THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN LỚP 5

     

Thực trạng học tập tiếng Anh của học sinh tiểu học, nhất là học sinh lớp 5 hiện giờ thường bị quá lệ thuộc vào triết lý mà không còn tính thực hành. Thực chất rèn luyện giờ đồng hồ Anh bao gồm hiệu qủa hay là không vào việc kim chỉ nan có được vận dụng vào bài xích tập thực tế hay không.

Bạn đang xem: Thì quá khứ đơn lớp 5


Chính vì vậy, emtc2.edu.vn chia sẻ cùng phụ huynh và các bé xíu một số bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 thì thừa khứ đơn sẽ giúp đỡ các nhỏ xíu hoàn toàn dữ thế chủ động trong việc kiểm tra và luyện tập kỹ năng và kiến thức nhé.


Bài tập giờ Anh lớp 5 thì thừa khứ solo bao có nhiềumục và những mẫu câu hỏi, trường đoản cú vựng khác nhau, đòi hỏi nhỏ xíu phải biết ôn luyện cùng học lại những từ vựng vẫn học tương tự như các kết cấu câu trong suốt quy trình học tiểu học tập của mình. Từ bỏ đó, bé xíu sẽ nhớ cấu trúc thì quá khứ đơn và từ vựng lâu hơn. Hãy cùng xem thêm mẫu bài tập dưới đây nhé.

Cấu trúc thì thừa khứ đơn

*

bài xích tập giờ Anh lớp 5 thì quá khứ đơn

*

Thì thừa khứ đơn có tên tiếng Anh là The past Simple tense

Bài tập giờ Anh lớp 5 thì vượt khứ đơn

I. Use the Past form of the verbs:

1. Yesterday, I (go)______ khổng lồ the restaurant with a client.2. We (drive) ______ around the parking lot for trăng tròn mins khổng lồ find a parking space.3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.5. I (say), "No, my secretary forgets to lớn make them."6. The waitress (tell)______ us to lớn come back in two hours.7. My client and I slowly (walk) ______ back lớn the car.8. Then we (see) ______ a small grocery store.9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.10. That (be) ______ better than waiting for two hours.11. I (not go) ______ to school last Sunday.12. She (get) ______ married last year?13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.14. I (love) ______ him but no more.15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 & (have) ______ breakfast at 6.30.

II. Complete the sentences using the past simple size of the verbs.

1. I _____ at home all weekend. ( stay)

2. Angela ______ lớn the cinema last night. (go)

3. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)

4. My vacation in Hue ______ wonderful. (be)

5. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)

6. My parents ____ very tired after the trip. ( be)

7. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)

8. Lan & Mai _______ sharks, dolphins & turtles at Tri Nguyen aquarium.(see)

9. Trung _____ chicken & rice for dinner. (eat)

10. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)

11. Phuong _____ to Hanoi yesterday. (return)

12. We _____ the food was delicious.(think)

13. Yesterday, I (go)______ to lớn the restaurant with a client.

14. We (drive) ______ around the parking lot for đôi mươi mins to find a parking space.

15. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

16. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

17. I (say), "No, my secretary forgets to lớn make them."

18. The waitress (tell)______ us khổng lồ come back in two hours.

19. My client và I slowly (walk) ______ back to the car.

20. Then we (see) ______ a small grocery store.

21. We (stop) in the grocery store và (buy) ______ some sandwiches.

22. That (be) ______ better than waiting for two hours.

23. I (not go) ______ to lớn school last Sunday.

24. She (get) ______ married last year?

25. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

26. I (love) ______ him but no more.

27. Yesterday, I (get) ______ up at 6 & (have) ______ breakfast at 6.30.

28. They (buy ) ……………. That house last year.

29. She (not go) …………. To lớn school yesterday.

30. That boy ( have ) …………… some eggs last night.

III. Write complete sentences. Use the past simple of the verbs.

1. I / go swimming / yesterday.

=>.............................................................................

2. Mrs. Nhung / wash / the dishes.

=>.............................................................................

3. My mother / go shopping / with / friends / in / park.

=>.......................................................................

4. Lan / cook / chicken noodles / dinner.

=>.............................................................................

Xem thêm: Luyện Tập Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ, Luyện Tập Toán 7 Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ

5. Phái mạnh / I / study / hard / last weekend.

=>.............................................................................

6. My father / play / golf / yesterday.

=>.............................................................................

7. Last night / Phong /listen / music / for two hours.

=>....................................................................

8. They / have / nice / weekend.

=>.............................................................................

9. She / go / supermarket yesterday.

=>.............................................................................

10. We / not go / school last week.

=>.............................................................................

IV. Simple Past:

1. She (spend) ____ all her money last week.

2. Mum (not spend) ___________ any money on herself.

3. I (lend) __________ my penknife lớn someone, but I can't remember who it was now.

4. John & his father (build) ___________ the cabin themselves last year.

5. My parents (sell) ____________ the stereo at a garage sale.

6. ___________You (tell) ___________ anyone about this yesterday?

7. The unidentified plant (bear) ___________ gorgeous flowers.

8. She (tear) ___________ the letter lớn pieces and threw it in the bin.

9. He often (wear) ___________ glasses for reading.

10. Before God He (swear) ___________ he was innocent

11. Yesterday Clouds (creep) ___________ across the horizon, just above the line of trees.

12. We both (sleep) ___________ badly that night.

13. She (weep) ___________ for the loss of her mother.

14. Jane (keep) ___________ the engine running.

15. A huge wave (sweep) ___________ over the deck

16. Mum (pay) ___________ for my driving lessons.

17. He (lay) ___________ his hand on my shoulder.

18. He (break) ___________ the biscuit in half và handed one piece lớn me.

19. He (choose) ___________ his words carefully as he (speak) ¬___________.

20. He …………………to the zoo last Sunday (go)

21. She (not /watch)………………………………TV last night

22. They (meet)…………………………their friends at the movie theater last week

23. What……………you (do)…………………last night

24. ……………………… they (buy)…………………a new oto two days ago?

25. We ………….. (have) a lot of homework yesterday.

Xem thêm: Cần Làm Gì Khi Bị Sưng Nướu Răng Trong Cùng Hàm Dưới Điều Trị Thế Nào?

Bé hãy nhớ là " Note" lại rất nhiều lỗi không đúng về kết cấu và từ bỏ vựng mình đã gặp phải khi làm bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 thì vượt khứ đơn nhé. Có như vậy, lần sau nhỏ bé mới tránh ngoài được các lỗi sau khoản thời gian sử dụng chủng loại thì giờ đồng hồ Anh này đấy. Các bé xíu có thể tập luyện thêm thật các kiến thức có ích và thú vui khác trên emtc2.edu.vn nhé.Tại emtc2.edu.vn các nhỏ nhắn sẽ được trải nghiệm chương trình tiếng Anh trẻ em online với hầu như tính năng nổi bật của một website học tiếng Anh trẻ em em số 1 tại Việt Nam.