thay thế từ trong word

Trình duyệt của người tiêu dùng ko tương hỗ video clip. Hãy cài để Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Mẹo: Video ko nên vì như thế ngôn từ của bạn? Hãy test lựa chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Bạn đang xem: thay thế từ trong word

 1. Đi cho tới Trang chủ> thế.

 2. Nhập kể từ hoặc cụm kể từ bạn thích thay cho thế vô Tìm gì.

 3. Nhập văn phiên bản mới mẻ của người tiêu dùng vô Thay thế bằng.

 4. Chọn Thay thế vớ cả để thay thế thay đổi toàn bộ những chuyến xuất hiện tại của kể từ hoặc cụm kể từ. Hoặc lựa chọn Tìm tiếp cho tới khi chúng ta nhìn thấy vấn đề bạn thích update, rồi lựa chọn Thay thế.

 5. Để hướng đẫn chỉ chữ viết lách hoa hoặc viết lách thông thường vô lần lần, lựa chọn Xem thêm > Khớp cơ hội viết lách hoa. Có một vài ba cách thứ hai nhằm lần tìm tòi vô thực đơn này.

Khớp cơ hội viết lách hoa

Đối với những tùy lựa chọn không giống, hãy coi mục Tìm và thay cho thế văn bản

Tìm và thay cho thế văn phiên bản cơ bản

Ở góc bên trên ở bên phải của tư liệu, vô vỏ hộp lần tìm tòi Nhập văn phiên bản nhằm lần tìm tòi vô tài liệu, nhập kể từ hoặc cụm kể từ bạn thích lần và Word tiếp tục tô sáng sủa toàn bộ những phiên phiên bản của kể từ hoặc cụm kể từ vô toàn cỗ tư liệu.

Để thay cho thế văn phiên bản tiếp tục lần thấy:

 1. Chọn kính lúp, tiếp sau đó lựa chọn Thay thế.

  Tùy lựa chọn Thay thế được tô sáng sủa vô vỏ hộp Tìm kiếm

 2. Trong vỏ hộp Thay thế bằng, nhập văn phiên bản thay cho thế.

 3. Chọn Thay thế vớ cả hoặc Thay thế.

  Mẹo: 

  • Bạn cũng rất có thể cởi ngăn Tìm và thay cho thế cơ phiên bản vì như thế phím tắt CONTROL + H.

  • Khi chúng ta thay cho thế văn phiên bản, chúng ta có thể lựa chọn Thay thế chứ không Thay thế vớ cả. Như vậy, chúng ta có thể xem xét lại từng mục trước lúc thay cho thế.

Bạn rất có thể lần văn phiên bản với format đặc trưng, ví dụ như in đậm hoặc tô sáng sủa bằng phương pháp dùng thực đơn Định dạng.

 1. Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

  Trên tab Dạng coi, Ngăn Dẫn hướng được chọn

 2. Trong Ngăn Dẫn hướng, nên chọn lựa kính lúp.

 3. Chọn Thiết bịa Ảnh chụp màn hình hiển thị của hình bánh răng, rồi lựa chọn Tìm & Thay thế nâng cao.

  Trong vỏ hộp Tìm và thay cho thế, Tìm và Thay thế Nâng cao được tô sáng

  Lưu ý: 

  • Chọn mũi thương hiệu ở phía bên dưới nằm trong của vỏ hộp thoại Tìm và Thay thế nhằm hiển thị toàn bộ những tùy lựa chọn.

  • Cho biết phương pháp cởi thực đơn Định dạng nhảy lên

 4. Trên thực đơn Định dạng, nên chọn lựa tùy lựa chọn bạn thích.

  Hiển thị những tùy lựa chọn Định dạng

  Nếu vỏ hộp thoại loại nhị cởi rời khỏi, nên chọn lựa những tùy lựa chọn bạn thích, rồi lựa chọn OK.

 5. Trong vỏ hộp thoại Tìm và Thay thế, lựa chọn Tìm tiếp hoặc Tìm vớ cả.

Bạn rất có thể lần và thay cho thế văn phiên bản với format đặc trưng, ví dụ như in đậm hoặc tô sáng sủa bằng phương pháp dùng thực đơn Định dạng.

 1. Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

  Trên tab Dạng coi, Ngăn Dẫn hướng được chọn

 2. Trong Ngăn Dẫn hướng, nên chọn lựa kính lúp.

 3. Chọn Thiết bịa Ảnh chụp màn hình hiển thị của hình bánh răng, rồi lựa chọn Tìm & Thay thế nâng cao.

  Trong vỏ hộp Tìm và thay cho thế, Tìm và Thay thế Nâng cao được tô sáng

 4. Ở phía bên trên nằm trong của vỏ hộp thoại, lựa chọn Thay thế.

  Lưu ý: 

  • Chọn mũi thương hiệu ở phía bên dưới nằm trong của vỏ hộp thoại Tìm và Thay thế nhằm hiển thị toàn bộ những tùy lựa chọn.

