Thao Tác Nháy Chuột Chọn Một Ô Là Để

     

C. Đưa con trỏ con chuột tại chỗ đó và nháy chuột.Bạn đã xem: để chọn 1 hàng thực hiện thao tác

D.Kéo thả chuột xuất phát điểm từ một ô góc cho ô ở góc cạnh đối diện


*

*

1. Để lựa chọn ô A1, em thực hiện:

A. Nháy loài chuột tại nút tên sản phẩm (1)

B. Nháy con chuột tại nút tên cột (A)

C. Nháy loài chuột vào ô A1

D. Kéo thả chuột để chọn từ ô A1 cho ô D1

2. Bạn Mai chọn các hàng 3,4, 5 sau đó chọn lệnh Insert→ Rows. Điều gì đang xảy ra:

A. Bố hàng trống sẽ tiến hành chèn vào sau mặt hàng 5

B. Một hàng trống sẽ được chèn vào sau hàng 5

C. Một sản phẩm trống sẽ tiến hành chèn vào trước mặt hàng 3. Các hàng 3,4,5 sẽ trở thành những hàng 4,5,6

D. Bố hàng trống sẽ được chèn vào trước sản phẩm 3. Các hàng 3, 4, 5 sẽ trở thành những hàng 6,7,8

3. Trong lịch trình bảng tính, có thể mở được từng nào trang tính mới:

A.

Bạn đang xem: Thao tác nháy chuột chọn một ô là để

 hai trang tính mới. B. một trang tính mới.

C. ba trang tính mới. D. vô số trang tính mới.

 

Lớp 7 Tin học 2 0

Để kích hoạt một trang tính ta làm gắng nào A. Nháy chuột chọn ô tính B. Nháy con chuột vào tên cột C. Nháy chuột tại tên hàng D. Nháy chuột tại thương hiệu trang

Lớp 7 Tin học 3 1

4.Trên trang tính, để chọn cột C ta thực hiện làm việc nào nhanh nhất?

A. Nháy chuột lên ô C1 và kéo đến hết cột C.

B. Nháy loài chuột cột B cùng kéo qua cột C.

C. Nháy chuột lên tên sản phẩm C.

D. Nháy loài chuột tên cột C.

5.Số trang tính bên trên một bảng tính là:

A. Chỉ bao gồm một trang tính

B. Chỉ có cha trang tính

C. Bao gồm thể có nhiều trang tính

D. Tất cả 100 trang tính

Lớp 7 Tin học 1 0

Câu2.5. trên trang tính, để lựa chọn cột C ta thực hiện làm việc nào nhanh nhất?

a. Nháy chuột lên ô C1 cùng kéo cho đến khi hết cột C.

b. Nháy chuột cột B cùng kéo qua cột C.

c. Nháy con chuột lên tên sản phẩm C.

d. Nháy con chuột tên cột C.

Lớp 7 Tin học tập 2 1

Đưa con trỏ chuột đến tên cột rồi nháy con chuột tại nút tên cột chính là thao tác:

A. Chọn 1 hàng

B. Lựa chọn 1 cột

C. Lựa chọn một ô

D. Chọn một khối

Lớp 7 Tin học tập 2 0

Hãy chọn câu đúng:

A. Khi lựa chọn 1 hàng ta nháy đề nghị chuột chọn tên mặt hàng đó.B. Khi chọn một cột ta nháy cần chuột chọn tên cột đó.C. Nếu yêu cầu chọn nhiều cột tiếp tục thì dìm giữ rồi kéo thả loài chuột từ thương hiệu cột đầu mang đến têncột cuối.D. Khi lựa chọn 1 ô ta nháy đề xuất chuột lựa chọn ô đó.

