngoài vì thế thụ tinh anh nhập mang đến hiệu suất thụ tinh anh cao hơn nữa và con cái non được bảo đảm nhập khung người u.

→ Đáp án B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao sự đẻ con cái lại sẽ là kiểu dáng sinh đẻ hoàn hảo rộng lớn sánh với việc đẻ trứng?

A. Vì nhập sự đẻ con cái, phôi được cải tiến và phát triển nhập khung người u nên tin cậy rộng lớn.

B. Vì nhập sự đẻ con cái, phôi được cải tiến và phát triển nhập khung người của thân phụ nên tin cậy rộng lớn.

C. Vì nhập sự đẻ con cái, phần trăm trứng gặp gỡ tinh dịch là thấp rộng lớn.

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đây về nam nữ ở động vật hoang dã là đúng?

A. Nếu nguyên tố cái sở hữu ở từng thành viên thì được gọi là thành viên đơn tính.

B. Nếu nguyên tố đực sở hữu ở từng thành viên thì được gọi là thành viên đơn tính.

C. Nếu nguyên tố đực và nguyên tố cái sở hữu bên trên và một thành viên thì được gọi là thành viên lưỡng tính.

D. Nếu nguyên tố đực và nguyên tố cái sở hữu bên trên nhị thành viên không giống nhau thì được gọi là thành viên lưỡng tính.

Câu 3:

Chim nhân tình câu sở hữu thói quen nuôi con cái như vậy nào?

A. Nuôi con cái vị sữa diều, mớm bùi nhùi mang đến con cái.

Xem thêm: thà đừng gặp gỡ

B. Nuôi con cái vị sữa u.

C. Chỉ nuôi con cái bằng phương pháp mớm bùi nhùi mang đến con cái.

D. Con non tự động đi tìm kiếm bùi nhùi.

Câu 4:

 Loài nào là sở hữu nhau thai?

A. Thằn lằn bóng đuôi dài

B. Ếch đồng

C. Chim

D. Thỏ

Câu 5:

 Loài nào là KHÔNG sinh đẻ vị kiểu dáng vô tính?

A. Trùng giày

B. Trùng roi

C. Trùng phát triển thành hình

D. Cá chép

Câu 6:

 Phát biểu nào là tại đây về nam nữ của động vật hoang dã là đúng?

A. Nếu nguyên tố cái sở hữu ở từng thành viên thì được gọi là khung người phân tính

B. Nếu nguyên tố đực sở hữu ở từng thành viên thì được gọi là khung người phân tính

C. Nếu nguyên tố đực và nguyên tố cái sở hữu bên trên và một thành viên thì được gọi là khung người lưỡng tính

Xem thêm: bánh quy nhỏ nhân đường

D. Nếu nguyên tố đực và nguyên tố cái sở hữu bên trên nhị thành viên không giống nhau thì được gọi là khung người lưỡng tính