theatre là gì

/ˈθiətər/

Thông dụng

Cách viết lách không giống theater

Danh từ

Rạp hát, ngôi nhà hát
nhà hát Lớn - Hà Nội
to go to tát the theatre
Đi coi hát
Giảng đường
(y học) chống phẫu thuật (như) operating-theatre
a theatre sister
nữ nó tá chống mổ
Kịch bản; kịch nghệ Sảnh khấu; biên kịch; lên Sảnh khấu
the rules of the theatre
những quy tắc của luật lệ biên soạn kịch
( the theatre) giới Sảnh khấu, nghề nghiệp ca kịch, nghề nghiệp thao diễn kịch
to be destined to tát the theatre
dự lăm le thực hiện thao diễn viên kịch
Tập kịch phiên bản, tập dượt tuồng hát
theatre of Shakespeare
tập kịch phiên bản của Shakespeare
(nghĩa bóng) ngôi trường (nơi xẩy ra những sự khiếu nại cần thiết nhất, nhất là của chiến tranh)
the theatre of war
nơi kí thác chiến, chiến trường
the theatre of the crime
nơi xẩy ra tộc ác
theatre-in-the-round
hình thức thao diễn kịch với người theo dõi ngồi cộng đồng xung quanh một Sảnh khấu nằm tại vị trí giữa

Chuyên ngành

Xây dựng

trường hát

Kỹ thuật cộng đồng

hội trường
nhà hát
rạp hát

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
artificial , dramatic , dramaturgic , histrionic , melodramatic , meretricious , operatic , pompous , showy , stagey , stagy , theatrical , thespian