tài khoản 1388

TÀI KHOẢN 138 - PHẢI THU KHÁC

(Thông tư 133/2016/TT-BTC)

Bạn đang xem: tài khoản 1388

✵ ✵

Nguyên tắc nối tiếp toán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản

Phương pháp bắt bẻ toán nối tiếp toán

về cuối trang

1.NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

1.1. Tài khoản này dùng để làm phản ánh những số tiền nợ cần thu ngoài phạm vi tiếp tục phản ánh ở Tài khoản 131- Phải thu của người tiêu dùng, Tài khoản 136- Phải thu nội cỗ và tình hình thanh toán giao dịch những số tiền nợ cần thu này, bao gồm những nội dung đa số sau:

- Giá trị gia tài thiếu thốn và đã được phân phát hiện nay tuy nhiên ko xác lập được nguyên vẹn nhân, cần ngóng xử lý;

- Các khoản cần thu về bồi thông thường vật hóa học tự cá thể, luyện thể (trong và ngoài doanh nghiêp) tạo ra như rơi rụng non, hỏng hư vật tư, sản phẩm & hàng hóa, chi phí vốn liếng,… và đã được xử lý bắt bồi thường;

- Các khoản mang đến mặt mày không giống mượn vì chưng gia tài phi chi phí tệ (nếu mang đến mượn vì chưng chi phí thì cần kế toán tài chính là cho vay vốn bên trên TK 1288);

- Các khoản chi góp vốn đầu tư XDCB, ngân sách phát triển, marketing tuy nhiên ko được cung cấp đem thẩm quyền phê duyệt cần thu hồi;

- Các khoản chi hộ cần tịch thu, giống như những khoản mặt mày nhận ủy thác xuất, nhập vào chi hộ mang đến mặt mày gửi gắm ủy thác xuất, nhập vào về phí ngân hàng, phí thẩm định thương chính, phí vận gửi, tách bóc vác, những khoản thuế,…

- Tiền lãi cho vay vốn, cổ tức, ROI cần thu kể từ những sinh hoạt góp vốn đầu tư tài chính;

- Số chi phí hoặc độ quý hiếm gia tài nhưng mà công ty đưa đi cầm đồ, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược bên trên những công ty, tổ chức triển khai không giống trong số mối quan hệ kinh tế tài chính theo đòi quy ấn định của pháp luật;

- Các khoản cần thu không giống ngoài ra khoản bên trên.

1.2. Nguyên tắc kế toán tài chính so với những khoản cầm đồ, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược:

a) Các khoản chi phí, gia tài đưa đi cầm đồ, thế chấp vay vốn ký quỹ, ký cược nhạt được theo đòi dõi nghiêm ngặt và đúng lúc tịch thu Lúc quá hạn sử dụng cầm đồ, thế chấp vay vốn , ký quỹ, ký cược. Trường ăn ý những khoản ký quỹ, ký cược công ty được quyền nhận lại tuy nhiên vượt lên trước hạn tịch thu thì công ty được trích lập dự trữ như so với những số tiền nợ cần thu khó khăn yêu sách.

b) Doanh nghiệp cần theo đòi dõi cụ thể những khoản cầm đồ, thế chấp vay vốn ký cược, ký quỹ theo đòi từng loại, từng đối tượng người dùng, kỳ hạn, nguyên vẹn tệ. Khi lập Báo cáo tài chủ yếu, những khoản đem kỳ hạn còn bên dưới 12 mon được phân loại là gia tài cụt hạn; Những khoản đem kỳ hạn (trừ ngôi trường họp Báo cáo tình hình tài chủ yếu được xây dựng theo đòi tính thanh toán rời dần).

c) Đối với gia tài đưa theo cầm đồ, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược được phản ánh theo đòi giá bán tiếp tục ghi tuột kế toán tài chính của công ty. Khi xuất gia tài phi chi phí tệ đưa đi cầm đồ, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược ghi theo đòi giá bán này thì Lúc thu về ghi theo đòi giá bán cơ. Trường ăn ý đem những khoản ký cược, ký quỹ vì chưng chi phí hoặc tương tự chi phí được quyền nhận lại vì chưng nước ngoài tệ thì cần Đánh Giá lại theo đòi tỷ giá bán thanh toán giao dịch thực tiễn bên trên thời gian lập Báo cáo tài chủ yếu (là tỷ giá bán thanh toán giao dịch thực tiễn của ngân hàng thương nghiệp điểm daonh nghiệp thông thường xuyên đem gửi gắm dịch). Các gia tài thế chấp vay vốn vì chưng giấy má ghi nhận quyền chiếm hữu (như không cử động sản) thì ko ghi rời gia tài nhưng mà theo đòi dõi cụ thể bên trên tuột kế toán tài chính (chi tiết gia tài đang được thế chấp) và thuyết minh bên trên report tài chủ yếu.

