thi vao 10 nam 2018 2019 quang ngai

Đề ganh đua tuyển chọn sinh vô lớp 10 môn Toán tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi năm học tập 2018-2019

Hệ ko chuyên nghiệp. Thời gian ngoan thực hiện bài: 120 phút (không kể thời hạn giao phó đề). Ngày ganh đua 05/06/2018.

Bạn đang xem: thi vao 10 nam 2018 2019 quang ngai

Đề ganh đua Toán vô lớp 10 Tỉnh Quảng Ngãi năm học tập 2018-2019

Hướng dẫn giải và biểu điểm

Đề ganh đua Toán vô lớp 10 Tỉnh Quảng Ngãi năm học tập 2018-2019-1

Đề ganh đua Toán vô lớp 10 Tỉnh Quảng Ngãi năm học tập 2018-2019-2

Xem thêm: trường thpt hoa sen

Đề ganh đua Toán vô lớp 10 Tỉnh Quảng Ngãi năm học tập 2018-2019-3

Đề ganh đua Toán vô lớp 10 Tỉnh Quảng Ngãi năm học tập 2018-2019-4

Xem thêm: vbt địa 8