  • Cho biết phương pháp cởi thực đơn Định dạng nhảy lên

 5. Ở vỏ hộp Tìm gì, nhập văn phiên bản bạn thích lần.

 6. Trên thực đơn Định dạng, nên chọn lựa format bạn thích lần.

  Hiển thị những tùy lựa chọn Định dạng

  Nếu vỏ hộp thoại loại nhị cởi rời khỏi, nên chọn lựa những tùy lựa chọn bạn thích, rồi lựa chọn OK.

 7. Chọn vô vỏ hộp sát bên Thay thế bằng.

 8. Trên thực đơn Định dạng, lựa chọn format thay cho thế. Nếu vỏ hộp thoại loại nhị xuất hiện tại, nên chọn lựa những format bạn thích, rồi lựa chọn OK.

 9. Chọn Thay thế, Thay thế vớ cả hoặc Tìm tiếp.

 1. Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

 2. Trong Ngăn Dẫn hướng, nên chọn lựa kính lúp.

 3. Chọn Thiết bịa Ảnh chụp màn hình hiển thị của hình bánh răng, rồi lựa chọn Tìm & Thay thế nâng cao.

  Trong vỏ hộp Tìm và thay cho thế, Tìm và Thay thế Nâng cao được tô sáng

  Lưu ý: 

  • Chọn mũi thương hiệu ở phía bên dưới nằm trong của vỏ hộp thoại Tìm và Thay thế nhằm hiển thị toàn bộ những tùy lựa chọn.

  • Cho biết phương pháp cởi thực đơn Định dạng nhảy lên

 4. Trên thực đơn Đặc biệt, lựa chọn ký tự động đặc trưng nhưng mà bạn thích lần.

  Tìm ký tự đặc biệt

 5. Chọn Tìm tiếp.

 1. Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

  Trên tab Dạng coi, Ngăn Dẫn hướng được chọn

 2. Trong Ngăn Dẫn hướng, nên chọn lựa kính lúp.

 3. Chọn Thiết bịa Ảnh chụp màn hình hiển thị của hình bánh răng, rồi lựa chọn Tìm & Thay thế nâng cao.

  Trong vỏ hộp Tìm và thay cho thế, Tìm và Thay thế Nâng cao được tô sáng

  Lưu ý: 

  • Chọn mũi thương hiệu ở phía bên dưới nằm trong của vỏ hộp thoại Tìm và Thay thế nhằm hiển thị toàn bộ những tùy lựa chọn.

  • Cho biết phương pháp cởi thực đơn Định dạng nhảy lên

 4. Ở phía bên trên nằm trong của vỏ hộp thoại Tìm và Thay thế, lựa chọn Thay thế, rồi lựa chọn vô vỏ hộp Tìm Cái gì, tuy nhiên ko nhập ngẫu nhiên nội dung gì ở tê liệt. Sau này, khi chúng ta lựa chọn 1 ký tự động đặc trưng, Word tiếp tục tự động hóa bịa mã ký tự động vô vỏ hộp cho mình.

  Lưu ý: Chọn mũi thương hiệu ở phía bên dưới nằm trong của vỏ hộp thoại Tìm và Thay thế nhằm hiển thị toàn bộ những tùy lựa chọn.
  Cho biết phương pháp cởi thực đơn Định dạng nhảy lên

 5. Trên thực đơn Đặc biệt, lựa chọn ký tự động đặc trưng nhưng mà bạn thích lần.

 6. Chọn vô vỏ hộp Thay thế bằng.

  Xem thêm: anh tốt nhất

 7. Trên thực đơn Đặc biệt, lựa chọn ký tự động đặc trưng nhưng mà bạn thích dùng để thay thế thế.

 8. Chọn Thay thế hoặc Tìm tiếp.

 1. Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

  Trên tab Dạng coi, Ngăn Dẫn hướng được chọn

 2. Trong Ngăn Dẫn hướng, nên chọn lựa kính lúp.

 3. Chọn Thiết bịa Ảnh chụp màn hình hiển thị của hình bánh răng, rồi lựa chọn Tìm & Thay thế nâng cao.

  Trong vỏ hộp Tìm và thay cho thế, Tìm và Thay thế Nâng cao được tô sáng

 4. Chọn vỏ hộp kiểm Sử dụng ký tự động đại diện.

  Nếu chúng ta ko thấy vỏ hộp kiểm Sử dụng ký tự động đại diện, nên chọn lựa Mũi thương hiệu xuống để sở hữu thêm thắt tùy chọn.

 5. Chọn thực đơn Đặc biệt, lựa chọn ký tự động thay mặt đại diện, rồi nhập thêm thắt văn phiên bản ngẫu nhiên vô vỏ hộp Tìm gì.

  Sử dụng ký tự động thay mặt đại diện vô vỏ hộp thoại Tìm và Thay thế

 6. Chọn Tìm tiếp.

  Mẹo: 

  • Để bỏ quăng quật lần tìm tòi đang được triển khai, nhấn LỆNH+ PERIOD.

  • Bạn cũng rất có thể nhập thẳng ký tự động thay mặt đại diện vô vỏ hộp Tìm gì chứ không lựa chọn 1 mục kể từ thực đơn nhảy lên Đặc biệt.

