THẢI RA MÔI TRƯỜNG TIẾNG ANH

     

Tiếng Anh về chủ thể môi trường thường xuyên là một trong những chủ đề mà họ hay gặp nhiều trong những bài thi Nói cùng Viết. Hôm nay, emtc2.edu.vn English xin mang đến mọi người yêu tiếng phù hợp học tiếng Anh tổng đúng theo từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ đề môi trường chuẩn nhất .

Bạn đang xem: Thải ra môi trường tiếng anh


Các danh từ tiếng anh về chủ đề môi trường

 Acid rain /ˈæsɪd reɪn/ : mưa a xít Atmosphere /ˈætməsfɪə/ : khí quyển Biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ : sự đa dạng và phong phú sinh họcCatastrophe /kəˈtæstrəfi/ : thảm họaClimate /ˈklaɪmət/ : khí hậu Climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ : hiện tại tượng chuyển đổi khí hậuCreature /ˈkriːʧə/ : sinh vậtDestruction /dɪsˈtrʌkʃən/ : sự phá hủyDesertification /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/ : quy trình sa mạc hóaDeforestation /dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/ : sự phá rừngDust /dʌst/ : bụi bẩnEarthquake /ˈɜːθkweɪk/ : cơn cồn đấtAlternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ : tích điện thay thếErosion /ɪˈrəʊʒən/ : sự xói mònEndangered species /ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/ : các loàiExhaust /ɪgˈzɔːst/ : khí thảiFossil fuel /ˈfɒsl fjʊəl/ : nhiên liệu hóa thạchPesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ : thuốc trừ sâuFertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ : phân bónGlobal warming /ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ : hiện tại tượng nóng lên toàn cầuGreenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ : hiệu ứng đơn vị kínhIndustrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ : chất thải công nghiệpNatural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ : tài nguyên thiên nhiênOil spill /ɔɪl spɪl/ : sự nạm tràn dầuOzone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ : tầng ô-zônPollution /pəˈluːʃən/ : sự ô nhiễmPreservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ : sự bảo tồnRainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ : rừng nhiệt độ đớiSea cấp độ /siː ˈlɛvl/ : mực nước biểnSewage /ˈsjuːɪʤ/ : nước thảiSolar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ : năng lượng mặt trờiSolar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ : pin phương diện trờiUrbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ : quá trình đô thị hóa

Danh từ giờ đồng hồ anh nhà đề độc hại môi trường

Environmental pollution: ô nhiễm và độc hại môi trườngContamination: sự làm nhiễm độcProtection / preservation / conservation: bảo vệ/bảo tồnAir / soil/ water pollution: ô nhiễm và độc hại không khí/đất/nướcGovernment’s regulation: sự điều chỉnh/luật pháp của thiết yếu phủShortage / the lack of: sự thiếu hụt hụtWind nguồn / energy: tích điện gióAlternatives: phương án thay thếWoodland / forest fire: cháy rừngDeforestation: phá rừngCarbon dioxin: CO2Ecosystem: hệ thống sinh tháiSoil erosion: xói mòn đấtPollutant: chất gây ô nhiễmPolluter: người/tác nhân gây ô nhiễmPollution: sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễmPreserve biodiversity: bảo tồn sự đa dạng chủng loại sinh họcNatural resources: khoáng sản thiên nhiênGreenhouse gas emissions: khí thải nhà kínhA marine ecosystem: hệ sinh thái xanh dưới nướcGround water: mối cung cấp nước ngầmThe soil: đấtCrops: mùa màngAbsorption: sự hấp thụAcid deposition: mưa axitActivated carbon: than hoạt tínhActivated sludge: bùn hoạt tínhAerobic attached-growth treatment process: quy trình xử lý sinh học hiếu khí dính bámAerobic suspended-growth treatment process: quy trình xử lý sinh học tập hiếu khí lơ lửng