d) Trường ăn ý đem những khoản ký cược, ký quỹ vì chưng chi phí hoặc tương tự chi phí được quyền nhận lại vì chưng nước ngoài tệ thì cần Đánh Giá lại theo đòi tỷ giá bán chuyển tiền tầm thời điểm cuối kỳ của ngân hàng thương nghiệp điểm công ty thông thường xuyên đem thanh toán giao dịch.

1.3. Về phép tắc vào cụ thể từng tình huống phân phát hiện nay thiếu thốn gia tài, cần truy tìm hiểu nguyên vẹn nhân và người phạm lỗi để sở hữu phương án xử lý rõ ràng. Chỉ bắt bẻ toán nhập Tài khoản 1381 tình huống ko xác lập được nguyên vẹn nhân về thiếu thốn, rơi rụng non, hỏng hư gia tài của công ty cần ngóng xử lý. Trường ăn ý gia tài thiếu thốn tiếp tục xác lập được nguyên vẹn nhân và tiếp tục đem biên phiên bản xử lý tức thì nhập kỳ thì ghi nhập những thông tin tài khoản tương quan, ko bắt bẻ toán qua chuyện Tài khoản 1381.

Giá trị sản phẩm tồn kho bị hao hụt, rơi rụng non (trừ hao hụt nhập ấn định nút nhập quy trình thu mua sắm được bắt bẻ toán nhập độ quý hiếm sản phẩm tồn kho) sau thời điểm trừ số thu bồi thông thường được bắt bẻ toán nhập giá bán vốn liếng sản phẩm phân phối.

Giá trị gia tài thiếu thốn ngóng xử lý so với phần độ quý hiếm còn sót lại của TSCĐ thiếu thốn qua chuyện kiểm kê sau thời điểm trừ chuồn phần bồi thông thường của những tổ chức triển khai, cá thể đem tương quan được bắt bẻ toán nhập ngân sách không giống của công ty.

1.4. Khoản tổn thẩt về nợ cần thu không giống khó khăn yêu sách sau thời điểm trừ số dự trữ tiếp tục trích lập được bắt bẻ toán nhập ngân sách vận hành công ty.

về đầu trang

2. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 138 – PHẢI THU KHÁC

Bên Nợ:

- Giá trị gia tài thiếu thốn ngóng giải quyết;

- Phải thu của cá thể, luyện thể (trong và ngoài doanh nghiệp) so với gia tài thiếu thốn tiếp tục xác lập rõ rệt nguyên vẹn nhân và đem biên phiên bản xử lý ngay;

- Phải thu về chi phí lãi cho vay vốn, lãi chi phí gửi, cổ tức, ROI được phân tách kể từ những sinh hoạt góp vốn đầu tư tài chính;

- Các khoản chi hộ mặt mày loại tía cần tịch thu, những số tiền nợ cần thu khác;

- Giá trị gia tài đưa đi cầm đồ, thế chấp vay vốn hoặc số chi phí đã ký kết quỹ, ký cược;

- Đánh giá bán lại những khoản thu không giống là khoản mục chi phí tệ đem gốc nước ngoài tệ (trường ăn ý tỷ giá bán nước ngoài tệ tăng đối với đồng xu tiền ghi tuột nối tiếp toán).

Bên Có:

- Kết gửi độ quý hiếm gia tài thiếu thốn nhập những thông tin tài khoản tương quan theo đòi đưa ra quyết định ghi nhập biên phiên bản xử lý;

- Số chi phí tiếp tục nhận được về những số tiền nợ tiếp tục thu khác;

- Giá trị gia tài cầm đồ hoặc số chi phí ký quỹ, ký cược đã nhận được lại hoặc tiếp tục thanh toán;

- Khoản khấu trừ (phạt) nhập chi phí ký quỹ, ký cược tính nhập ngân sách khác;

- Đánh giá bán lại những khoản cần thu không giống là khoản mục chi phí tệ đem gốc nước ngoài tệ (trường ăn ý tỷ giá bán nước ngoài tệ rời đối với đồng xu tiền ghi tuột nối tiếp toán).

