thời tiết phù cát bình định

Hôm nay01 Thg11

tối đa: 28°Ctối thiểu: 24°C

Bạn đang xem: thời tiết phù cát bình định

24°


16 Km/h

Lượng mưa
13,2 mm

Hôm nay01 Thg11

tối đa: 28°Ctối thiểu: 24°C

Có mây và mưa kèm cặp tài năng với theo đuổi sấm.

Thứ Năm02 Thg11

tối đa: 30°Ctối thiểu: 24°C

47°


15 Km/h

Lượng mưa
0,6 mm

Thứ Năm02 Thg11

tối đa: 30°Ctối thiểu: 24°C

Bầu trời với mây.

Thứ Sáu03 Thg11

tối đa: 31°Ctối thiểu: 24°C

56°


12 Km/h

Lượng mưa
0,3 mm

Thứ Sáu03 Thg11

tối đa: 31°Ctối thiểu: 24°C

Bầu trời với mây một trong những phần.

Thứ Bảy04 Thg11

tối đa: 31°Ctối thiểu: 24°C

48°

Xem thêm: tuyệt không thể tả


9 Km/h

Lượng mưa
0,6 mm

Thứ Bảy04 Thg11

tối đa: 31°Ctối thiểu: 24°C

Mây một trong những phần với tài năng với mưa.

Chủ Nhật05 Thg11

tối đa: 31°Ctối thiểu: 24°C

58°


11 Km/h

Lượng mưa
0,5 mm

Chủ Nhật05 Thg11

tối đa: 31°Ctối thiểu: 24°C

Bầu trời với mây một trong những phần.

Thứ Hai06 Thg11

tối đa: 30°Ctối thiểu: 24°C

43°


14 Km/h

Lượng mưa
4 mm

Thứ Hai06 Thg11

tối đa: 30°Ctối thiểu: 24°C

Mưa theo đuổi các mùa rõ nét.

Thứ Ba07 Thg11

tối đa: 29°Ctối thiểu: 23°C

50°


14 Km/h

Lượng mưa
5,3 mm

Xem thêm: huyết lang báo thù

Thứ Ba07 Thg11

tối đa: 29°Ctối thiểu: 23°C

Có mây và mưa kèm cặp tài năng với theo đuổi sấm.