Lớp 7 Tin học 3 0

Câu 13. Giao của một hàng với một cột được hotline là:

A. Khối B. Hàng C. Ô D. Cột

Câu 14. Để sửa dữ liệu trong ô tính em cần:

A. Nháy đúp con chuột vào ô phải sửa B. Nháy nút loài chuột trái

C. Nháy lưu ban chuột bắt buộc vào ô bắt buộc sửa D. Nháy nút chuột phải

Câu 15. Màn hình thao tác của Excel không giống màn hình thao tác làm việc của Word là tất cả có:

A. File, Trang tính, Home, Thanh công thức.

C. Thanh trạng thái, Thanh công thức, Fomulas

D. Trang tính, Thanh công thức, Fomulas, Data.

Xem thêm: 1 Công Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông, 1 Công Đất Bằng Bao Nhiêu M2, Mẫu, Hecta

Câu 16. Để triển khai của phép tính (15+3):52 ta nhập như thế nào?

A. =(15+3):52 B. =(15+3)/5^2

C. = (15+3)/52 D. =(15+3):5^2

Câu 17. Để chọn một hàng bên trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy con chuột tại nút tên hàng

B. Nháy chuột tại nút tên cột

C. Đưa con trỏ chuột tại ô đó với nháy chuột.

D. Kéo thả chuột từ một ô góc mang đến ô ở góc cạnh đối diện

Câu 18. Để lựa chọn 1 khối trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy con chuột tại nút thương hiệu hàng

B. Nháy loài chuột tại nút tên cột

C. Đưa nhỏ trỏ con chuột tại ô đó cùng nháy chuột.

D. Kéo thả chuột xuất phát từ một ô góc đến ô ở góc cạnh đối diện

Câu 19. Để tính tổng giá chỉ trị trong số ô C1 với C2, tiếp đến chia đến giá trị vào ô B3. Cách làm nào đúng trong số công thức sau đây?

A. =C1 + C2/B3 B. =(C1+C2)/B3 C. =(C1 + C2 )B3 D. =C1+C2B3

Câu 20. Để lựa chọn một hàng trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy con chuột tại nút tên hàng.

B. Nháy con chuột tại nút thương hiệu cột.

C. Đưa con trỏ con chuột tại vị trí đó cùng nháy chuột.

D. Kéo thả chuột xuất phát điểm từ 1 ô góc đến ô ở góc đối diện.

Câu 21. Công thức = 3*2^2+1^3*2 cho công dụng bao nhiêu?

A. 14 B. 18 C. 38 D. 42

Câu 22. Các cách nhập bí quyết vào ô tính:

A. Gõ vệt = → nhập cách làm → chọn ô tính → nhận Enter

B. Gõ dấu = → lựa chọn ô tính → nhập bí quyết → nhấn Enter

C. Lựa chọn ô tính → gõ dấu = → nhập bí quyết → thừa nhận Enter

D. Chọn ô tính → nhập bí quyết → gõ dấu = → dìm Enter

Câu 23. Đưa con trỏ chuột đến tên cột rồi nháy con chuột tại nút tên cột sẽ là thao tác:

A. Chọn một hàng B. Lựa chọn 1 cột

C. Chọn 1 ô D. Lựa chọn một khối

Câu 24. Ở một ô tính tất cả công thức sau: =((B2+C5)/C7)*D5 cùng với B2 = 10, C5 = 5,

C7 = 3, D5= 7 thì kết quả trong ô tính đó sẽ là:

A. Trăng tròn B. 25 C. 35 D. 19

Câu 25. Ô tính đang rất được kích hoạt bao gồm gì khác so với những ô tính còn lại?

A. Được tô color đen.

B. Có con trỏ chuột phía trong đó.

C. Gồm đường viền nét đứt xung quanh.

Xem thêm: Góc Giải Đáp: Niêm Mạc Tử Cung Mỏng Ăn Gì Để Làm Dày Niêm Mạc Tử Cung ?

Câu 26. Ở một ô tính gồm công thức sau: =((B2+C5)/C7)*D5 với B2 = 10, C5 = 5,

C7 = 3, D5 = 7 thì hiệu quả trong ô tính này sẽ là:

A. đôi mươi B. 25 C. 35 D. 19

Câu 27: Giả sử phải tính tổng giá trị những ô A1 cùng C1, tiếp đến nhân với cái giá trị vào ô B1. Cách làm nào trong các các bí quyết sau đây là đúng?