Số dư mặt mày Nợ:

Các số tiền nợ cần thu không giống ko nhận được.

Tài khoản này hoàn toàn có thể đem số dư mặt mày Có: Số dư mặt mày Có phản ánh số tiếp tục thu nhiều hơn nữa số cần thu (trường ăn ý hiếm hoi và nhập cụ thể của từng đối tượng người dùng cụ thể).

Tài khoản 138- Phải thu không giống, đem 3 thông tin tài khoản cung cấp 2:

- Tài khoản 1381 - Tài sản thiếu thốn ngóng xử lý: Phản ánh độ quý hiếm gia tài thiếu thốn ko xác lập rõ rệt nguyên vẹn nhân, còn cờ đưa ra quyết định xử lý.

Về phép tắc vào cụ thể từng tình huống phân phát hiện nay thiếu thốn gia tài, cần truy tìm hiểu nguyên vẹn nhân và người phạm lỗi để sở hữu phương án xử lý rõ ràng. Chỉ bắt bẻ toán nhập Tài khoản 1381 tình huống ko xác lập được nguyên vẹn nhân về thiếu thốn, rơi rụng non, hỏng hư gia tài của công ty cần ngóng xử lý. Trường ăn ý gia tài thiếu thốn tiếp tục xác lập được nguyên vẹn nhân và tiếp tục đem biên phiên bản xử lý tức thì nhập kỳ thì ghi nhập những thông tin tài khoản tương quan, ko bắt bẻ toán qua chuyện Tài khoản 1381.

- Tài khoản 1386- Cầm cố, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược: Phản ánh số chi phí hoặc độ quý hiếm gia tài (trừ TSCĐ) nhưng mà công ty đưa đi cầm đồ, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược bên trên những công ty, tổ chức triển khai không giống trong số mối quan hệ kinh tế tài chính theo đòi quy ấn định của pháp lý.

Doanh nghiệp cần theo đòi dõi cụ thể những khoản cầm đồ, thế chấp vay vốn ký cược, ký quỹ theo đòi từng loại, từng đối tượng người dùng, kỳ hạn, nguyên vẹn tệ. Khi lập Báo cáo tình hình tài chủ yếu, những khoản đem kỳ hạn còn sót lại bên dưới 12 mon được phân loại là gia tài cụt hạn; Những khoản đem kỳ hạn còn sót lại kể từ 12 mon trở lên trên được phân loại là gia tài lâu năm (trừ tình huống lập report tình hình tài chủ yếu theo đòi tính thanh toán rời dần)

- Tài khoản 1388- Phải thu khác: Phản ánh những khoản cần thu của công ty ngoài phạm vi những khoản cần thu phản ánh ở những TK 131, 133, 136, 1381, 1386 như: Phải thu những khoản cổ tức, ROI, chi phí lãi; Phải thu những khoản cần bồi thông thường tự làm mất đi năng lượng điện, tài sản;...

về đầu trang

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ GIAO DỊCH KINH TẾ CHỦ YẾU

3.1. Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình sử dụng mang đến sinh hoạt phát triển, marketing phân phát hiện nay thiếu thốn, ko xác lập rõ rệt nguyên vẹn nhân, ngóng xử lý, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1381)(giá trị còn sót lại của TSCĐ)

Nợ TK 214 - Hao ngót TSCĐ(2141) (giá trị hao mòn)

Có TK 211 - Tài sản cố định(2111) (nguyên giá).

3.2. TSCĐ hữu hình sử dụng teo sinh hoạt phúc lợi phân phát hiện nay thiếu thốn, ko xác lập rõ rệt nguyên vẹn nhân, ngóng xử lý, ghi rời TSCĐ:

Nợ TK 214 - Hao ngót TSCĐ(2141)(giá trị hao mòn)

Nợ TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã tạo ra TSCĐ(giá trị còn lại)

Có TK 211 - Tài sản cố định và thắt chặt (2111) (nguyên giá).