*

Các động từ giờ đồng hồ anh chủ thể môi trường

Destroy /dɪsˈtrɔɪ/ : phá hủy.Die out /daɪ aʊt/ : chết dần.Disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ : đổi mới mất.Dry up /draɪ ʌp/ : thô cạn.Emit /ɪˈmɪt/ : bốc ra.Erode /ɪˈrəʊd/ : xói mòn.Leak /liːk/ : rò rỉ.Threaten /ˈθrɛtn/ : ăn hiếp dọa.Pollute /pəˈluːt/ : có tác dụng ô nhiễm.Protect /prəˈtɛkt/ : bảo vệ.Purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ : thanh lọc.Recycle /ˌriːˈsaɪkl/ : tái chế.Reuse /riːˈjuːz/ : tái sử dụng.Conserve /kənˈsɜrv/ : bảo tồn.Clean /klin/ : dọn dẹp.

Động từ giờ đồng hồ anh về nhà đề độc hại môi trường

Pollute: ô nhiễm.Dispose / release / get rid of: thải ra.

Xem thêm: Luyện Tập: Giải Bài 21 Trang 14 Sgk Toán 6 Tập 1 Trang 14, Bài 21 Trang 14 Sgk Toán 6 Tập 1

Contaminate / pollute: làm cho ô nhiễm/làm lây lan độc.Catalyze (for): xúc tác (cho).Exploit: khai thác.Cut / reduce: sút thiểu.Conserve: giữ lại gìn.Make use of / take advantage of: tận dụng/lợi dụng.Over-abuse: sử dụng quá mức.Halt/discontinue / stop: dừng lại.Tackle / cope with/deal with / grapple: giải quyết.Damage / destroy: phá hủy.Limit / curb / control: hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát.Offset carbon / CO2 emissions: làm giảm lượng khí thải carbon/CO2.Protect endangered species/ a coastal ecosystem: bảo đảm an toàn chủng chủng loại có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng/hệ sinh thái xanh ven bờ.Log forests / rainforests / trees: chặt phá rừng/rừng sức nóng đới/cây cối.Harm the environment / wildlife / marine life: tạo hại đến môi trường/đời sống tự nhiên/đời sống bên dưới nước.Damage / destroy the environment / a marine ecosystem / the ozone layer / coral reefs: phá hủy môi trường/hệ sinh thái xanh dưới nước/tầng ozon/rặng san hô.

Xem thêm: Trước Khi Thi Nên Làm Gì Để May Mắn, Mang Gì Vào Phòng Thi Để May Mắn

Produce pollution / CO2 / greenhouse (gas) emissions: tạo sự ô nhiễm/khí CO2/khí thải bên kínhThreaten natural habitats / coastal ecosystems / a species with extinction: bắt nạt dọa môi trường sống trường đoản cú nhiên/hệ sinh thái ven bờ/giống loại có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng.


*

Các tính từ tiếng anh về chủ đề môi trường

Environment friendly /ɪnˈvaɪrənmənt ˈfrɛndli/ : thân thiết với môi trườngHarmful /ˈhɑːmfʊl/ : khiến hạiRenewable /rɪˈnjuːəbl/ : hoàn toàn có thể phục hồiReusable /riːˈjuːzəbl/ : rất có thể tái sử dụngToxic /ˈtɒksɪk/ : độc hạiPolluted /pəˈluːtɪd/ : bị ô nhiễmBiodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ : có thể phân hủySustainable /səˈsteɪnəbəl/ : bền vữngOrganic /ɔrˈgænɪk/ : hữu cơMan-made /mən-meɪd/ : nhân tạo

Trên đó là những từ vựng giờ đồng hồ anh chủ đề môi trường, trung tâm Anh ngữ emtc2.edu.vn hy vọng với những từ vựng bên trên các bạn sẽ sớm cải thiện năng lực giờ đồng hồ Anh của phiên bản thân.

Và một điều giữ ý, học tiếng Anh theo chủ đề hay bất kỳ phương pháp nào thì cũng cần thời gian, sự cầm cố gắng, cần cù rèn luyện hằng ngày mới thu về kết quả. Vì thế hãy nỗ lực cố gắng hết mình, thành công xuất sắc sẽ đến với bạn! Đừng quên theo dõi những bài viết sau của emtc2.edu.vn English để học thêm những kiến thức và kỹ năng thú vị nhé!