  • Để lần tìm tòi ký tự động được xác lập là ký tự động thay mặt đại diện, hãy nhập vết xuyệc ngược (\) trước ký tự động tê liệt. Ví dụ: nhập \? nhằm lần vết căn vặn.

  • Bạn rất có thể dùng vết ngoặc đơn nhằm group những ký tự động thay mặt đại diện và văn phiên bản, rưa rứa nhằm biểu thị trật tự Reviews. Ví dụ: lần tìm tòi <(pre)*(ed)> nhằm lần "presorted" và "prevented".

  • Bạn rất có thể lần tìm tòi cụm và dùng ký tự động thay mặt đại diện \n để thay thế thế chuỗi lần tìm tòi vì như thế cụm được bố trí lại. Ví dụ: nhập (Newman) (Belinda) vô vỏ hộp Tìm gì\2 \1 vô vỏ hộp Thay thế bằng. Word tiếp tục lần "Newman Belinda" và thay vì "Belinda Newman".

 7. Để thay cho thế văn phiên bản tiếp tục lần thấy:

  1. Chọn tab Thay thế, rồi lựa chọn vỏ hộp Thay thế bằng.

  2. Chọn Đặc biệt, lựa chọn ký tự động thay mặt đại diện, rồi nhập thêm thắt văn phiên bản ngẫu nhiên vô vỏ hộp Thay thế bằng.

  3. Chọn Thay thế vớ cả, Thay thế hoặc Tìm tiếp.

   Mẹo: Khi chúng ta thay cho thế văn phiên bản, chúng ta có thể lựa chọn Thay thế chứ không Thay thế vớ cả. phẳng cơ hội tê liệt chúng ta có thể xác nhận từng thay cho thế nhằm đáp ứng sự đúng mực.

Bạn rất có thể tinh ma chỉnh lần tìm tòi bằng phương pháp dùng ngẫu nhiên ký tự động thay mặt đại diện nào là tại đây.

Để tìm

Sử dụng

Ví dụ:

Ký tự động đơn bất kỳ

?

s?t tiếp tục lần "sat" và "set."

Chuỗi ký tự động bất kỳ

*

s*d tiếp tục lần "sad" và "started".

Một trong những ký tự động được chỉ định

[ ]

w[io]n tiếp tục lần "win" và "won."

Mọi ký tự động đơn vô phạm vi này

[-]

[r-t]ight tiếp tục lần "right" và "sight" và "tight".

Phạm vi nên với trật tự tăng dần dần.

Bất kỳ ký tự động đơn nào là, nước ngoài trừ những ký tự động phía bên trong vết ngoặc vuông

[!]

m[!a]st tiếp tục lần "mist" và "most" tuy nhiên ko nên là "mast".

Bất kỳ ký tự động đơn nào là, nước ngoài trừ những ký tự động vô phạm vi phía bên trong vết ngoặc vuông

[!x-z]

t[!a-m]ck tiếp tục lần "tock" và "tuck" tuy nhiên sẽ không còn lần “tack” hoặc “tick”

Phạm vi nên với trật tự tăng dần dần.

Ký tự động hoặc cụm xuất hiện tại đích n lần

{ n}

fe{2}d tiếp tục lần “feed”, chứ không cần lần “fed”

Ký tự động hoặc cụm xuất hiện tại ít nhất n lần

{ n,}

fe{1,}d tiếp tục lần “fed” và “feed”

Phạm vi xuất hiện tại của một ký tự động hoặc cụm

{ n, n}

10{1,3} tiếp tục lần "10," "100" và "1000"

Ký tự động hoặc cụm xuất hiện tại một hoặc nhiều lần

@

lo@t tiếp tục lần "lot" và "loot".

Đầu từ

<

<(inter) tiếp tục lần "interesting" và "intercept" tuy nhiên sẽ không còn lần "splintered”.

Cuối từ

>

(in)> tiếp tục lần “in” và "within” tuy nhiên sẽ không còn lần "interesting".

Xem thêm: xuyên thành người cá nhỏ của lão đại thô bạo

Word giành riêng cho trang web được chấp nhận chúng ta lần và thay cho thế văn phiên bản cơ phiên bản. Quý khách hàng chỉ rất có thể phối hợp những tình huống hoặc chỉ toàn cỗ những kể từ. Để hiểu biết thêm những tùy lựa chọn không giống nhau, hãy cởi tư liệu của người tiêu dùng vô Word cho tới PC.

Bạn cần thiết thêm thắt trợ giúp?

Bạn ham muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám đập những quyền lợi của gói ĐK, nhìn qua những khóa huấn luyện, lần hiểu cơ hội bảo mật thông tin vũ khí của người tiêu dùng và hơn thế nữa nữa.

Cộng đồng khiến cho bạn bịa và vấn đáp những thắc mắc, cung ứng phản hồi và lắng tai chủ kiến kể từ những Chuyên Viên với kiến thức và kỹ năng đa dạng.

Tác giả

Bình luận