Đồng thời phản ánh phần độ quý hiếm còn sót lại của gia tài thiếu thốn ngóng xử lý, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1381)

Có TK 353 - Quỹ ca ngợi thưởng, phúc lợi (3532)

3.3. Trường ăn ý chi phí mặt mày tồn quỹ, vật tư, sản phẩm & hàng hóa,… phân phát hiện nay thiếu thốn Lúc kiểm kê:

a) Khi xác lập rõ rệt nguyên vẹn nhân, ngóng xử lý, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1381)

Có những TK 111, 152, 153,155, 156.

b) Khi đem biên phiên bản xử lý của cung cấp đem thẩm quyền so với gia tài thiếu thốn, địa thế căn cứ nhập đưa ra quyết định xử lý, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt mày (cá nhân, tổ chức triển khai nộp chi phí bồi thường)

Nợ TK 1388 - Phải thu không giống (cá nhân, tổ chức triển khai cần nộp chi phí bồi thường)

Nợ TK 334 - Phải trả người làm việc (số bồi thông thường trừ nhập lương)

Nợ TK 632 - Giá vốn liếng sản phẩm phân phối (giá trị hao hụt rơi rụng non của sản phẩm tồn kho sau thời điểm trừ số thu bồi thông thường theo đòi quy ấn định xử lý)

Nợ TK 811 - giá thành không giống (phần độ quý hiếm còn sót lại của TSCĐ thiếu thốn qua chuyện kiểm kê cần tính nhập tổn thất của doanh nghiệp)

Có TK 1381 - Tài sản thiếu thốn ngóng xử lý.

Xem thêm: chí tôn chiến thần

c) Trường ăn ý gia tài phân phát hiện nay thiếu thốn tiếp tục xác lập được nguyên vẹn nhân và người phụ trách thì địa thế căn cứ nguyên vẹn nhân hoặc người phụ trách bồi thông thường, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1388 - Phải thu khác) (số cần bồi thường)

Nợ TK 334 - Phải trả người làm việc (số bồi thông thường trừ nhập lương)

Nợ TK 632 -Giá vốn liếng sản phẩm phân phối (giá trị hao hụt, rơi rụng non của sản phẩm tồn kho sau thời điểm trừ số thu bồi thông thường theo đòi quy ấn định xử lý)

Có những TK 152, 153, 155, 156

Có những TK 111, 112.

3.4. Các khoản mang đến mượn gia tài phi chi phí tệ, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1388)

Có những TK 152, 153, 155, 156, ...

3.5. Các khoản chi hộ mặt mày loại tía cần tịch thu, những khoản cần thu không giống, ghi

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1388)

3.6. Kế toán thanh toán giao dịch ủy thác xuất- nhập vào bên trên mặt mày nhận ủy thác:

a) Khi chi hộ mặt mày gửi gắm ủy thác, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1388)(nếu mặt mày gửi gắm ủy thác ko ứng tiền)

Nợ TK 3388 - Phải trả cần nộp khác(trừ nhập chi phí nhận của mặt mày gửi gắm ủy thác)

Có những TK 111, 112.

b) Khi được mặt mày ủy thác xuất khẩu thanh toán giao dịch bù trừ với những khoản tiếp tục chi hộ, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả không giống (3388)

Có TK 138 - Phải thu không giống (1388).

c) Kế toán cụ thể những thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch xuất- nhập vào ủy thác được tiến hành theo phía dẫn của Tài khoản 338- Phải trả, cần nộp khác; Kế toán những khoản thuế GTGT sản phẩm nhập vào, thuế TTĐB, thuế nhập vào bên trên mặt mày gửi gắm và nhận ủy thác tiến hành theo phía dẫn của Tài khoản 333- Thuế và những khoản cần nộp Nhà nước.

3.7. Định kỳ Lúc xác lập chi phí lãi cho vay vốn, lãi chi phí gửi, cổ tức, ROI được phân tách cần thu, ghi:

Nợ những TK 111, 112(số tiếp tục nhận được tiền)

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1388)

Có TK 515 - Doanh thu sinh hoạt tài chủ yếu.

3.8. Khi nhận được chi phí của những số tiền nợ cần thu không giống, ghi:

Nợ TK 111, 112

Có TK 138 - Phải thu không giống (1388).

3.9. Khi đem đưa ra quyết định xử lý nợ cần thu không giống không tồn tại tài năng thu hồi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt mày (số bồi thông thường của cá thể, luyện thể đem liên quan)

Nợ TK 334 - Phải trả người làm việc (số bồi thông thường trừ nhập lương)

Nợ TK 229 - Dự chống tổn thất gia tài (2293) (nếu được bù đậy vì chưng khoản dự trữ cần thu khó khăn đòi)

Nợ TK 642 - giá thành vận hành marketing (số bắt bẻ toán nhập chi phí)

Có TK 138 - Phải thu không giống (1388).

3.10. Khi những công ty hoàn thành xong giấy tờ thủ tục phân phối những khoản cần thu không giống (đang được phản ánh bên trên Báo cáo tình hình tài chính) cho doanh nghiệp giao thương mua bán nợ, ghi:

Nợ những TK 111, 112(số chi phí nhận được từ các việc phân phối số tiền nợ cần thu)

Nợ TK 229 - Dự chống tổn thất gia tài (2293) (số chênh nghiêng được bù đậy vì chưng khoản dự trữ giải thu khó khăn đòi)

Nợ TK642- giá thành vận hành marketing (số chênh nghiêng thân thuộc giá bán gốc số tiền nợ cần thu khó khăn yêu sách với số chi phí nhận được kể từ phân phối số tiền nợ và số và đã được bù đậy vì chưng khoản dự trữ nợ cần thu khó khăn đòi)

Có TK 138 - Phải thu không giống (1388).

3.11. Kế toán cầm đồ, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược:

a) Dùng chi phí mặt mày, hoặc chi phí gửi ngân hàng nhằm ký cược, ký quỹ, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1386)

Có những TK 111, 112

b) Khi đem sản phẩm tồn kho hoặc gia tài không giống chuồn cầm đồ, thế chấp vay vốn, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1386)(chi tiết theo đòi từng khoản)

Có những TK 152, 155, 156....

c) Trường ăn ý sử dụng gia tài cố định và thắt chặt nhằm cầm đồ, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1386)(giá trị còn lại)

Nợ TK 214 - Hao ngót gia tài cố định và thắt chặt (giá trị hao ngót lũy kế)

Có những TK 211 - TSCĐ (nguyên giá).

d) Khi nhận lại gia tài cầm đồ hoặc chi phí ký quỹ, ký cược:

- Nhận lại số chi phí ký quỹ, ký cược, ghi:

Nợ những TK 111, 112

Có TK 138 - Phải thu không giống (1386).

- Khi nhận lại sản phẩm tồn kho hoặc gia tài không giống đưa đi cầm đồ, thế chấp vay vốn, ghi:

Nợ những TK 152, 155, 156

Có những TK 138 - Phải thu không giống (1386)(chi tiết từng khoản)..

- Nhận lại gia tài cố định và thắt chặt cầm đồ, thế chấp vay vốn, ghi:

Nợ TK 211 TSCĐ (nguyên giá bán Lúc đưa theo chũm cố)

Có TK 138- Phải thu không giống (1386)(giá trị còn lại)

Có TK 214 Hao ngót gia tài cố định và thắt chặt (giá trị hao ngót lũy kế).

đ) Trường ăn ý công ty ko tiến hành đích những khẳng định, bị trị vi phạm ăn ý đồng trừ nhập chi phí ký quỹ, ký cược, ghi:

Nợ TK 811Chi phí không giống (số chi phí bị trừ)

Có TK 138 Phải thu không giống (1386)

e) Trường ăn ý dùng khoản ký cược, ký quỹ thanh toán giao dịch cho những người phân phối, ghi:

Nợ TK 331Phải trả cho những người bán

Có TK 138 Phải thu không giống (1386)

3.12. Khi lập Báo cáo tài chủ yếu, số dư nợ cần thu không giống là khoản mục chi phí tệ đem gốc nước ngoài tệ được Đánh Giá theo đòi tỷ giá bán chuyển tiền tầm thời điểm cuối kỳ của ngân hàng thương nghiệp điểm công ty thông thường xuyên đem gửi gắm dịch:

- Nếu tỷ giá bán nước ngoài tệ tăng đối với đồng xu tiền ghi tuột kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK 138- Phải thu khác

Có TK 413- Chênh nghiêng tỷ giá bán ăn năn đoái.

- Nếu tỷ giá bán nước ngoài tệ rời đối với đồng xu tiền ghi tuột kế toán tài chính, ghi:

Xem thêm: năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu

Nợ TK 413- Chênh nghiêng tỷ giá bán ăn năn đoái.

Có TK 138- Phải thu khác

về đầu trang