thời tiết nam định

Ban ngày

Chủ yếu đuối đem mây. Cao 31°C. Gió B ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ.

Bạn đang xem: thời tiết nam định

Hướng gió: 8°B

Tốc phỏng gió: 20km/h

Độ ẩm: 61%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Mưa rào. Thấp 24°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 343°BTB

Tốc phỏng gió: 16km/h

Độ ẩm: 77%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa. Cao 29°C. Gió B ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%. Lượng mưa khoảng chừng 6 milimet.

Hướng gió: 350°B

Tốc phỏng gió: 21km/h

Độ ẩm: 78%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Mưa rào. Thấp 25°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 50%.

Hướng gió: 335°BTB

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão cải tiến và phát triển nhập chiều tối. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 28°BĐB

Tốc phỏng gió: 16km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 26°C. Gió T và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 269°T

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 70%.

Hướng gió: 33°BĐB

Tốc phỏng gió: 13km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão về muộn. Thấp 26°C. Gió T và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 265°T

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 50%.

Hướng gió: 27°BĐB

Tốc phỏng gió: 13km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 26°C. Gió TB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 304°TB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 32°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 50%.

Hướng gió: 36°ĐB

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió B và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 70%.

Hướng gió: 7°B

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 70%.

Hướng gió: 44°ĐB

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 26°C. Gió ĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 50°ĐB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Xem thêm: lời hay ý đẹp về cuộc sống

Hướng gió: 55°ĐB

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 51°ĐB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 47°ĐB

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 25°C. Gió ĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 37°ĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 32°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 38°ĐB

Tốc phỏng gió: 14km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Mưa và sấm chớp. Thấp 25°C. Gió B và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 9°B

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 28°BĐB

Tốc phỏng gió: 13km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió B và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 9°B

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 26°BĐB

Tốc phỏng gió: 14km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió B và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 9°B

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 31°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 36°ĐB

Tốc phỏng gió: 13km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió BĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 17°BĐB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 32°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 43°ĐB

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 25°C. Gió BĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 29°BĐB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm: phim mới của dương tử

Thời tiết những vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam